غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

آمدی ؟

 

آمدی جویای عشقم آمــــــــــــــدی

بهر آبادی قلبم آمــــــــــــــــــــدی

آتش دردم به مهرت خفته اســت

جای آتش دان دردم مانـــــده ای

******

افروختی شعله ی آتش گاه را

سوختی آن خرمن بی کــــاه را

آمدی رخ در لب مهـتاب زد

درد دل پیچید درمانگـــــــاه را

*****

پای عشقت استوار آمد نـــهان

جان و مهرت در خمار آمد چنان

لیک زیبایی  شمعت را ببـین

در دیار آفتابی زد کــــــــــمان

*****

آمدی با وعده های پیچ و خـــــم

ساختی دروازه های پوچ و نـــــم

یادها رفته چه قولـــــــی داده ای

پیش استادت شدی هیچ و صنم

*****

آمدی تشنه ی دیدارم چنــــــان

تاختی درهای غم خوارم به جان

سیر کردی تشنه لب کام دلـت

دور کردی مهر شادابم بـــــدان

*****

خان زاده را ببین شاگــــــــرد شد

بهر عشق نازنین بــــی درد شــــد

کاشت مهرش در زمین شوره زار

لیک یک شاخه نزد دلســـــــرد شد

*****

حیف در این دنیا وفا هر گز نبود

طیف ناله در خفاء سم بز نــــبود

با وفاداران غمی صد کاشـــــــته

بی وفایی را صفا دل پز نــــبود

*****

آمدی جان ودلم پرواز کـــــــــــــرد

سوی راه دیدنت دل باز کــــــــرد

لیک تا دیدم شرار آتشـــــــــــــت

دل بخفت و دشمنت  در باز کرد

*****

آمدی گفتم بنازم دیدنــــــت

در جوار دل بمالم گردنـــــت

گو چرا تابیدی از مهر جــــمال

مگر در دلهای دیگر خواندنـت

*****

آمدی صدها درام بنوشـــته ای

سوی دار غم گسارم خوانده ای

حال کوبیدی اسرار دل چــــرا

اگر در لوح خمارم دیــــده ای

*****

 

جاسم ثعلبی 30/11/1390