غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

جن از دیدگاه قران و روایات و صاحبنظران محقق جاسم ثعلبی حسانی

                             

                              باسمه تعالی

 

عنوان کتاب:جن از دیدگاه قرآن و سنت ونویسندگان

 

نام محقق:جاسم ثعلبی

 

نویسند:جاسم ثعلبی

 

تاریخ ارائه ی مطالب:24/3/76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکّر وقدردانی

 

از تمام دوستان و همکارانی که در طول تحقیق و جمع آوری مطالب

 

مرا یاری نمودند و یا منابع در اختیار اینجانب قرار دادند تشکر و قدر

 

دانی مینمایم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                 اهداء

 

این تحقیق را به پدر و مادر مهربانم که مشوق اصلی من  بوده  و به

 

 تمام   اساتیدی  که  مرا  تدریس  نموده  و به  فرزندانم  و   کلیه ی

 

 دوستداران این علم اهداء مینمایم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                           فهرست مضامین

 

پیشگفتار............................................................

 

فصل اول............................................................

گفتاری پیرامون جن...............................................

آیاتی که به خصوصیات جنیان اشاره می کند...................

 

فصل دوم............................................................

بحث روایتی........................................................

بیعت جنیان با پیامبر..............................................

 

فصل سوم.........................................................

محتوای سوره ی جن............................................

فضیلت تلاوت سوره ی جن....................................

شان نزول سوره ی جن.........................................

ارتباط جن ها با پیامبر...........................................

 

فصل چهارم.......................................................

تحقیقی پیرامون آفرینش جن...................................

نظر عوام در مورد جن..........................................

 

فصل پنجم........................................................

دعای سوره ی جن..............................................

دستور کار به خدمت گرفتن  ملائکه ی سوره جن............

 

فصل ششم.........................................................

احضار اجنه و پری...............................................

دعای طرد جنیان موذی..........................................

دیدن اجنه..........................................................

 

فصل هفتم..........................................................

بیان عمل سوره ی جن..........................................

 

فصل هشتم........................................................

شرایط دعا نویسی...............................................

اهم شرایط دعا..................................................

دعای بیرون راندن جن های ساکن در هر مکان............

جدول برجها....................................................

دانستن طالع شخص............................................

جدول ابجد کبیر و صغیر......................................

طالع یابی.......................................................

ساعات دعا نویسی............................................

 

فصل نهم.......................................................

بحثی در مورد طلسم...........................................

خواندن طلسم...................................................

طلسم طالع آبی.................................................

طلسم طالع آتشی..............................................

طلسم طالع هوایی.............................................

طلسم طالع خاکی...............................................

 

فصل دهم........................................................

علایم سحر زده و عملیات دفع سحر.........................

بخورات و طریقه ی استعمال آنها............................

روزهای نحس در سال.........................................

ماههای عربی و برج و طالع بینی...........................

فرشتگان و کواکب آنها.......................................

ساعات دعا نویسی...........................................

جدول طبایع و طبقات.........................................

 

فصل یازدهم.....................................................

ساعات و روز ادعیه متفرقه.................................

دعای روز شنبه و شب چهارشنبه...........................

دعای روز جمعه و شب سه شنبه...........................

دعای روز پنج شنبه و شب شنبه...........................

دعای روز چهار شنبه و شب یکشنبه......................

دعای روز سه شنبه و شب چهارشنبه....................

دعای روز دوشنبه و شب جمعه...........................

دعای روز یکشنبه و شب پنج شنبه.......................

بروج ذوجسدین..............................................

 

فصل دوازدهم.................................................

قاعده ی دانستن رجال غیب................................

قاعده ی دوستی و دشمنی بروج (ماهها)...............

 

 

قاعده ی دشمنی ستاره ها (کواکب)......................

نوع لباس و مزه ی دهان در موقع دعا کردن...........

فالنامه......................................................

فصل سیزدهم..............................................

جن از دیدگاه کاربران اینترنت...........................

غذای جن...................................................

عمر جن....................................................

صدا و زبان جن............................................

جن های هم خانه...........................................

همزاد جن..................................................

ازدواج انسان با جن......................................

حفاظت انسان از جن.....................................

پیش گویی و پیش بینی جن ............................

نکاتی در باره ی زندگی جن ها.........................

انواع جن ها..............................................

پادشاهان جن............................................

 

 

عقایدی از مردم بلوچستان در باره ی جن............

حکومت جن ها...........................................

خصوصیات دیگر جن ها................................

مسجد جن.................................................

تصاویری از جن و ارواح...............................

سخنی با خوانندگان......................................

فهرست منابع و ماخذ....................................

 

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

پیشگفتار

     خدایی را سپاس که قلوب ما را به ایمان منور گردانیده و با هدایت خود از گمراهی و سرگردانی در این دنیای فانی رهانید.

     این کتاب که به عنوان «جن از دیدگاه قرآن و روایات وصاحبنظران»و چگونگی تسخیر این مخلوقات که به رشته ی تحریر در آمده و متاسفانه تاکنون منابع خاصی در این باره یافت نشده و مطالب بصورت پراکنده و جزئی در بعضی لز منابع بیان گردیده که با تلاش و همکاری عده ای از دوستان و صاحبنظران به جمع آوری مطالب و مضامین همت گما شتم و خلاصه ی آن بد ین صورت تنظیم نمودم.

از خداوند تبارک و تعالی آرزوی توفیق در تبیین و تشریح و تفهیم مطالب ای موضوع را دارم.

     برای من و سایر دوستان اِبهاماتی در باره ی این مخلوقات وجود دارد که بیشتر این مباحث در مناطق روستایی و کوهستانی و منازل متروکه زبانزد مردم شده که بعضی از مردم می گویند:در فلان جا شبح مبهمی دیده شده یا فلانی جن زده شده است و.......

