دیدار با خدا

 

ماهِ
نور آمد و ماهِ انتظـــــــــــار

 ماهِ دلجویی و ماهِ افتخـــــــــار

ماهِ
دیدارِ خدا با مومــــــــــنان

ماهِ
ایثار و محبت ماهِ جـــــــان

سالگردش
چونکه آمد سرفراز

 عاشقان تا سحر در راز و نیـــاز

او
طبیبِ دل و جسم و جـــان را

 او امیرِ قلب و عشق و خـــان را

نامِ
او شوینده ی درد و غمــــی

ذکر او
همدرد هر دل روشنـــی

آنکه
درکش کرد و دیدارش نمود

 سفره ی رنگین افطارش گشــود

درد و
بیماری کشیده از بــــدن

رزق و
روزی داد و شادابی به تـن

یادگارِ
تشنگان و گشنـــــــــگان

 خط مرزِ مومنان از مشرکـــــــان

در این
بازی خون دل تصفیه شـد

زشتی و
چاقی تن تخلیه شــــــد

قتلگاهِ
آن امیر مومـــــــــــنان

علی
شیر خدا دل داده جــــــان

توی
محرابش نشسته با خـــدا

ضربه
زد ملعون ملجم سر جدا

گفت ای
خالق تو را شکری بـود

بعد از
این صحنه دلا فکری بـود

حسن
آمد چاره جویی کرده است

قتل
کافر رای و رویی برده است

رفت آن
سردار دیدارِ خـــــــدا

همان
لحظه سر ملحد شد جــدا

نصف
گردیده سرش ابن علـــی

در
ترازو گشته دو قسمش یکی

لیلة
القدر آمده با بی قـــــــرار

یک
کتابی نازل از عشقِ نگـــار

جمع
کرده سیّدم حفظش نمود

تویِ
قلبِ مهربانش دل گشود

عید
فطر آخر پیام ماه جــــود

با فرشته
انس و جن دیدن نمود

همه در
این عید شاداب و سرور 

نصف
عالم در آن شادند و فخور

صد
مبارک باد عیدت ای رفیق

عید فطر
آمد و جوییده طریق

 

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 29/05/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید