غزل رنگِ سحر

غزل رنگِ سحر

ای هوسران شفق دادِ  سحر شیرین کلام

ای ثریا در فلک خود معشری فرهین و رام

می نوازد آرزو در باغ و بستان و بهشت

مریم عذرا صفاتش تا ابد زرینه نام

با نون و شمشیر و قلم کوبیده دیوار ستم

خوشگذر دیده نگر جون سفره ی رنگین شام

مثل کوه آغشته در نم سبزه زار و آشنا

قله ی عشق و سعادت سینه اش آیین بام

دستِ ناز اشک شبنم روی برگ سرنوشت

خوش خبر پیغام رسان در غنچه های سین و لام

با خیال و خواب و حسرت زندگاه مردگان

مثل عیسی قوم خود را با شفا جوییده گام

سایه در آب روان وصلت جامش دلفریب

مستی و هستی زلالش نوش تبخیرش حرام

یادگار خاطرات یاد رفته در بهار

بحث و گلچین فغانش بر دلم سیمین مقام

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 15/07/1393

/ 0 نظر / 13 بازدید