ای کاش

 

ای کاش
پرنده ام

تا
پرواز کنم در فضای ناشناخته ی دلت

و کشف
کنم رد پای ابرهان

و داس
های بی دندان

همان
هایی که گل های باغمان را چیدند

و
بالون های عشقمان را دریدند

رد
پایت روی برف ها مانده

آن
بالا بالاها

با من
ببین

چقدر
زیباست لبخند درخشندگی خورشید اول طلوع

همان
لحظه به یادم آمد بین ابرها

بنویسم
تو عزیزی

با آه
دلم

دوست
دارم در آسمانت همیشه  بال بزنم

بچرخم
در بین ابروهایت

تا
ببندم در شبهات

با
نمایی از حقیقت

کاش
درک می کردی

شب های
وداعت

و غروب
فالت

دل تا
سپیده ی صبح

زیر
شکنجه ی امالت ویران

ای کاش
پرنده شوم

ومژگانت
قفسم

و نفست
حیات

واشکت
ساقی تشنگی گلویم

بنگر و
ببین که چقدر وفادارم

دوست
دارم

این
واژه سببی شده که در هجرت بمیرم

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 09/10/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید