غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

دارمیات الصداقه(تک بیتی های دوستانه)تقدیمی

 

1- لقمانی احبک دوم حبک قتلنی

جرنی کلامک حیل او حبلک فتلنی

 

2- یا ریت اصیرن جار و اتدش علیه

یزهی الزمان اویای شنهی المنیه

 

3- اشکر حضورک دوم و اشکر خطابک

گلبی انقسم نصین من یذکر عذابک

 

4- اتمنه ابدی اعلیک طلعت اشعارک

گلبی یبس من یوم ختمت اخبارک

 

5- طلعت شمس وانجوم رغماً بدینه

جانه الفرح والشوگ حتماً تجینه

 

6- ابگلبی رسمتک دوم و انظر الطولک

بل لیل اشع النور واعبر السورک

 

7- سیدی گول او طول قسم علیه

یهدیلک الموجود جاسم و اخیه

 

8- موتی قرب ایام گبری حفرته

من صدت المحبوب سهری کتلته

 

9- ربیتک ازغیرون او متدر علیه

ضاع العتب ویاک لتمر اذیه

 

10- دایم افکر بیک لیلی او نهاری

من البکاء سلیت عافانی جاری

 

معنی:

1- لقمانی عشقت را در دل نهادم

حرف دلت زیباست در دل گشادم

 

2- هر دوی ما ای کاش همسایگانی

خوش می گذرد ناگاه این زندگانی

 

3- از نامه ها ممنون هر دم سراغت

دل را دو نیمه ساخت جانم فراقت

 

4- حرف دلت آویز دردم که هستی

قلبم تهش سوزید گر غم نشستی

 

5- دل زد بهاری شاد مهرت شنیدم

شاد و سرافرازیست عشقت خریدم

 

6- در دل نگارش شداین گل جمالت

در شب زدی مهتاب در دل کمالت

 

7- آقا بگو جانا قلبم دیارت

یک جان و دل کف داد جاسم کنارت

 

8- مرگم نهان نزدیک گورم خریدم

از قهر دوستم را صبرم دریدم

 

9- در دلم چون نوزاد خوابیدی جانم

ماندی و شکری نیست سوزیدی رانم

 

10- در یادتم ای یار چون سایه بوسم

از ناله هایم باخت همسایه روزم

 

قابل توجه دوستان دارمیات یک سبک شعر عربی می باشد

که در زبان فارسی تک بیتی می نامند هر دو سروده به سبک

عربی سروده ام.

تقدیمی به دوست عزیزم آقای کریم لقمانی عزیز

 

جاسم ثعلبی 09/11/1390