    و یا ظاهر شدن اشباح در هنگام غروب آفتاب در کنار مقابر و رود خانه ها و جاهای متروکه و همچنین ظاهر شدن نوری شبیه جرقه در اتاق های تاریک و دور از سکنه و یا مشاهده ی مرور سایه ای در بعضی از خانه ها به وسیله گوشه ی چشم همه و همه حکایت از وجود موجوداتی غیر قابل رویت می باشند.

    این موجودات در جاهای مختلف و با رفتارهای متفاوت در همه جای زمین سکونت دارندو به زندگی خودشان ادامه می دهند.

     بعضی از آنها در اتاق های مسکونی ما که به عمار المکان معروفند با ما زندگی مشترکی دارند و احتیاجاتشان را از همان جا برطرف می سازند.

    بعضی از جن ها آزار دهنده و موذی هستند و به انسانها و حیوانات آزار می رسانند و به پری معروفند

     دیده شده که بعضی از بیماران که ما لقب دیوانه به آنها الصاق کردیم و بعضی ها به آنها روانی می گویند اینها قربانی شدگان جن های آزار دهنده هستند .

   صحنه ای که چند ماه قبل من شاهد حدوث آن بودم «زنی بیماری به خود می پیچید و از شدت درد لباسهای خویش را پاره می کرد  و فریاد می زد در همان لحظه عارفی آوردند که در ضمن عرض فن خویش درمقابل سر بیمار دعایی را مکرر خواند و آن زن جن زده را بخور داد و بعد از چند ساعتی آن زن جن زده شفا پیدا کرد و خوب گردیده است  و هزاران مورد دیگر در جاهای روستایی و کمتر در شهر ها مشاهده شده و می شود.

     متاسفانه با وجود منبعی غنی همچون قرآن و سوره ای همنام با آنها (سوره ی جن)و چندین آیه در این کتاب مقدّس برخی از مردم وجود جن ها و پری و شیطان که هر دو از خانواده ی جن ها هستند آنها را قبول ندارند و یا بعضی بر این باورند که قبلاً بوده اند ولی در این زمان با پیشرفت های حاصل در علوم و تکنولوژی و تمدن وجود آنها محو شده است.

      چندین بار در دوره ی ضمن خدمت در این مورد بحث تبادل نظر  گردیده ولی نتیجه ای حاصل نگرد ید لذا در گفتگوی درون کلاس و در دوره ی نوجوانی این انگیزه در نویسنده و محقق ایجاد شده که در این مورد بیشتر تحقیق کنم به جاهای دور و نزدیک سفر کردم از دوستان و صاحبنظران کمک خواستم تا اینکه با همکاری آنها تعدادی کتاب در باب همین موضوع تهیه و مورد مطالعه قرار دادم و بصورت خلاصه و مفید در دوازده فصل تقسیم بندی کرد م.

    بنا به وظیفه دانشجویی دوره ی کارشناسی ضمن خدمت فرهنگیان در شهرستان اهواز رشته ی دینی و عربی خلاصه ی تحقیقات و مهارت هایی در مورد وجود این مخلوقات و چگونگی استفاده از آنها با مروری از منابع چاپ مصری و لبنانی و اردنی و ایرانی و همچنین قرآن مجید و احادیث ائمه ی اطهار و کتب تفسیری و کتب پاکستانی هندی که به زبان فارسی ترجمه شده اند را با مبلغ گزافی خریداری و از آنها جهت تحقیق استفاده کردم.

    امیدوارم توانسته باشم به این امر مهم ترتیب اثر بدهم تا ابهامی برای خوانندگان عزیز باقی نماند.

   در این تحقیق نویسندان و مؤلفان و صاحبنظران در مورد وجود این مخلوقات و جلب و به خدمت گرفتن آنها برای انجام امور دنیوی از راه ها و روش های مختلفی و متشابهی استفاده می کنند که هر استاد روشی را معرفی کرده است.

    لذا محقق جنبه های عمومی و مشترک بین کلیه ی استادان و صاحبنظران را مدّ نظر قرار داده و روشی که بارها مورد تجربه رسیده انتخاب و در تحقیق مذکور نگاشته شده است.

   از خواننده عزیز انتظار دارم که تمام شرایط مذکور در استفاده از ادعیّه و تسخیر و طلاسم  و... را رعایت نموده و با جدیت و رغبت عمل نماید و خلاف شرع و دین مبین اسلام کاری را انجام ندهد تا در روز حساب جزء زیانکاران محسوب نگردد.

   در قسمت ادعیّه سعی کردم که مطالب روان تر و خلاصه تر تحریر شده و مطالب مذکور را با پذیرفتن شرایط و رعایت جدول زمانی می توان در مورد کار مورد نظر شروع کرد .

     کسانی که مایلند می توانند به منابعی که در فهرست ذکر می شود مراجعه و ضمن رعایت شرایط مذکور در تعویذات و عزائم (دعوت از جن ها) به تمام ابواب آن می توان عمل نمود.

   چنانچه عملی را در چند ین بار انجام دادید و به نتیجه نرسیدید ضعف از آن شماست باید بدانید در کدام شرایط ضعف داشته و با رفع آن می توان عملی را تکرار نمود.

   هر چه انسان تزکیه ی نفس بشود به خداوند نزدیکتر می شود و در انجام کارها مانند شمشیری برّان می گردد و هر چه از خدا بخواهد زود مستجاب می شود.

   تعویذات بین دو هفته تا یک ماه نتیجه ی آن ظاهر می شود و عزائم در طول یک هفته نتیجه می دهد بعضی وقت ها در همان لحظه جواب می دهد .

   سعی شود از انجام کار حرام پرهیز کرد در باره یاد گرفتن سحر از پیامبر نقل شده که «تَعلّموا الّسِحر و لا تَعمِلوا فیه »(1) علم سحر را یاد بگیرید ولی به آن عمل نکنید.

   در کتب ادعیه نسخه هایی یافت می شود که می توانند وضع زندگی انسانها را دگرگون سازند و حتی انسانهای مورد نظر سحر کننده را مریض یا ناقص العضو نموده و یا حتّی زندگی آنها را از بین می برد .

