مادر

احسانکنای دوست تواحسان  بدیدی

از دامن     این یار  چو    پروانه    پریدی

 

شبها بگذشت و چه بی خوابی   کشیده

لالای     تو گهواره      و ناله    نشنیدی

 

مایوس نشد اوست به ایثار دل   و جان

حاشا که      ندانی   و     برویا   ندیدی

 

هر درد و خوشی که در این دنیای فانی

دیدی   که همین یار شریک و هم  امیدی

 

محتاج و     اسیر     و   بدیدار    محبت

جویا نتوان   یافت    برای   او    کلیدی

 

ای مکتب توحید   تو   آموز   نهان   را

خود را کی توان یافت که از ما ببریدی

 

ای شمع فروزان  نما   خلقت   حق   را

روشن گشت هر جا تو تاریکی  ندیدی

 

ای در خوش آوا تو ای مهر خوش اقبال

مختار بدیدار   رضای    حق   شنیدی

 

تصویری از مادر شاعر 14/09/1390

/ 0 نظر / 8 بازدید