غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

ربیتک / بزرگت کردم

من انت اصغیر ربیتک

علی صدری کبرت ابگلبی حطیتک

زحفت ازحوف واعلی العشگ دلیتک

تناغی اویای اشوفک مبتسم جیتک

بدروب الفرح مشتاق مشیتک

خطر هتک الزمان ابروحی ضمیتک

واذا غابت شمسکم شعت انواری

واذا صوتک تعب بل عین نادیتک

اسنین اویاک مسجون ابطن بیتک

ما اگدر اعوفک زهرتی ویاک

وکت روحک امسکنه ابعطری دفیتک

تذکر لحظه الی تایه ابدنیاک

مالوم الفکر بشواقی خاویتک

قسّلتک بلفرح و ابنوحی داویتک

و ابریجی ابحلاه الصدقه اسگیتک

سهرت اویاک لیلی او کل نهاری ارکاض

بل بلعوم حدر الحنچ شمیتک

بعد هذا الدلال او هاذ تعبی اویاک

تتعده علیه اتگول ملیتک

ارید اربای یا خاین صقط صیتک

 

معنی:

بزرگت کردم

تو از نوزادی گونه پرورش کردم

در آغوشم تنت پویا درون قلب و دل کردم

تو را با خیز و بر پشتم به عشقی ناز سر کردم

بناز ای دوست سویت شاد رو کردم

به شاخه های هر شادی تو را بردم

زمانه چون گذشت ای یار به جانم فدا کردم

اگر خورشید زیبایت به غم رفته ، به نورم روشنت کردم

اگر خسته نوایی را ، به راز چشم صدات کردم

چو زندانی درون کلبه ی قلبت ، که مدت ها به طی کردم

تو را من دوست می دارم ، و از ترکت عزا دارم ، گل یاسم

اگر جانت به نم رفته ، به عطر خویش بخشکانم

یادت آمده روزی که در گم موی مژگانم

ترشیدی چنان با مهر جا کردم به میهمانم

تو را از سر به پا را دوش تن دادم

آب عاشقی شیرین دوستی ها سقا کردم

شب و روزی و بیخوابی، کشیدم خسته بر گشتم

به زیر گردن و چانه تو را شم بوسه ها کردم

بعد از این همه خدمت و سختی ها

چرا بی حرمتی کردی ، و می گویی نمی خوامت

گل پرورده ام می خوام ، ای خاین در وفادارت

 

جاسم ثعلبی (حسّانی ) 16/01/1391