   چنانچه عامل اگر متعمد و بدون گناه از نسخه های تدمیر(از بین بردن) استفاده کنند در جهان آخرت قاتل مجازات می شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)               کتاب  تعویذات انوریه ص8

 

   در برخی از کتابها خواننده و استفاده کننده را قسم داده که به دیگران حتی اگر ظالم هم باشند آزار نرسانید و آنها را به خدا واگذار کنید که اجر و ثواب و پاداش آن بیشتر است.

   پس به مقتضای ارشادات نبویّه علیهم الصلاة و السلام فرمودند«خَیرْ الّناس مِنْ یَنْفَعُ الّناسُ» (1)

   و همچنین پیامبر  صلی الله علیه و آله  فرمودند :«أحَبُ عِبادَ اللهُ تعالی الیه انْفَعُهُمْ لِعِبادهِ»(2)

   در خاتمه تلاش فراوان شده تا این تحقیق از هر گونه خطا و لغزشی خالی باشد جای آن دارد که از ارشادات و مساعدتهای بی دریغ و دلسوزانه استاد گرامی آقای عبد الصاحب انصاری که در طول این تحقیق این حقیر را همراهی کردند نهایت تشکر و سپاسگذاری می شود .

آرزوی موفّقیّت برای این استاد را از خداوند منان مسئلت دارم .

 

                                                                 با تشکر فراوان جاسم ثعا لبی

                                                                 کارشناسی    دینی و   عربی

                                                                 خرداد ما ه     سال    1376   

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)              بهترین مردم کسی است که به مردم فایده برساند .تعویذات   انوریه  ص8

(2)            بهترین بندگان خدا برایم کسانی که به دیگران فایده می رسانند انوریه ص8

                             

                              

 

آیاتی که به خصوصیات جنّیان اشاره می کنند

    [از کلام خدای متعال استفاده می شود که ابلیس از طایفه ی جن بوده و دارای فرزندان و قبیله ای است ،چون در قرآن می خوانیم «کانَ مِنْ الجنِ فَفَسَقَ عَنْ امر ربّهِ»(1)

و نیز می خوانیم «افتتخذونه وَ ذریتهُ اولیاء مِنْ دونی »(2) و نیز می خوانیم «انّهُ یُریکُم هوَ وَ قَبیلهُ مِنْ حَیْثَ لاتَروْنِهِمْ »(3) و همچنین در آیه ی دیگری می فرماید«فَامنّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِکْ بِربْنا احداً»(4) این جمله از ایمان جنیان به قرآن و تصدیق آن به اینکه حق است خبر می دهد](5)

     [وجمله ی «وَلنْ نُشْرِکْ بِربْنا احداً» ایمانشان را به قرآن تاکید می کنند و می فهمانند که ایمان جنیان به قرآن همان ایمان به خدایی است که قرآن را نازل کرده در نتیجه رب ایشان هم همان خداست و ایمانشان به خدای تعالی ایمان توحیدی است یعنی احدی را ابداًشریک خدا نمی گیرند](6)

     «وَانّهُ تَعالی جَدَُّ رَبّنا مَا اتّخَذَ صاحبةٌّ وَلا وَلداً»(7)

مفسرین کلمه ی «جدّ»را به عظمت و بعضی به بهره معنا کرده اند و آیه ی شریفه در معنای تا کیدی است برای جمله ی «وَلَنْ نُشْرِکْ بِربّنا احداً»وقرائت مشهور کلمه ی «انّه »را به فتحه همزه خوانده و بعضی آن را و آیات بعدش را که دوازده آیه است به کسره همزه خوانده اند و درست هم همین است چون سیاق ظهور در این دارد که آیات حکایت کلام جن است .(8)

 

(1)او از جن بوده و در آخر از امر پروردگارش سرپیچی کرد .سوره ی کهف آیه 50

(2) آیا ابلیس و ذریه ی او را به جای من اولیاء خود می گیرید .سوره ی کهف آیه 50

(3) و او و قبیله اش از جایی که شما ایشان را نبینید می بیند.سوره ی اعراف آیه ی 27

(4) به خدا ایمان آوردیم وبرای او شریک قائل نمی شویم .سوره ی جن آیه ی 1

(5) تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج20،ص61

(6) تفسیر المیزان ،علامه طباطبایی ،ج20،ص61

(7) و همانا بسیار بلند مرتبه است شان و اقتدار پروردگار ما .......سوره ی جن آیه ی 3

(8)تفسیر قرطبی، ج،19ص8

 

 

   امّا قرائت به فتحه وجه روشنی ندارد بعضی ها آن را توجیه کرده اند به اینکه جمله ی «انّه » عطف است بر ضمیر مجرور در جمله ی«امنّا بِهِ » و تقدیر کلام «امنّا بِهِ »

«بانّهُ تعالی جدٌ ربّنا.....» است می خواهد از جنیان خبر دهد به اینکه نسبت به نفی صاحب و ولد برای خدا که بت پرستان بدان معتقد ند ایمان دارند.(1)

     لیکن این توجیه براساس عقیده ی نحویین کوفی درست در می آید که عطف بر ضمیر متصل مجرور را جایز دانسته اند و اما بر مذهب بصری ها که آن را جایز نمی دانند بعضی ها از قبیل قراء و زجاج و زمخشری به طوری که ایشان حکایت شده گفته اند که کلمه ی «انّه »عطف است برمحلّ جار و مجرور و محلّ جار و مجرور «امنّا بِهِ »نصب است چون این جمله در معنای «تصدیق داریم آن را »می باشد که کلمه ی «آن را»مفعول ایمان به معنای تصدیق است و تقدیر کلام «و صَدقْنا انّهُ تعالی جّدُ رَبّنا » می باشد ولی خواننده خود می داند که این توجیه درستی نیست (2)

   

    بعضی دیگر این قرائت را توجیه کرده اند به اینکه در جمله ی عطف شده حرف جری در تقدیر است و چنین تقدیری در دوحرف «انّ »و«انْ»شایع است و تقدیر کلام «امنّا بِه ِوَ بانّهُ تَعالی جدُّ ربنّا ....»می باشد.(3)

    [یک اشکال به همه ی این وجوه وارد است چه آن وجهی که گفت جمله ی «و انّهُ » عطف به ضمیر مجرور است و چه آن که گفت عطف به محل آن است و چه آن که گفت حرف جری در جمله ی معطوف در تقدیر است .و آن اشکال این است که با این سه وجه تنها می توان دو آیه «و انّهُ تَعالی جّدُ ربنّا ...»(4) و «انّهُ کانَ یَقولُ سَفیهُنا علی اللهِ .....»(5)را توجیه کرد امّا برای بقیه آیاتی که کلمه ی «انّ»در اول آن آمده مانند آیه «وانّ ظننّا انْ لَنْ تَقول»](6)

 

(1)روح المعانی ج29ص84

(2 ) روح المعانی ج29 ص85

(3) روح المعانی ج29 ص84

(4)سوره ی جن

(5)سوره ی جن

(6)تفسر المیزان علامه طباطبایی ج20ص62

 

 

 

 

 

  [وآیه ی «و انّهُ کانَ رجالٌ مِنْ الانسِ ...»(1) و آیه ی «وَ انّا لَمسْنا الّسماء......»(2)قطعاً چاره ساز نیست چون معنا ندارد جان بگویند ما ایمان آوردیم و یا تصدیق کردیم که گمان کردیم انس و جن علیه خدا حرف زشت نخواهند گفت.و باز معنا ندارد گفته باشد ما ایمان آوردیم و تصدیق کردیم که رجالی از انس همواره به رجالی از جن پناه می برند و یا گفته باشند :ما ایمان آوردیم و تصدیق کردیم که ما به آسمان نزد یک شد یم و دید یم که چنین و چنان بود.](3)

   پس با آن سه توجیه هیچ دردی دوا نمی شود تنها چاره در همان است که بعضی از مفسرین ابراز داشته اند و آن این است که اگر دو آیه اول با تقد یر گرفتن و یا تصدیق توجیه شود قهراًباید هر یک از بقیه آیات را با تقد یر گرفتن فعلی که متناسب با مفاد آن باشد .(4)

   [بعضی از مفسرین مفتوح بودن کلمه ی «انّه »در آیه ی مورد بحث را اینطور توجیه کرده اند که این آیه و همه ی آیاتی که کلمه ی «انّ»در آغاز آن آمده عطف است بر جمله ی «انّه اسْتَمشعَ نَفرٌ.....»(5)و فساد این توجیه بر کسی پوشیده نیست برای اینکه در این صورت باید بگوییم همه ی آیات در مقام خبر دادن از مطالبی است که به رسول خدا (صلی الله علیه و سلم)وحی شده که جنی ها چنین و چنان گفتند:«قل اوحی الّی انّه استمع .....»(6)به مردم بگو که به من وحی شده که چند نفر از جنیان به صدای تلاوت قرآن گوش دادند ونزد قوم خود رفته گفتند که :چنین وچنان شده و نیز به من وحی شده که «انّهُ جّدُ ربنّا...»(7)که او پروردگار عظیم ماست و نیز به من وحی شده که بعضی از سفیهان ما علیه خدا حرفهای بدی می گفتند.](8)

(1)    سوره ی جن آیه 6

(2)    سوره ی جن آیه 8

(3)    تفسیر المیزان ج20ص62

(4)    تفسیر المعانی ج29ص84

(5)    سوره ی جن آیه 1

(6)    سوره ی جن آیه 1

(7)    سوره ی جن آیه ی 3

(8)    روح البیان ج10ص190ط بیروت

 

     

 

آیاتی که به خصوصیات جنّیان اشاره می کنند

    [از کلام خدای متعال استفاده می شود که ابلیس از طایفه ی جن بوده و دارای فرزندان و قبیله ای است چون در قرآن می خوانیم «کان من الجن ففسق عن امر ربه»(1)

و نیز می خوانیم «افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی »(2) و نیز می خوانیم «انه یریکم هو و قبیله من حیث لاترونهم »(3) و همچنین در آیه ی دیگری می فرماید«فامنا به ولن نشرک بربنما احداً»(4) این جمله از ایمان جنیان به قرآن و تصدیق آن به اینکه حق است خبر می دهد](5)

     [وجمله ی «ولن نشرک بربنا احداً» ایمانشان را به قرآن تاکید می کنند و می فهمانند که ایمان جنیان به قرآن همان ایمان به خدایی است که قرآن را نازل کرده در نتیجه رب ایشان هم همان خداست و ایمانشان به خدای تعالی ایمان توحیدی است یعنی احدی را ابداًشریک خدا نمی گیرند](6)

     «وانه تعالی جدَّ ربنا ما اتخذ صاحبةّ ولا ولداً»(7)

مفسرین کلمه ی «جدّ»را به عظمت و بعضی به بهره معنا کرده اند و آیه ی شریفه در معنای تا کیدی است برای جمله ی «ولن نشرک بربنا احداً»وقرائت مشهور کلمه ی «انه »را به فتحه همزه خوانده و بعضی آن را و آیات بعدش را که دوازده آیه است به کسر همزه خوانده اند و درست هم همین است چون سیاق ظهور در این دارد که آیات حکایت کلام جن است .(8)

 

(1)او از جن بوده و در آخر از امر پروردگارش سرپیچی کرد .سوره ی کهف آیه 50

(2) آیا ابلیس و ذریه ی او را به جای من اولیاء خود می گیرید .سوره ی کهف آیه 50

(3) و او و قبیله اش از جایی که شما ایشان را نبینید می بیند.سوره ی اعراف آیه ی 27

(4) به خدا ایمان آوردیم وبرای او شریک قائل نمی شویم .سوره ی جن آیه ی 1

(5) تفسیر المیزان علامه طباطبایی ج20ص61

(6) تفسیر المیزان علامه طباطبایی ج20ص61

(7) و همانا بسیار بلند مرتبه است شان و اقتدار پروردگار ما .......سوره ی جن آیه ی 3

(8)تفسیر قرطبی ج19ص8

 

 

   اما قرائت به فتحه وجه روشنی ندارد بعضی ها آن را توجیه کرده اند به اینکه جمله ی «انه » عطف است بر ضمیر مجرور در جمله ی«امنا به » و تقدیر کلام «امنا به »

«بانه تعالی جدٌ ربنا.....» است می خواهد از جنیان خبر دهد به اینکه نسبت به نفی صاحب و ولد برای خدا که بت پرستان بدان معتقدند ایمان دارند.(1)

     لیکن این توجیه براساس عقیده ی نحویین کوفی درست در می آید که عطف بر ضمیر متصل مجرور را جایز دانسته اند و اما بر مذهب بصری ها که آن را جایز نمی دانند بعضی ها از قبیل قراء و زجاج و زمخشری به طوری که ایشان حکایت شده گفته اند که کلمه ی «انه »عطف است برمحل جار و مجرور و محل جار و مجرور «امنا به »نصب استچون این جمله در معنای «تصدیق داریم آن را »می باشد کلمه یز «آن را»مفعول ایمان به معنای تصدیق است و تقدیر کلام «و صدقنا انه تعالی جد ربنا » می باشد ولی خواننده خود می داند که این توجیه درستی نیست (2)

   

    بعضی دیگر این قرائت را توجیه کرده اند به اینکه در جمله ی عطف شده حرف جری در تقدیر است و چنین تقدیری در دوحرف «انّ »و«انْ»شایع است و تقدیر کلام «امنا به و بانه تعالی جدّ ربنا ....»می باشد.(3)

    [یک اشکال به همه ی این وجوه وارد است چه آن وجهی که گفت جمله ی «و انه » عطف به ضمیر مجرور است و چه آن که گفت عطف به محل آن است و چه آن که گفت حرف جری در جمله ی معطوف در تقدیر است .و آن اشکال این است که با این سه وجه تنها می توان دو آیه «و انه تعالی جّد ربنا ...»(4) و «انه کان یقول سفیهنا علی الله .....»(5)را توجیه کرد اما برای بقیه آیاتی که کلمه ی «انّ»در اول آن آمده مانند آیه «وانا ظننا ان لن تقول»](6)

 

(1)روح المعانی ج29ص84

(2 ) روح المعانی ج29 ص85

(3) روح المعانی ج29 ص84

(4)سوره ی جن

(5)سوره ی جن

(6)تفسر المیزان علامه طباطبایی ج20ص62

 

 

 

 

 

  [وآیه ی «و انه کان رجال من الانس ...»(1) و آیه ی «و انا لمسنا السماء......»(2)قطعاً چاره ساز نیست چون معنا ندارد جان بگویند ما ایمان آوردیم و یا تصدیق کردیم که گمان کردیم انس و جن علیه خدا حرف زشت نخواهند گفت.و باز معنا ندارد گفته باشد ما ایمان آوردیم و تصدیق کردیم که رجالی از انس همواره به رجالی از جن پناه می برند و یا گفته باشند :ما ایمان آوردیم و تصدیق کردیم که ما به آسمان نزدیک شدیم و دیدیم که چنین و چنان بود.](3)

   پس با آن سه توجیه هیچ دردی دوا نمی شود تنها چاره در همان است که بعضی از مفسرین ابراز داشته اند و آن این است که اگر دو آیه اول با تقدیر گرفتن و یا تصدیق توجیه شود قهراًباید هر یک از بقیه آیات را با تقدیر گرفتن فعلی که متناسب با مفاد آن باشد .(4)

   [بعضی از مفسرین مفتوح بودن کلمه ی «انه »در آیه ی مورد بحث را اینطور توجیه کرده اند که این آیه و همه ی آیاتی که کلمه ی «انّ»در آغاز آن آمده عطف است بر جمله ی «انّه استمع نفرٌ.....»(5)و فساد این توجیه بر کسی پوشیده نیست برای اینکه در این صورت باید بگوییم همه ی آیات در مقام خبر دادن از مطالبی است که به رسول خدا (صلی الله علیه و سلم)وحی شده که جنی ها چنین و چنان گفتند:«قل اوحی الّی انّه استمع .....»(6)به مردم بگو که به من وحی شده که چند نفر از جنیان به صدای تلاوت قرآن گوش دادند ونزد قوم خود رفته گفتند که :چنین وچنان شده و نیز به من وحی شده که «انّه جّد ربنّا...»(7)که او پروردگار عظیم ماست و نیز به من وحی شده که بعضی از سفیهان ما علیه خدا حرفهای بدی می گفتند.](8)

(1)    سوره ی جن آیه 6

(2)    سوره ی جن آیه 8

(3)    تفسیر المیزان ج20ص62

(4)    تفسیر المعانی ج29ص84

(5)    سوره ی جن آیه 1

(6)    سوره ی جن آیه 1

(7)    سوره ی جن آیه ی 3

(8)    روح البیان ج10ص190ط بیروت

 

     

گفتاری پیرامون جن

     [ کلمه ی «جن» به معنای نوعی مخلوقات خداست که از حواس ما مستورند قرآن کریم وجود چنین موجوداتی را تصد یق کرده و در آن باره مطالبی بیان نموده است.

    اول اینکه: این نوع از مخلوقات قبل لز نوع بشر خلق شده اند .

دوم اینکه: این نوع مخلوق از جنس آتش خلق شده اند همچنانکه نوع بشر از جنس خاک خلق شده اند](1)

قرآن در این باب فرموده:«والجانْ خلقناهم مِن قََبلُ مِن نار الّسموم»(2)

سوم اینکه :این نوع از مخلوقات مانند زندگی انسانها مرگ و قیامت دارند .خداوند در این باب فرمودند:«اولئکَ الذّینَ حَقّ علیهم القولُ فی اممٍ قََدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمْ مِنْ الجنِِ وَ الانسِ»(3)

[چهارم اینکه :این نوع از جانداران مانند سایر جانداران نر و ماده و ازدواج و تولد و تکاثر دارند .خداوند در قرآن می فرماید:«وإاّنهُ کانَ رجالٌ مِنْ الانسِ یُعوذونَ بِرجالٍ مِنْ الّجنِ.(4)

پنجم اینکه :این نوع مانند نوع بشر دارای شعور و اراده است و علاوه بر این کارهایی سریع و اعمالی شاق را می توانند انجام دهند که از نوع بشر ساخته نیست .

همچنانکه در آیات مربوط به داستان سلیمان (علیه السلام) و اینکه جن به تسخیر آن جناب (حضرت سلیمان) در آورده و نیز در قصه ی شهر سباء آمده است به وضوح روشنگر همکاری آنها با سلیمان پیامبر را بیان می نماید.

ششم اینکه :جن هم مانند انس تکلیف دارد (مومن و کافر دارند)بعضی صالح و بعضی دیگر فاسدند که در این باره آیات زیر می خوانیم](5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج20،ص60.

(2)   جن را قبلا از آتشی سموم آفریده بودیم .سوره     آیه   

(3)   اینان کسانیند که همان  عذاب هایی که امتهای گذشته جنی و انسی را متصرف کرده بود برایشان حتمی شده .سوره احقاف آیه 18

(4)   واینکه مردانی از انس بودند که به مردانی از جن پناه می برند .سوره جن آیه 6

(5)   تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج20،ص60

 

 

«وَ ما خَلَقتَ الجنِ والانسِ الّا ِلیعبدونَ»(1)

و در آیه ای دیگر خداوند تبارک و تعالی فرموده :إنّا سَمِعْنا قُرآنا عَجَبا یَهدی الی الّرشْدُ فامنّا بِه ...»(2)

«وَانّا مِنّا المُسْلِمونَ وَ مِنّا القاسِطونَ (3)و «وَانّا مِنّا الّصالِحونَ»(4)و«قالوا یا قومَنا انّا سَمِعْنا کِتاباً اُنْزِلَ مِنْ بَعدُ موسی مُصدّقاً لِما بینْ یدیهِ یَهدیَ الی الّحقِ والی طریقٍ مُستقیم یا قومَنا اجیبوا داعی الله »(5)

 

 

 

 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1)من جن و انس را خلق نکردم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند .سوره ذاریات آیه ی 56

(2) ما از قرآن آیات عجیبی می شنویم و این قرآن خلق را براه خیر و صلاح هدایت می کند.بدین سبب ما بدان ایمان آورده و دیگر هر گز به خدای خود مشرک نخواهیم شد .سوره ی جن آیات 1و2.

(3) ما از جنیان هم چون آدمیان بعضی مسلمان و بی آزار و برخی کافر.سوره ی جن آیه ی 14

(4) و همانا برخی از ما نیکو کارند . سوره ی جن آیه ی 10

(5) گفتند ای قوم ما آگاه باشید که ما کتابی شنیده ایم که بعد از موسی ........سوره ی احقاف آیه ی 31

 

   و همچنان در شرک بودند تا اینکه قرآن را شنیدند ، و حقیقت برایشان روشن گردید،و این اعتذاف جنّیان در حقیقت تکذیب مشرکین انسی و جنّی است .

«د انّهُ کانَ رِجالٌ مِن الانسِ یُعوذُ ونَ بِرجالٍ مِنْ الجّن فَزادوهُمْ رَهِقاً»(1) معنایش این است که قهر فلان امر بر او احاطه کرد (2)

   کلمه ی «رَهِقْ) به گناه و طغیان هم تفسیر شده .بعضی هم آن را به ترس و شر معنا کرده اند .بعضی دیگرگفته اند :به معنای ذلت و ضعف است .وهمه این معنای لازمه ی معنای اصلی کلمه است .

مراد از پناه بردن انس به جن – به طوری که گفته شد،این است که در عرب رسم بوده که وقتی در مسافرت در شب به بیابانی بر می خورند از شر جانوران و شر سفیهان جنّی به عزیز آن بیابان که سرپرست جنّیان است پناه می برند.می گفتند: من پناه می برم به عزیز این وادی از شر سفهای قومش.(3)

     از مقاتل نقل شده که گفته :اولین کسی که به جن پناه شده طایفه ای از یمن ،و سپس قبیله ی بنی حنیفه بودند ،و آنگاه در همه ی عرب شایع گردیده ،و بعید نیست مراد از «پناهده شدن به جن » این باشد که برای رسیدن به مقاصد شان به کاهنی مراجعه نموده ،از او بخواهند جن را به کمک دعوت کند.(4)

   و اینکه گفته اند :رسم بوده هرگاه از اذیت و مضرات جن می ترسیدند به مردانی از انس مراجعه می کردند ، به همین معنا برگشت می کند.(5)

   بنابر این ضمیر اولی از دو ضمیر در «فزادهم »به رجالی از انس ،ودومی به رجالی از جن بر می گردد،و معنای جمله این است که رجال جن گناه رجال انس و طغیان و یا ذلت و ترس آنان را زیاد تر کردند.(6)

«وَ انّهُمْ ظَنّوا کَما ظَنَنْتُمْ أنْ لَنْ یبْعَث الله احداً»(7)

 

(1)   سوره ی جن،آیه ی 6

(2)   مفردات راغب ،ماده ی «عوذ»و ماده ی «رهق»

