غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

تو نبودی !

آنکه دنبالش بجستم ، در آسمان صاف زیبا

تو نبودی؟ شب نخفتم ، تا سحر غم باف تنها

در آسمان صد ستاره ، روشنی دادی دلم را

شادمان آمدی یارا ، قامتی دادی گلم را

چشم ها روشن نموده ، قلعه ی سرد مسیرت

بادها شیون نموده ، گنجه ی درد فریبت

آفتاب دل نوازش ، تاب داده گیسوان

ماهتاب دل جمالش ، خواب برده موبدان

همه در حصرت شادی ، با تمنا خوانده اند

در نسیم صبحدم را ، با غزل ها جسته اند

آنچه در تورم گرفتم ، ماهی لب در نشونی

تا که آزادش نمودم ، صد ستمگر در درونی

 

جاسم ثعلبی (حسّانی)  26/12/1390