سمیرامیس

 

اومدم
دیدنِ تـــــو از راهِ دور

همه جا
گشتم نبودی توی شهر

نکنه
باز هم کشیدی دلــــم و

با
سماجت غمت به سوی قهر

***

زنگ
زدم سراغی از تو بگیــــرم

خواب
بودی پا شدی سوی مبایل

پای تو
لنگه چه دیر اومدی جان

دور
بوده فاصله یک دو تا مایل

***

 

چه عجب
دل و پسندیدی قشنــگ

فک
نکردم من و تحویل می گیری

با یه
زنگِ اتصالم باز شــــــــــــد

سمعکِ
گوشی تو تبدیل می گیری

***

بارها
گفتم که قربونِ صـــدات

جشنِ
دیدارت من و دیونه کرد

توی
شهر عاشقان دلگــــرمِ تو

چند
یاری رفتنم بی خونه کـرد

***

شاد شد
اشکِ چشم بر گونه هـــــــا

وقتی
فهمیدم بیدار میشه صــــــدات

لحظه
ها دیر می گذره توی سفـــــر

صبر
خسته شد از اون قرص و دوات

***

دیدمت
پروانه از دور اومـــدی

پر زدم
سویت دویدم مثل نـــور

ناگهانی
لمس کردم دیده هات

باز
کردم قفل عشقت رو به زور

***

چه کنم
مهر ومحبتم زیــــــاد

وقتی
بویت در مشامم دود کرد

عین
عنبری بخورت پخش شد

رایحه
در دشت قلبم عود کــرد

***

تو
فرشته ی زمین و آسمـــــون

ای
سمیرامیسِ دُر دانه انـــــــار

عشق تو
روی دلم رسمی کشید

عشقِ
خورشید و ستاره در بهار

***

جاسم
ثعلبی ( حسّانی) 11/07/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید