نمی سوزم : سه هرمی مختلف القافیه

 

دلم بی تاب و داغونه

با این حالش نه لیلی شد نه مجنونه

گلی بی جان تو این حرمان عذاب من همین خونه

ستم هر گز به نامردی و دلسردی  تو شهر دل نمی مونه

چرا حسرت شده نفرت بده فرصت در این محنت بگو از من دلت خونه

منم تنها

تو شهر مرده ها رویا

فدای موج پر آشوب این دریا

تنم فریاد نفس ها باد و دیوانه شدم یارا

تاسف زهر تلخی داشت صبرم کاشت دلبندم تویی مارا

چو کوه درد

آتش زد دلم از لحظه های سرد

جولانگاه اسبانت و سم ها درد سر آورد

تو غول خاطرات غم در این ماتم نمی خوامت برو برگرد

تویی آهم تویی سوزم تویی آن فال بد روزم نمی سوزم زنی یا مرد

ابداعی جدید از :

جاسم ثعلبی (حسّانی) 18/12/1392

/ 0 نظر / 17 بازدید