خروس

 

خروس بی محل داریم ، نشسته بام کوچمون

تو لحظه های روز وشب ، آوازه خوان خونمون

***

خروس دم سیاهِ ما ، بال می زنه وقت دعا

چشاش می بنده ناگهان ، صداش می پیچه تو هوا

***

وقت نماز وقت سحر ، می خوابه بیدار نمیشه

نم نم بارون که میاد ، یه قطره غمخوار نمیشه

***

سلطان و شاه خونمون ، ستم می باره از چشاش

پر می کنه مرغ محل ، نوک می زنه رنگ لباش

***

قفس نداره این بلا ، تاجشُ جور جور می کنه

بال می کشه روی زمین ، دشمنش دور می کنه

***

تو قصه های شاد و غم ، حرف خودش می پذیره

خنده و گریه های ما ، تو خاطراتش می مـــیره

جاسم ثعلبی (حسّانی) 20/05/1393 / 2014-08-11

/ 0 نظر / 19 بازدید