نازنینم

 

نازنینم
همه خوابند و ســــــــــفر

تو سپیده
ی سحر بیــــــــــداری

وقت
دیدار تپش های دلـــــــم

قصه گو
از عشق و از غم خواری

***

حرف
بزن صدات چه شیرین و قشنگ

چرا می
لرزی تو از سرمای سخـــــت

از میون حنجره آهی رسیــــــــــــــد

آتشی  شعله زده بر 
روی بخــــــــت

***

روزنه
داره به دریا باز شـــــــد

دل چشایِ
تر کشیده  تودیـــدم

لرزشِ
صدایِ پایِ سر نوشــــت

از
دیارم موج هایش شنیـــــدم

***

عزیزم
غمگین مباش شب ها ببین

این
همه ستاره در پشت هــــلال

عاشقِ
زیبایی و نور و جمــــــال

بی وفا
نبودن از دلها ننـــــــال

***

از
نمای ماه پر نور و قشنـــــــگ

کلبه ی
تاریک آسمون فــــــروز

همه
جایِ این فضا پوشیــده شد

ماه و
خورشید و ستاره طولِ روز

***

همه
جای این فلک چراغـــــونه

تا خودت
وقت سحر بیدار بشـــــی

می
دونه خدا کجا چاه است وراه

تو
سیاهی زمان غم خوار نشـــی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 12/07/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید