غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

این الغیره ؟ (غیرت کجاست؟)شعر دوزبانه

این الغیره ؟  (غیرت کجاست؟)شعر دوزبانه

 

انفتح باب السلام اعلیک یا انسی انخطف لونک

انکتب درب العداله ارویک یا عربی ابالف دونک

اذکر من چنت تلمیذ واذکر گعدت الخــــــــــــوان

مجالس تنتشر کل یوم ضد البعدت المیـــــــزان

اهلنه اهل الکرم و الجود واهل النخوه و الغــیره

اهلنه الما تهاب الموت و اهل العزه و السیره

ما بدّلت مثل الناس الشیله و العباء علی الراس

ما سهّلت لجل الدین الغیره و البناء بل ســـاس

اهلنه اهل الوفاء لل غیر اهلنه امعزبه علی الخطار

اهلنه الغیره مسندهم سیدهم علی المخـــــــــــــتار

ما تر ضی تشوف احشام تلبس ثوب الستعـــــــمار

اهلنه اهل الحجاب الوان تعمی ادروب الاستکــبار

اذکر یوم رستاخیز یوم الی صدر کشف الحجاب او ســــــار

ما طاحت الچفیه ولا شیله انکشفت من صدر مخــــــــــتار

اشما حاول رضا شاه الخبیث الراعی صوت الـــــــــــــنار

یکشف رایت التکفیر علی روس السلام او لوعت الخطار

لاکن ما حصل نیشان ظل مفکور لیله او لا غمض لا نام

الاستکبار رکز علی الحجاب اهوای لاکن می حمض من سام

انبناء رسم الحجاب ابیوم سیدنه النبی ثار ابمقام او دام

او بگت سنة نبینه تفتر ابتقریر بل قرآن مذکور الختم بعلام

ما طردینه خطار الیجی من ابعید حیینه ثلث تیام لمــــن گام

او ما جانه السایل و انکسینه الراس فتحنا اگلوبنه و اهدینه المحتام

هذوله احنه نبینه سید الکونین محمد و الحسن و احسین و العــباس

ما ینداس حگنه او نفتخر بل زین تشهد لک حرب صفین و الفراس

 

معنی:

باز شد درب قیامت رنگ و رویت را ببیــــــن

آغاز شد راه عدالت عرب گویت همچنیــــــن

یاد می آرم زمانی وقت شاگردی که بـــــــــودم

در مجالس خوانده بودم عدل ناگه می ســــرودم

هم وطن بخشش نموده ،غیرت و نخوت پرست

هم وطن ترسی ندارد، عزت و سیرت پرســـت

با هر رنگ دیواری ،عباء و شیله بر سر هســـت

کوتاهی نشد در دین ،غیرت بر تر زن هســـت

شما اهل وفا داری ،شما میهمان دیــــــــــداری

شما غیرت پسند دل ،کمال آن علی یـــــــاری

نمی پوشی لباس شرم ،لباس دل استعـــــــمار

شما در هر حجابی ناب ،بریدی گل استکــــــبار

یاد روز رستاخیز روز کشف دیــــــــــــده از دار

نه شیله از جای بر چیده نه چفیه بکـــنده از یار

هر چه پهلوی غرید ،نجوییده یــــــه درزی را

مبلغ دین تکفیر است ،و بالیده به گرزی را

لیکن راه در بسته ،در خوابی نهان مانـــــــده

و استکبار بر پوشش ،دریایی امان جســــــــته

ثابت گشت رسمش را ،روز فتح ظلمت را

سنت در کتاب وحی ختم قهر و نغمت را

مهمانی که در دل راه در دادیـــــــــــــــــــم

ویا سائل بیامد جان در دادیــــــــــــــــــــــم

همانا سرور ما در بهار خورشیــــــــــــــــــــد

حق جویای آن با افتخار بالـــــــــــــــــــــید

 

شیله: روسری زنان عرب

چفیه : روسری مردان عرب

 

جاسم ثعلبی   05/12/1390