غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

گردباد ها / العواصف (فارسی و عربی)

گردباد ها حمله ور شدند

در عالم زیبایی ما

سنگرها شکسته شد

وقت رفتن نزدیک

خشک و تر آتش گرفت

عیال وارها تسلیم

در جنگ ها و زلزله ها

به زورِ دلایل مبهم

شهرها ویران

دوستان آواره

پناهگاه یتیمان گم شد

راه فرار خانواده ها بسته

نگرانی همینطور مسلط گشته

در تیر رس درازی آرزوها

گرفتاریها افزون

گرانی و سردرگمی

دروازه های دنیا بسته

زمان کوچ نزدیک است.

 

معنی:

هجمت العواصف

فی عالمنا الجمیل

و انکسرت الحواجز

و اتی وقت الرحیل

اشتعل الاخضر و الیابس

واستسلم المعیل

فی الحروب و الزلازل

فی  القوة و الدلیل

تدمرت المدن

وتشرد الزمیل

لا ملجاء لل یتامی

ولا مفر للعویل

الحزن هیمن هکذا

فی مرماة الزمن الطویل

تحاشدت المشاکل

فی القلیان و النهیل

سدت معابرها الدنیا

و اتی وقت الرحیل

 

جاسم ثعلبی 24/12/1290