زلزله ی دو

بت شکن  قرن در حرکت

از این آشیانه به آن لانه

از دامان قلب ها به ولایات دور

مدتی است در غربت پرواز

این پرنده ی معشوق انسان و خدا

جلاد ها را در گردابی سخت انداخته

ترسشان از زبان وقلم

پرنده ی مبشر را در کمین گاه

در دام کشتار بی رحمانه

به خواست خدای آزاده ها

و با زور وفشار استکبار دهن بسته

از ترکیه به عراق ستم کشیده ی دیگر

و در کمند حوزه و دانشگاه هجرت

در سرزمین یک ستمگر دیگر

و ترس وهیاهوی بعثی ها

و مستی کرسی و قصر

پرنده ی عشق را محاصره

همه جا نقشه باز های زمانه

در پر پر کردن فرشته ی شادی ها

لیک خدای خالق و مهربان

همه نقشه ها را شوم

درسطل زنگار دلهایشان مختوم

خوابیده و به دمار کشیده

ماه در آسمان تابیده ای دیگر

و ستاره های اطرافش را منور

باری ستمگرها بیداد

و برای آزارش فریاد

تصمیمی است که پرنده ی عشق را

مسیر عوض کند در پرواز.

 

جاسم ثعلبی  11/10/1390

/ 0 نظر / 3 بازدید