گل ثعلب و چکیده ی مطلب

گل ثعلب و چکیده ی مطلب

 

ای مهربان مهرت بدان ، در   دلستانم   می پرد

آن غم که با خود داشتی،در دیده هایم می رود

 

تو ماندی و تنها ییت ،  در مانده  در   شیداییت

همچون درخت کنده را ،در سیل هایم می رود

 

دیوانه سویت می دوم ،دریا و کوه و دشت را

این بلبل شیرین سخن ، در گلستانم می رود

 

تو گر روی دردم گهی ، دل می زداید قصه را

دامن نکش این ماجرا ،جان و  روانم می رود

 

بر گرد کویت در دلم ،شادی بکن  در جنتی

دیوانه وار خدمتم ،از دل  نشانم    می رود

 

گویا شنیدم مژده را ، آهی   نمانده   در فراق

در سینه دارم ذکر تو، رفتی که جانم می رود

 

نرو که تنهایی بد است ، یک گل پژمرده شدم

یارا بیا   در مجلسم  ، درد  از رمانم    می رود

 

جاسم شده عشقت نهان ، گویای آنرا بر زبان

یگ گل ثعلب در رهت  ،در   بوستانم  می رود

 

در انتظار دیدنش ، صبری    نمانده   در دلم

این لحظه ها کی بگذرد ،گویاجمالم می رود

 

ای دوستان در زندگی ، چندین سالی مرده ام

شاید در این آخر زمان ، یکجا    عذابم  می رود

 

جاسم ثعلبی  25/09/1390

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید