سیر و سفر

سیر و سفر

تو مسیرِ سرنوشتِ بی امان ، من و تو آوراه و بی خانه ایـــــــم

دو چشت بستی و رفتی توی چاه ، از این رفتار بدت بی لانه ایم

***

تو می گردی همش در سیر و سفر ، من به دنبال دلت دربــــه درم

با توام خسته شدم عشقت کجاست ، به خدا شکستی اون بال و پرم

***

داد و فریادم چرا نمی شنوی ، خونِ قلبم لاک زد انگشتِ پات

جای رنگش روی برگای خزان ، می مونه امضای اشکم تو نگات

***

باز برگرد از توقع های پوچ ، زندگی سخت شده بیخود نگــــرد

بعضی در نعمت و ناز ماندگار ، من و تو در فقر و در بهتان سرد

***

واسه چی منتظری تو پشتِ کوه ، شادی و شادآفرینی مونــــــده دور

شاخه های عشق ما فرسوده شد ، گشت و دیدار و سیاحت حرفِ زور

***

دست بر دار و بیا دنیا همین ، رنگ اون تاریک و فانوست شکست

روزگارت جورِ بدبختی خرید ، کوله بارش رو کمر بندت نبســـت

جاسم ثعلبی (حسّانی) 21/03/1392

/ 0 نظر / 11 بازدید