(3)   مجمع البیان ،ج10،ص369

(4)   تفسیر روح البیان ،ج8،ص193

(5)   تفسیر مجمع البیان ،ج10، ص369

(6)   تفسیر المیزان ،علامه طباطبایی،ج20،ص64

(7)   سوره ی جن،آیه 7

 

 

   و از ذیل آیه که با «فاء»تفریع فرموده«فَمَنْ....» و ذیل آیه را متفرع بر همه ی مطالب گذشته نموده ،استفاده می شود که جنیان خواسته اند بگویند از امروز هر کس از ما بخواهد در آن نقطه های قبلی آسمان به گوش بنشیند ،تیر های شهابی را می یابد که از خصوصیّاتش این است که تیر اندازی در کمین دارد.(1)

 

     در نتیجه از مجموع دو آیه این خبر به دست می آید که :جنّیان به یک حادثه ی آسمانی بر خوردارند ،حادثه ای جدید که مقارن با نزول قرآن و بعثت خاتم الانبیاء (صلوات الله علیه) رخ داده و آن عبارت از این است که با بعثت آن جناب ،جنّیان از تلقی اخبار غیبی آسمانی و استراق سمع برای به دست آوردن آن ممنوع شده اند.

 

    در اینجا به استدلال عجیبی از بعضی از مفسرین بر می خوریم ،و آن این است که این دو آیه رد بر کسانی است که معتقدتد داستان رجم شیطان ها از آسمان ،قبل از بعثت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هم بود ،و آنچه بعد از بعثت رخ داده پر شدن آسمان از نگهبان است .(2)

      چون فرموده «مُلِئَتْ حَرْساً » و این جمله دارد و ظهور دارد در اینکه اصل نگهبانان در آسمان بوده اند . آنچهبعد از بعثت رخ داده پر شدن آسمان از نگهبانان است و نیز جمله ی :«وَنَقْعُدْ مِنْها مَقاعِد للسمعِ» ظهور دارد در اینکه ما در آسمان بعضی از نشیمنگاه ها را خالی از حارس و شهب می یافتیم ،و امّا امروز جای خالی نیست ،همه جا پر شده ، به طوری که در هر نقطه بنشینی برای استراق سمع شهابی را در کمین می بینی.(3)  

    [این استدلال همانطوری که گفتیم عجیب است ،برای اینکه اگر این دو آیه می خواستند از پر شدن آسمان از حارسان و زیاد شدن عدد آنان به حّدی که جای خالی در آن نمانده خبر دهد، باید نفی را متوجه شنیدن از تمامی نقاط کند، در قبال وضع گذشته که جنیان می توانستند در بعضی نقاط بنشینند ،و اسرار را  بشنوند ،نه  اینکه  نفی   را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تفسیر قرطبی ،ج19،ص11

(2)   تفسیر المیزان،علامه طباطبایی،ج20،ص66

(3)    تفسیر المیزان ،ج20،ص66

متوجه  صرف شنیدن کند ،و ما می بینیم در آیه ی شریفه «فَمَنْ یَسْتَمِعْ الان یَجِدْ لَهُ شَهاباً رَصَداً» (1) سخنی از همه نقاط و بعضی نقاط نگفته ،تنها فرموده: هر کس از جنّیان بخواهد چیزی بشنود شهابی را در کمین می بیند.

    بر فرض قبول کنیم که از این عبارت نفی کلی استفاده شود و می خواهد سمع را علی الاطلاق نفی کندو همین مقدار در نفی کلی کافی باشد ،لیکن همینکه می دانیم غرض خبر دادن از پرشدن آسمان از حارسان است ،با اینکه قبلاً بعضی از نقاطش خالی بوده و همچنین اینکه جمله ی «فَمَنْ یَسْتَمِع .....» (2) را مقید کرد به قید «الان»خود دلیل بر این است که امر جدیدی در باره ی رجم جن داده ،و آن امر جدید این است که جنّیان را از تمامی نقاط رجم می کنند ، واز بگوش نشستن آنان به طور مطلق جلو گیری می شود ،در حالی که قبلاً اینطور نبوده ،و آنها می توانستند در بعضی از نقاط استراق سمع کنند ،و کسی جلو گیری ننماید، و این مقدار برای اثبات ادعای مدعی کافی است.

   و باید این را هم متوجّه بود که مفاد آیه رخ دادن رجم جن به وسیله ی شهاب رصد است ،نه پیدایش اصل شهاب آسمانی پس این اشکال وارد نیست که کسی بگوید شهابها قبل از زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) و نزول قرآن هم بودند ،چون آنچه از قرآن استفاده می شود این است که در عهد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)این حادثه رخ داد، که شیطانها به وسیله شهاب رجم شدند ،و قرآن در هیچ موردی متعرض اصل شهابها نشده ،و ما در اول سوره صافات هم مطالبی مربوط به این بحث ایراد کردیم.

   «وَإنّا لا نَدْری أشرارید  بِمَنْ فی الارض إمْ اراد بِهِمْ رَبّهُمْ رَشَداً»(3) کلمه ی «رَشَدَ» با-دو فتحه –و کلمه ی «رُشْدْ»-با ضمه و سکون شین به معنای رسیدن به واقع است ،بر خلاف کلمه ی «غی» که به معنای خلاف آن است ،و نکره آوردن «رَشَداً» برای این است که بفهماند خدای تعالی نوع خاصی از رشد برای آنان خواسته .و اینکه جنّیان گفتند ما نمی دانیم آیا خدای تعالی شر اهل زمین را خواسته یا رشد آنان را ،برای جهل و تحیری است که نسبت به مسأله (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   سوره ی جن ،آیه  ی 9

(2)   مجمع البیان ،ج10،ص369

(3)   سوره ی جن،آیه 10

(4)   تفسیر المیزان، ج20، ص67

 

     

 رجم و جلوگیری از اطلاع یافتن شیطانها از اخبار آسمانی داشته اند ،چیزی که هست این مقدار را فهمیده بودند که این حادثه که در آسمان رخ داده ،مربوط به اهل زمین است ،حال یا برای خیر آنان است و یا شر آنان ،اگر خدای تعالی از پدید آوردن این حادثه خیر اهل زمین را خواسته باشد قطعاً آن خیر یک نوع هدایت و سعادت اهل زمین خواهد بود ، به همین جهت در شق دوم احتمال خود که جا داشت بگویند«ویا خیر ایشان را»گفتند«و یا رشد ایشان را »مؤید این معنا جمله ی «أو اراد بِهِم رَبّهِّمْ ....» (1) است که اشعار به رحمت و عنایت دارد.

