تشکّر(تقدیمی)

با چه زبانی گویم این آرزو را

چگونه ابراز کنم از دهانی

ابراز آن سخت است

و پذیرش ان گویا

از تو می گویم ای فرشته ی دلها

ای همیشه بیدار در تنهایی

چون پدری مهربان

و چون داوری خوش زبان

شب و روزت شادمان

خسته و کوفته

گرسنه و تشنه

گشت دلت مشهود

و صفای قلبت مفقود

و جایت در دیده ها معدود

شاد باشی همیشه

در کنار دوستان خیالی خودت

زبده های مردمت

و ادیبان زیورت

دلها را دریاب

درک گن

همه مشتاق

همه تلمذی کردند در روزگار

همه سختی کشیدند در این دیار

همه دردی بریدند در این مزار

همه آسایش دارند

همه عشقشان همین است

همه در جنگ ظلمت و  نا دانی

با زبان بی زبانی

و گریز از ستم گری

با داشته های دلشان

مشکور شود از دردشان

تحمل افکار مختلف سخت است

ولی امیری عاقل می طلبد

و استادی ماهر می ستاید

درود بر ایثار و مهربانیت

 

تقدیمی خاص به استاد علی کریم آبادی

مدیر محترم سایت شعر نو.

جاسم ثعلبی  29/09/1390

 

/ 0 نظر / 3 بازدید