غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

باز می گردم

باز می گردم به شعرم ، باز می گردم غمستان

یار از کویم گریز است ، همچو آهوی شتابان

در کویر خفته ی دل ، آب صافی در گلستان

قطره ی اشکم عطش را ، نمی در برگ درختان

در گلستان خیالی ، شادمانیها فنا شد

رگ دل جوشیده خونی ، یادمانیها عزا شد

باز می تابد ستاره ، بر دیار دیده بانی

راز دار خاطراتم ، بردبار شادمانی

خلسه در جنگ وجودم ، تاب داده خنجرم را

شعله در سنگ غروبم ، ذوب داده سنگرم را

باز می گردی به سویم ، ای نوید آسمانی

باز می گردی پشیمان ، ای کلید آسمانی

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 27/12/1390