بارِ سفر

بارِ سفر

ببار ای ابرِ پاییزم  ، بروی گونه هام امـــروز

دلم از یاری می ناله ، نشی از رفتنش دلسوز

***

وفا در خندهاش خوابید ، و رفت از دیدگانــــم زور

نه دل داره نه رحمی هست ، سفر کرده به راهی دور

***

خوشی بار سفر بسته ، غروب آهسته می خونه

دلم شک داره از رفتن ، غمش در دلم مهمونه

***

نه پیغامی از اون دارم ، دلم با رفتنش داغــــــــون

 من و گم کرده است انگار ، شدم  از دوریش مجنون

***

شنیدم بی خبر رفته ، دیارِ دور و تنهایــــــــی

شاید هم بر نمی گرده ، تو خوابِ سرد و رویایی

***

منم با تو سفر میرم ، برو قلبم به همراهـــت

یه عمری با تو می مونم ، گلم سبزِ سرِ راهت

***

بشور اون عشقِ پر رنگت ، از اون دیوارِ نم رفته

همیشه یاد تو هستم ، دلم با تو به غم رفتــه

***

بخواب ای دردِ بی درمون ، دلِ من شده صد تیکـه

مسکّن از تنم دور شد ، شبای من چه تاریکـــــه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 05/03/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید