غـــروب غـــم

 

تویِ این قهر چشات ، زندگی کردن بسِ

همه جا با تو بوده ، یه غلامـــــی
دربسِ

***

تویِ شادی و سفر ، دل تو مــــن ُ ندید

ساحلِ غروب غم ، سردیِ عشقم خرید

***

چه کنم به من بگو ، دلت
ســـــــــــــــازش نداره

از اسمون بر کاخ دل، سنگ و شن رو می باره

***

بهترین راهم همین ، جدایی  ساده تره

برو دنبالم نیا ، بی تو دلم محـــکم
تره

***

قطره ی بارون شدم ، از سقــــف بالا
افتادم

یا به دریا می ریزم ، رو زمین خیلی
شادم

***

بعد از این همه غمت ، مهربونـــــی ها
تمام

درد و بی خوابی چشید ، تو دلم نوشیده
کام

***

حیله ات بی حس شده ، مکر ونیرنگــت
دیدم

از فضایِ خیلی دور ، نامردی هـــات
شنیدم

***

پیشِ من چه مهربون ، دو رو بودنــــت
بده

خیلی غیبت می کنی ، دوسم نداری دل نده

***

جاسم ثعلبی (حسّانی
) 22/05/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید