یا گمر عدنان / ای ماه عدنانی


 

جینه
نطلب ثار             والگلب شب نار

                    هیهات من العار     جندی حزب الله اصبحت ، فی سبیل الله

***

لو
یفجرونی         لو یحرگونی

                               لو یدفنونی             روحی فدوه سیدی ، فی سبیل الله

***

حافی
جیبنه انزور        والگلب مطرور

                    یا شمس یا نور              ما نهاب الموت بلحگ ، فی سبیل الله

***

یا ابو
تُراب      ما یهمنه ارهاب

                 یا شاهد المحراب         جیت اضحی الروح و افی ، فی سبیل الله

***

اجیتک
معتنی امن ابعید یحسین

ظلموک
العدء او دم صبت العین

اوگلبی
ابضچرکم صار نصین

یطلبونک
ابثار ابّدر و احنین

***

یا دار
اهلنه ضیعتهـــــــــم

جفونی
قبل ما ودعتــــــهم

راحوا
غفل ما سیرتهــــــم

خلونی
وحدی او ما شفتهم

***

رحبت
هل نا س              بینه یا عبّاس

                تلطم اعلی الراس           محزنین اعلی الحسین ، فی سبیل الله

***

یا گمر
عدنان        یا سید الفرسان

            یا فارس المیدان          یا ساقی اولاد النبی ، فی سبیل الله

***

زینب
ابیا حال      ممتحنه بل اطفال

و
الدمع سیّال      ودعت کل الاهل ، فی سبیل
الله

***

یا
حیدر الکرار                بلخیم شبت نار

         وینه ذوالفقار        احضر ابحرب الحسین ، فی سبیل الله

***

الشیعه
کلهه اتنوح      و الگلب مجروح

لحسین
تفدی الروح     الظلم  ما نتحمّله ، فی سبیل الله

***

معنی :

ای
ماهِ عدنانی

اومدیم
دیدار  ، 
با قلب پر آزار

هیهات از
این عار ، سربازِ حزب الله ، فی سبیل الله

***

اگه
بمباران ، اگه سوزند جان

اگه
گورم آن ، دل فدایت سرورم ، فی سبیل الله

***

پا
برهنه اومدیم ، با دل پاره سر زدیم

نور
حقت شاهدیم ،  ترسی از مرگ نداریم ، فی
سبیل الله

***

ای ابو
تُراب ، آشوبگر در خواب

ای
عابد محراب ، اومدم جانم فدایت ، فی سبیل الله

***

ای
حسین اومدم از جاهای دور

ستم
کردن دشمنان با چشم کور

دلم
خسته شد از این حرفایِ زور

خونخواهی
از حنین و بدر و نور

***

تمامِ
یاوران گم کـــــردم اون رو

جفا
کردن به خاک افکنده جون رو

چه شد
با بی خبر رفتن همیشــــه

من و
تنها گذاشتن آنچنان رو

***

خوش
اومدی گفتند ، عباسیان موندند

سینه و دل کوفتند ، سیاه پوشان حسینن ، فی سبیل الله

***

ای
ماهِ عدنانی ، ای آب جوشانی

ای شیر
میدانی ، ای ساقی آل النبی ، فی سبیل الله

***

زینب
بد حال ، تو دلِ اطفال

اشک او
در خال ، یاوران دادِ فدا ، فی سبیل الله

***

ای
حیدر کرار ، آتش زدن دلدار

شمشیر
ذوالفقار ، زود بیا در کارزار  ، فی سبیل
الله

***

شیعیان
بی روح ، دل وجان مجروح

دلفدا
فرزند نوح ، عار وذلت ناپذیر ، فی سبیل الله

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی)  18/06/1391

 

/ 0 نظر / 4 بازدید