غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

انشوده هل نورک علینه یا شهر بهمن

           

                               هل نورک علینه او  کثر  الافراح

 

یل بیک الفخر ظل الگلب  مرتاح

 

والثوره  العزیزه الماترید اسلاح

 

ناطرها النبی من کل شی  اتامن

 

هل نورک علینه یا شهر بهمن(2)

 

هل نورک علینه او بل شوارع عید

 

وابکل بیت افراح او زهور اتزید

 

مبتسمه مدینتنه ابلباس اجدید

 

وانجوم السماءمن نورهن یعمن

 

هل نورک علینه یا شهر بهمن(2)

 

محتفلین من النصر  و   امجاده

 

مشترکین کلنه العامی و الساده

 

الله   یحفظ   القاید  و   اولاده

 

یخلیهم ضخر  للدین  والمسکن

 

هل نورک علینه یا شهر بهمن(2)

 

جاسم ثعلبی ینشد و  یقراءاشعار

 

یلم ابهل ورد و   ایقدم  الازهار

 

مبروکین  یل حطمتوا  الاستکبار

 

لظهور الامام  اجیوشنه  انشدن

 

هل نورک علینه یا شهر بهمن(2)