غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

رساله الی سیدی القاید / نامه ای به رهبرم
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
 

 

القلم متحیّر اشیکتب لک قصـــــید

انطبع گلبی اعلی الورق و اتصوّره

ذکر قصة صولتک شیخ او عجــــید

اسلوب نشر الدین بسمک سیّره

***

هل قیاده صادقه او گلبی یـگول

داعت ابتوحید و ارکان الســـلام

سیف یضرب بلعداله و الحلــــول

یا فروع الدین یا نعم الامـــــــام

***

ثوره مدروسه ابفکر شعّت عجیب

وحدّت کل هل شعب یا مهجتــی

گمر نورک بلسماء و اسمک علیه

یا امامی انت روحی او غایتــــی

***

انت شمعه او داویه او گلبی هــواک

و انت دیوانی او کتابی او سهره الی

انت بیتی او عیشتی او عمری فداک

ارجوک گلبی من ضمیرک عطره الی

***

کوکبک سلّم او تارکت الدیـــــــار

حزنت اجواد السلف کلهه علیک

نکس کل بیرق خبر موتک یحیـد

بلملایین التشیع تشتریــــــــک

***

الفرگه طالت و انت طولت الســــفر

ون دلیلی اعلیک او حیّرت الزمــــان

اتحاشدت بجیوشهه اعدانه ابخلاف

ضاعت المرحمه او تاهت بالامـــان

***

آه الف مره شلع گلبی النهیـــــــت

نار تتلاهب غضب من لوعتــــــــی

ریت ترجع یا بطل ساعه او تشوف

صیحة الفرگه او عذابی او قصتـــی

***

حبتک روحی صدگ وانشد علیـــک

ایّام گذرت الوکت خاطر یطـــــــــوف

صحت حیل الله و اکبر و اندعیـــــــت

الزمن داس ابعزّتی او روحک تشوف

***

الدنیه خیر احفاد موجوده او جیوش

الناس بلساحه او قیاده دائمــــــــه

ناطره القرآن و الحد و الحـــــــــدود

او حکم دین الحق ثبت بلقائمـــــه

***

والسیاسه والفخر والاعتـــــــــــــزار

نوّر ایران او صدر لهل الضـــــــــــلام

رحبّت له ابکل شهامه او تندعـــــیه

امریکه و استعمارها ترمی ابسهام

***

والصناعه شاعت اخبار افتخــــــار

الکوکب الخامس عبر صاروخــــها

للفضاء طارت او فتحت کل ستار

والشجاعه بیّنت معروفــــــــــها

***

الجیش والحرّاس سدوا کل طریــق

احتار ابن صهیون زاد ابنارهـــــــــــا

احتشمت اعدانه توسوس بالصدور

اتجمّع اکذوبات تاخذ ثارهـــــــــــا

***

ما نخاف الموت و اندور علیــــــــــه

ابمنهجک یا شهم موجوده الشباب

وین الاستعمار شرّعنه الصـــــــدور

من الاسطولات ابداً ما نهـــــــاب

***

احنه یضکرنه عدونه ابدمنه طهّرنه الوطــــن

سیف قاطع کل حچینه شاهد النه هل زمن

اشعوبنه متّحده کلهه زلنه منهه کل فتــــن

و اقصور الذل
کسرناهـــــــــــــــــــــــــــــا

***

نامه ای به رهبرم

قلم لرزیده تو دستم ناگهــــان

چاپ شد دردِ دلم در دفتــــرش

یادبودِ صحنه های انقـــــــــلاب

از دگر گونی به نامت خاطرش

***

دلم خوانده رازگویی های تــــــو

ای مردِ توحید و پدیدارِ ســــــلام

با عدالت کاشتی لاله تو قلـــب

در فروع الدین هستی ای امام

***

انقلابت ساخت دنیایی عجیــب

وحدت و ایمان شعارت یـــــاورم

در قمر با عشق اسم تو نوشت

ای امامم روح و عقل و سرورم

***

شمع روشن تویی من پروانـه ام

شب و روز از دوریت بی خوابـــم

نفسم هستی فدایت دل و جان

عطر زیبایت کجا بی تابـــــــــــم

***

ای ستاره کوچ کرده از دیــــــــــــار

همه با اندوه و ماتم در عــــــــــــزا

نیمه افراشته شده قلب جهــــــان

عاشقان میلیونی شد جان در فـدا

***

دوری تو در سفر طولانی شــــد

دلم تنگ و اشک بارم با زمـــان

جمع گردیده سپاهی با فریـب

گم شده دانایی در قهر جهــان

***

آه هزاران بار قلبم کنده شــــــــــــد

آتشم سوزان زدردِ محنتـــــــــــــــم

کاش بر می گردی در دل ای حبیب

اشک بارِ و دل نگارِ عزتـــــــــــــــم

***

از ته دل دوستت دارم خـــــــــــــــدا

روزها بی تو چقدر تاریک شـــــــــــد

با صدا الله و اکبر در نمــــــــــــــــــاز

در نشیبِ مرگِ من نزدیک شـــــــــد

***

میهن آباد و سپاه آماده باش

در درونِ دل ندای رهبــــــرم

نگهبانِ دین و قرآن و وطــــن

با شعارِ دینِ جدت ســرورم

***

در سیاست ناب ودر عزت چنین

باز مهتابی زده میهن و یــــــــار

عاشقانِ یادِ تو دلباختگــــــــان

تن امریکا زده نیـــــــــزه وخار

***

صنعت آوازه گرفته در جهــــــــان

تا کوکب پنجم سپاه موشک زده

در فضا پروازِ ماهواره شتافــــــت

رنگ ورویِ آسمان کوچک شده

***

ارتش و پاسدارِ آماده به جنــــــــگ

دلِ اسرائیل را آتش زدنــــــــــــــــد

دشمنان در وسوسه ماندند چنین

از بسیجی ها چو دیوانه شدنــــــد

***

ترس از کشتن نداریم مرگ کــو

در مسیرِ سخت دل شاکی نبود

باز کردم یقه سینه چاک شـــــد

از ناوهای دشمنان باکی نبـــود

***

میهنم در یاد باش با خون پاکسازی شــدی

شمشیر برّان در شعارم مهرِ طنّازی شدی

کشورم  با اتّحاد و ذکر باز سازی شــــدی

شیشه های کاخ ظلمت ریخت زیبا تا کنون

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 19/11/1391