حرف نهایی دل ...........

جهانی در صفای تو،من حرف دلم گفتم

سردم در جفای تو، در گرمی خودم ماندم

 

مستم در وفای تو،به غم خواری رهم جستم

پر شد  در خفای تو،به تنهایی نهـــــم دردم

 

چه زیبا آن نوای تو،به آهنگی تنم کــــــردم

ولی دور از نمای تو ،به یک رودی پلم بستم

 

حسودان در حنای تو،به بد رنگی قلم شستم

به یاد آن خدای تو،عزای هر ستم خوانــــدم

جاسم ثعلبی  15/11/1390

/ 0 نظر / 2 بازدید