غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

تالاب شادگان

 

تالاب شادگان

سفری شهر و دیارم رفته ام

سبزه ای گوهر کنارم جسته ام

به چه جای با صفا

به چه زیبا با وفا

همه جا تالاب عشق

همه جا کشتی به جا

جای جایش صید ماهی داشته

جای جایش دید و راهی داشته

به چه تالاب قشنگی

همه جا سبزه به رنگی

سر نی خوشه نموده

دانه اش در گل سنگی

با بلم در ابراهش گشته ام

صد جمال از دیدگاهش خوانده ام

صید و صیاد در کمین

تور پر ماهی ببین

با بلم گشت و گذار

پرواز مرغابی چنین

صد پرنده آسمانش دور زد

شلیک صیادان آبش نور زد

جای تاریخی بدیدم

گشتنش داده نویدم

جای گردشگری خالی

هر نمش آهی کشیدم

شادگان در پشت آن

شادمان در گشت آن

آسمانش آبی است

دیدبانش سر نی است

بردبار و استوار

ساکنانش بومی است

 

جاسم ثعلبی (حسّانی)  13/01/1391