از غم ننویس

از عشق بنویس

یارا

شاد باش و خندان

از احساسات دریا

و قطره های باران بگو

لبخند بزن

دنیای رنگین

هر روزش یه رنگ

بنویس حرف دلت را به خرمی

بر گوشه ی لب مهتاب دلها

بر بالهای پرندگان

بر برگهای خزان

بر راز های زندگانی

بر سینه ی پاک دیده ها

بر چشم های انتظار

باز هم بنویس

همه منتظر این آوازند

همه منتظر فریادت

سکوت نکن

مرگ را در نیاب

بعد از این همه پرواز

از غم ننویس

پرده های ستار دلت را بر دار

بگذار سروده ها پر پر شوند

مثل شبنم باران و مه

و عشق پرنده های در حال پرواز

بالای آب های راکد رودخانه ها

بعد از این همه پرواز

بنویس تا یادت بماند تو زنده ای

و از درد ها جان سالم برده ای

و دوستانی را در انتظار داری

از غم ننویس تا روحت شاد گردانی

 

جاسم ثعلبی  29/09/1390

/ 0 نظر / 3 بازدید