قاصب قدس

 

غزه همیشه غرق جنگی سخت ، جنازه ها روی زمین مونــــــده

با موشک و طیاره توپ و تانک ، با رعد و برق دل زخم و سر زنده

***

کشتن مظلوم با سلاح گرم ، کو افتخارش فتنه می ریزی

ای قاصب قدس معظم رو ، دست بکش از قتل و خونریزی

***

اشغال همسایه بسی ناجور ، ضعف وستم در دین هر ســـردار

کفن ندیدی خالی از هر جیب  ، با همین تحفه می روی دیدار

***

این همه کشتن آدما کم هست ، ویرانه کردی شهر ها سرکار

چه دل شکستی در فضای باز ، سکوت لب ها در جهان بسیار

***

مگه ندیدی گریه ها هر شب ، تو خونه ها اذانی  پیچـــیده

پیر و جوون با کودکان زخمی، بر سنگِ صبر طلایی مالیده

***

امت قرآن خوابه در غفلت ، وقت جهاد و جنگ و پیروزی

بر دشمنان واجب شده رفتن ، با دل پاک و عزم و بهروزی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 11/05/1393    2014-08-02

/ 0 نظر / 14 بازدید