من و با خودت ببر

 

از بچّه گی ها یادتِ با هم بودیـــــــــم

زنگِ شادیها و غم دستت تو دستــــــم

همه جای شهرمون سایه ی به سایـــــه

اشک و خندهات میگه دل به تو بستم

***

توی شوقِ خاطراتِ زنده مونـــدن

شادیها چه چه زدن نور علی نــوره

دیگه بغضی تو دلم واست نمونده

می دونم جنس تو در قلبم بلـوره

***

رفته بودم مدّ تی سفر به دریــــا

فاصله خطی کشیده بر زبونـــــم

سال ها دوری تو  چه دردِ سختی

خون باریدِ دلم از زخمِ جونـــم

***

باز برگشتم یه شیرِ زخم خـورده

می نگارم لحظه ی آغوشِ گرمـت

همه رو از چشم و دل فرا کشیدم

یادبودِ اشکِ من گیسویِ نرمـت

***

اومدم آهسته آهسته پیشــــــــت

دل چه شادابِ و خوشتیپ ای خدا

سرِ کوچتون همه ماتـــــــم زدن

مرد وزن پوشیده جامه ی عـــزا

***

ایست کردم شوکه شد دلِ نــــــــازم

وقتی دیدم درِ خونتون شلوغــــــــــه

گفتم ای دل چی شده پلکم خبر داد

تند لرزیده ولی شاید دروغـــــــــه

***

اومدم دلِ شکسته رو ببیــــــــــــن

پایِ تابوتت هزار ذره شـــــــــده

مثلی اینکه جونم و ازم گرفـــــت

راهِ  هموارِ دلم دره شـــــــــــده

***

زار کردم ناله هایم شنیـــــــدی

ای فدایِ عشقِ من رفتی به گــور

موندنم بی تو پر از درد و فنـــا

من و با خودت ببر به شهرِ دور

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 02/08/1391

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید