غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

صور مشایخ عشیرة السواری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرحوم امحمد الجبیره من کبار حمولة بیت اسلیم

 

الاستاد جاسم امحمد الجبیره حمولة بیت اسلیم/بیت حسان

 

 

احمد ابن احصیری العلاوی الدبات

 

   صورة الحاج قاسم قوری النعیمه من الدبات