غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

فراموش کردنت سخته(حبیبی صعب انساک)

 

 

سهرت اللیل کله او گمت افکر بیک

یل مشتول غصنک بل گلب ذکره

ما نامت العین او لا جفنهه ارتاح

او لا طلعت انجوم او لا گمر یضوه

الفکر لف لف اچفونه او نام تحت الگاع

ما ینسا الحبیب النایم ابگبره

رسمتک بل گلب و ازلوفک الشریان

دمی فار من اجفونک الحلوه

دخّلتک بل گلب ضمیتک ازغیرون

کبرت او گمت تتعده علی بامره

علی صدر المحنه شبگیتک خاف

اخاف الشمش تاخذ ونست الگمرا

لگیتک تضوی العالم ابکل اجروح

ولاکن هل شمس متغیره ابسمره

ما اگدر انسّی الروح من طاریک

اخلافک ما سکنت البیت ولا امره

ما اگدر اعوفک وانت اهلالین

اهلال اعیونک او خدک یشع عطره

معنی شعر:

در این شبهای مهتابی،به عشقت فکر می کردم

نه شب دارم نه روزی را،به نامت ذکر می کردم

 

نه چشمی بسته مژگانش،نه خواب راحتی دارم

نه ماهم روشنک کرده،چه تاب و محنتی دارم

 

نه فکرم بسته چشمانش،بزیر خاکت آسوده

فراموشی ندارم یار،ترکت کنم بیهوده

 

درون دل رخت ترسیم،و گیسوی تو شریانم

نمی دانی در این لحظه،چه غم بارم چه گریانم

 

درون دل رهت دادم،چقدر ناز و چه نوزادی

چو گیسو در کمندت شد،فراموشی زدی شادی

 

تو را در تاب چشم افسوس،دستت را زدم بندی

تمام ترسم از گرما،رساند اشک خرسندی

 

ولیکن دیده ام در خواب،تو را چون نور مهتابی

رخ خورشید تاریک است،و دیدم تو جهان تابی

 

نمی تونم فراموشت کنم هر گز،یادت در دلم ریشه زده ای یار

بدون تو در این خانه نمی مانم،بدون تو دل و جانم شده بیمار

 

نمی دانی دلم وابسته مهرت شد،ای ماه و هلال نیمه شب تابی

فرشته در جمالت بارها بازید،دلم دور و ورت گشته تو در خوابی

 

جاسم ثعلبی الساری 26/10/1390