ابوذیات عتاب / دوبیتی عتاب (عربی و فارسی)

ابوذیات عتاب / دوبیتی عتاب (عربی و فارسی)
سمعت القصّه من قاسم و صالح
ابلسانک حاکمت نفسک وصالح
گبل لا توسع الرقعه وصالح
انتظر صولات منک تلفی الیه
***
حسبتک اخوا و امدلل ترابای
او عینی الدربک او بابک ترابای
ما حسّبت تطمع من ترابای
لحیث السانک الشاهد الیه
***
گطعت الوصل منّک وانتهینه
او علیک الگلب من ون ونتهینه
خل یفرح الشامت ونتهینه
لان خنت المجالس والثنیه
***
بعد ما ازامط ابرمحک و زوراک
او ما ادخل محاریّک و زوراک
الطمع گطّع ثمر گاعک و زوراک
عرفتک تالی عمری اتخون بیه
***
اخذ درب الخطا صالح و قاسم
الخیره اتذکر العادل و قاسم
چنت انت الحکم ناظر و قاسم
خنتنی ابساعة المطروحه ادیه
***
معنی:
شنیدم درد تو قسمت همین است
زبانِ دشمنانت در کمین است
بیا آسوده گردان قلبِ روشن
پیامِ قلبِ من دُر و ثمین است
***
برادر وار و سرور ماندی ای دل
نگاهم در رهت می خواندی ای دل
طمع بر دار باغِ دل فروزان
زبانت شاهدِ دلبندی ای دل
***
مسیرِ راهِ تو ناجور و ناجور
گلم در توِر عشقت مانده مهجور
حسود آواز خوانده از جدایی
گمانم عشقِ من دل کنده در گور
***
دیگر وعده ی دیدارت ندارم
دلی در باغِ پر خارت ندارم
طمع تیغش بریده میوه ی دل
تحمّل طاقتِ بارت ندارم
***
خطا کردی ولی دل دیده اش باز
عدالت در جهانت کرده آغاز
نظارت کرد عقلت روز روشن

خیانت در وصالت ساز و آواز
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 18/07/1392
هدیه الی حاج ینزیل غزلاوی

/ 0 نظر / 4 بازدید