مومیایی دل


 

مومیایی
نکن دلم با این خندهـــات

نمی پوسه
دلم با این همه گفته هات

خونِ من
مکیدی ای زالوی پر خطر

ولم کن
بمیرم بازم میگم دل فدات

***

خبر از
جدایی دلم شنیده از تـــــــو

یه کلامِ
زیبا هر گز ندیده از تــــــو

عمری از
محبت به قهر تو شد فـــنا

زخمِ
قلبِ منُ دردش کشیده از تــو

***

یادته یه
روزی ، همسفرِ من شـــدی

یادته تو
شهرم ، در به درِ من شــدی

اشکِ تو
نشونه با بارشِ گریه هــات

ای درخت
گیلاس بی ثمرِ من شدی

***

می دونم
تو هم شدی عشقِ خیالـــــی

می دونم
تو دل شدی یه طبلِ خالـــی

غم و
تنهایی شده درد و اذیّـــــــت

روز و شب
چه شد گلم فقط می نالی

***

دلت آرزو
نداره با من می مونـه

قلبت
آوازِ سفر با من می خونـه

باز
برگرد به دیارِ آشنایــــــی

حرفِ
ناشکری نزن زخمِ زبونه

***

تو خودت
با پای سردت اومدی

با گلت
باغِ شقایق ســـــر زدی

چپ نشو
جاده پر از پیچ و خمه

توی
آسمونِ صافم پـــر زدی

***

می دونم
تو بی جهت حرفت پریده

می دونم
تو عاشقی خاری ندیـده

دور شدی
از من و از آشفتگی ها

غربتت
تنهایی را بیخود خریـده

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 07/12/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید