غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

آ ن چیست؟
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
 

 

آن چیست ضرر   دارد  و  آهش  در  فلک  محشور

 

آن چیست پری   دارد  و  بامش   در  هوا  مامور

 

آن چیست    خطر   دارد  و  بر  گلهای   رخشنده

 

آن چیست    هوا    بارد   و بر   لبهای    زیبنده

 

آن چیست بلا دارد و   بر   آب     و   هوا   تازد

 

آن چیست وفا    دارد   و   بر   پیمان    می بازد

 

آن چیست بدور  شمع   می سوزد   و   می میرد

 

آن چیست    گلوی   خود   بخشکاند  نمی  خوارد

 

آن چیست     بدید   یار   آید     در همی    گوید

 

آن چیست صب  ا زاید   و   از   دیده  غمی  بارد

آن چیست فروشی       هست   در   بازار     می یابی

 

آن چیست اگر    بردی   نمی پوشی   تو در     خوابی

 

آن چیست      اگر   پوشی   نباید     دید       پوشاکت

 

آن چیست   ندا     دارد       بر   ماست   و   بر بامت

 

آن چیست که هر جا هست   و همانند  هر گز    نیست

 

آن چیست وفا   دارد   و  رحم و   ثروتش   مرویست

 

آن چیست که می بوسی   و  خاکش   می کنی   با پا

 

آن چیست  چو گریانی    اگر    سر   میبری   او را

 

آن چیست تو پرواز   است   بال  و پر  نمی شناسد

 

آن چیست که بی رنگ است سبزه  زار    می سازد

 

آن چیست موجودی است دست  و پا  نمی    خواهد

 

آن چیست که در هرسال   بیش   از دو    نمی زاید

 

آن چیست چو مهمانی  است    وقتش را  نمی داند

 

آن چیست یکی باشد و    کل    خلق     می خواند

 

آن چیست بلم ران است  و از یک   سوزنی   بازد

 

آن چیست در بازار چون سایه خانه  قرمزی دارد

 

اگر گفتی جوابی را به تک تک   شعر  این   مختار

 

چندین نقره ی   مسکوک   هدیه   می دهم   دربار

 

حساب محترم بنویس شماره   ذکر  کن   در   آن

 

تا پردازمت سودی ای خوش   خلق  به  از  جان

 

ثعالب گوید و قولش زبان   و  ریش  و  رفتارش

 

اگر  گفتی  و   بد قول است  نهد  زیر  تبر  بالش