دو بیتی درد و زخم

دو بیتی درد و زخم

پیامی گرم و زیبا داده افشار

به جان چسبیده عطرِ دل و دلدار

سعادتمند دیدارش شدم چون

به خط وشعر خدمت کرده بسیار

***

امیر عاملی ذوقت چه زیباست

صخی القلب ترسیمت چو دریاست

به کوه و دشت و چشمه قلبت آموخت

قلم از دید عشقت قصر و ماواست

***

کجایی یارِ محبوبم کجایی

نوشتی در نگار از بی وفایی

سفر کرده نداری یا که بوده

نپرسیدی برای غم دوایی

***

دلم می سوزد از درد و رهایی

به جان آتش زده رنگِ جدایی

دلم می خواست تنها تر بمانم

که شاید زنده می ماند وفایی

***

چرا دلبر درونِ درد خود سوخت

چرا بر قلب زارم آتش افروخت

گناهم چیست ای دانای بی جان

زمانه پاره کرده قلب من دوخت

***

دلم چون شاد گردد دلبر آید

به دشمن بازی خود می گراید

زمین و آسمان آهم خریده

ندیدم دلبری دل می ستاید

***

جاسم ثعلبی (حسانی) 25/02/1394

 

14/05/2015

/ 0 نظر / 13 بازدید