غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

انا ابن الریف / من فرزند روستایم

انا ابن الریف / من فرزند روستایم

انا ابن الریف انا ابن السیف انا ابن الگصب و ابن الهور

انا ابن الفاله  و المگوار انا ابن البردی و ابن الــــــــــزور

عشت کل عمری بل چولان والشط والبلم و الســــــــیل

فرحان ابدیار اهوای زفت العرس بل ماطـــــــــــــــــــــور

اورود اهوای علی الشاطی زرعنه او خضرن بلـــــــــــــــوان

صید السمچ بل مکراف و صید الزهر وسط الخـــــــــــــــــور

اذکر بندقیت الصید رمی الطیر بل اشــــــــــــــــــــــــــجار

بل سیّاسی طرفینه علی الساحل رمل و ایـــــــــــــــــــــدور

زرعنه الشلب و الحنطه او سگینه اگلوب عطشانــــــــــــــه

خضر بل محب غزلان حبنه بل اگلوب ایثـــــــــــــــــــــــور

نطرنه العشگ نص اللیل من الحرمنه مـــــــــــــــــــــرات

علی البیدر سهرنه اندوس ویانه الگمر منصـــــــــــــــــــور

گمرا اصبحت دنیانه او لیالیهه فرح و اشـــــــــــــــــــــواق

عبث طشرتی هل عشره او خلیتی الفگر ناظــــــــــــــــــــور

 

معنی:

منم فرزند روستایم منم شمشیر نی در هـــور

منم فرزند نیزه زار علمدار درخـــــــــت مور

تمام گشتمان در آب بلم بر رود سیــلی زد

دیدار بلم با یار عروسی در سفر چون نـــــور

چه گلها ریشه زد ساحل و رنگارنگ روییــــده

ماهی صید رودخانه و زهر  پر ثمر بی تـــــــور

یادم هست تفنگ صید و گشت روز در جنگل

یادم جمع ماهی را به ساحل تا کمر  سر تور

یادم کشت شلتوک و گندمکار و آبـــــــــــادی

نشان از رزق سرداری که تابیده قـــدر از دور

نگهبان عزیزانم سپید صبــــــــــــح از دزدان

چه شب ها تا سحر بیدار وهمراز قمر با شور

چه مهتابی زده غمها چه شب های قشنگی را

چرا بعد از همه دیدار ببریده  سر ِ ناطـــــــور

 

جاسم ثعلبی  01/12/1390