مادر

 

یارِ
مهربونی ، مادر

تو عزیزِ جونی ، مادر

تو
شریف و نازی

تو که
شادمونی ، مادر

***

تو
فرشته ی زمینی

تو یه
مخلوقِ امینی

بی تو
در تنهای تنها

تو یه
نازنینی ، مادر

***

نازنین
دورت بگردم

بی تو
در دنیای سردم

دل به
آغوشت کشیده

بی تو
آغشته به دردم

***

انتِ نجمه
و ابسمایی

انتِ
معشوقی او وفایی

شعی
ابنورچ علیه

انتِ
نغمة کل غنایی ،امی

***

یمی
سکرینی ابمحبتچ

یمه
سهرینی ابضحچتچ

درب
حبنه وسعیته

یمه
ضوینی ابنظرتچ

***

معنی:

تو
هلال آسمونی ، مادر

تو یه
غنچه در خزونی ، مادر

نور
تابانِ دل تار

شب
ترانه خونی ، مادر

***

بی تو
قصه ها چشیدم ، مادر

لب
دریا جان دمیدم ، مادر

غم به
رخ تاریکی کرده

تیر و دل بر شن کشیدم ، مادر

مادر ،
مادر ، مادر ، مادر

جاسم
ثعلبی (حسّانی  )

23/02/1390

 

/ 0 نظر / 2 بازدید