بگو دل چه کار کند –قالب هرم – دو هرمی

 

بگو دل چه کار کند

به شعرم وطن افتخار کند

سه فصل دگر با هرم چون بهار کند

به نیکی به یاری به عشق و نداری لاله زار کند

حماقت ، حسادت ، شرارت و دزدی سر به دار کند

تو دریای جوشان خروشان عبادت سعادت شجاعت بیشمار کند

به فضل قلم با هرم روز وشب  چو شهری چراغان تو دنیا ماندگار کند

بخوان در صفاتم به خالِ لبم

بگو هر چه دیدی شنیدی زنور شبم

به آهت به کاهت بجوشان بخارِ رمانِ تبم

اگر سر خمارم اگر کم بیارم اگر بد نگارم بتابان سبم

چراغِ هدایت مرا خوش کشیده که دل ســـازگارِ  نوای   ربم

قالب شعر جدید از :

جاسم ثعلبی (حسّانی) 29/11/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید