غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

دوست دارم اودَّک (شعر دو زبانه )

به آسانی بدون شک بگویم راز

و می مانم به نطق خویش مختارم

اگر خواننده ای سر می نهی در ساز

نمی یابی کسی جز من وفادارم

تو را یک شاخه ای روییده در گلدان

سر راه محبت مست آزارم

بیا بنگر به موی نقره رنگینم

سر راه ملامت گو پدر دارم

چرا احساس یاران را بپاشیدی

فراموشی گهی خم پشت دربارم

 

معنی به زبان عربی:

 

احچیهه ابصراحه او ما اشک ابناس

و اضل بیهه اعلی کل الخلگ متعدی

لو تمشی او تدیر او تلطم اعلی الراس

ما تلگه عزیز ایودک ابگدی

تمنیتک قصن مشتول وسط الکاس

علی درب العشگ سکران من عندی

تعال او شوف شیبت الشعر من ساس

من کثر الملامه اتگول یا جدی

چنک فردشیت الخوه و الاحساس

ناکر کل وفای او لایذ ابسدی

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 07/01/1391