 

    جنّیان در این کلام خود فاعل اراده ی رشد را ذکر کردند ولی در جانب شر فاعل را ذکر نکردند و نگفتند:أشَرُّ اَرادَ بِمَنْ فی الارضْ»(2)  بلکه فعل اراد را به صیقه ی مجهول آوردند ،تا هم رعایت ادب را نسبت به خدای تعالی کرده باشند و هم فهمانده باشند خدای تعالی شر کسی را نمی خواهد ،مگر خود انسان کاری کرده باشد که مستحق شر خدایی شده باشد.(3)

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   سوره ی جن آیه ی 10

(2)   سوره ی جن آیه ی 10

(3)   تفسیر المیزان ،علامه طباطبایی،ج20،ص67

 

 

      «وَإنّا مِنّا الّصالِحُونَ وَ مِنّا دُون ذلکَ کُنْا طََریْقٌ قِدداً» (1) کلمه ی «صلاح» به معنای شایستگی است ،در مقابل کلمه ی «طلاح»که به معنای ناشایستگی است ،و مراد از «دون ذلک »-به طوری که گفته شده –رتبه پایین تر ونزدیک تر به رتبه ی صالحان است .ولیکن آنچه به نظر ما ظهور دارد این است که :کلمه ی« دون »به معنای خیر است ،خواستند بگویند :بعضی از ما صالحند ،و بعضی دیگر غیر صالح.مؤید این ظهور جمله ی بعد است که می فرماید :«کُنّا طَرائق قدداً» ما دارای مسلک های متفرق بودیم و این عبارت بر تفرقه و تشتیت دلالت دارد.و کلمه ی« طرائق » جمع طریقه است که به معنای روش هایی است که مورد عمل واقع شده باشد و کلمه ی «قََدَدْ»«جمع وَقَدَ» است،که از مصدر «قَدْ» و به معنای قطعه است ،و اگر طرائق را به وصف قدد توصیف کرد ،به این مناسبت بود که هر یک از آن طریقه ها ی مقطوع از طریقه ی دیگر است،و سالک خود را به هدفی غیر هدف دیگری می رساند.(2)

     آن مفسری که کلمه ی «قدد» را به راه های متفرقی تفسیر کرده برگشت کلامش به همین معناست.

     معنای  آیه این است که :بعضی از ما صالحان بالطبع هستند و بعضی غیر صالحند و ما در مذاهب مختلف بودیم (بنابراین فی در تقدیر بگیریم)و یا صاحب مذاهب مختلف بودیم (بنابراین کلمه ی ذوی را تقدیر بگیریم)و یا ما خودمان مثل راه های بریده از هم هستیم ،که هر کدام از یکجا سر در می آورد (بنابراینکه جمله ی استعلره باشد).

    «وَإنّا ظَنَنّْاأنْ لَنْ نُعْجِزْ اللهِ فی الارضِ وَ لَنْ نَعْجِزهُ هُرَباً»(3)

   در اینجا کلمه ی «ظَنَّ» که «ظَنَنّْآ» ماضی آن است به معنای علم یقین است ،و مناسب تر آن است که مواد از اینکه گفتند«لَنْ نُعْجِزْ الله فی الارض ِ...» این باشد که نمی توانیم در زمین از راه فساد و در ارض جلو خواست خدا را بگیریم،و او را عاجز سازیم،و نگذاریم نظامی که در زمین جاری کرده جاری شود.

    

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   سوره ی جن ،آیه 11

(2)   مجمع البیان فی تفسیر القرآن،ج10،ص371

(3)   سوره ی جن ،آیه 12

(4)   مجمع البیان ،ج10،ص371

 

 

احضاز اجنِّه و پری

    از سخه ی معتبر صحیح مذکور است که اگر کسی را جن گرفته باشد و بخواهد او را به حال بیاورند. اگر جن به نظرش بیاید بیاورد ظرف آبی و در پیش جن گرفته بگذارد و به او بگو ید در آب نظر کن و بخور تخم اسپند دود نماید و به خواندن عزیمت شروع کند.

  در خواندن ادامه دهد تا به نظرش بیایند و بگوید بإذن استاد یکه به او اجازه داده یکی از شما برود قطمیر را بیاورد باز شروع در خواندن نماید تا وقتی که قطمیر را حاضر نمایند از ناخوش بپرسد هر وقت او را آوردند به من بگو.

  بعد از آمدن او را خوش نموده با اینکه خوش آمدی و صفا کردی و زحمت کشیدی غرض از زحمت دادن شما این است که بروید شیخ مرشد را زود برداشته حاضر کنی، باز شروع در خواندن نمایید تا وقتی که شیخ را حاضر سازند او را نیز بطریق سابق به همان لفظ بگوید که غرض از زحمت دادن شما این است که بعضی از مطالب به شما عرض می کنم .(1)

  اولاً بفرستید که یک گوسفند را از گله کافر و سنّی بیاورند و شروع در خواندن  نماید تا گوسفند را بیاورند و بعد بگوید که گوسفند را سر ببرند و بپزند و بخورند و بعد قدری نمک را در آب بریزند و به جن زده بگوید که اگر تو را تکلیف نمایند تو هم بخور قبول نکن و نخور و باز شروع در خواندن کند تا گوسفند را بخورند .

  وقتی که تمام کردند اگر بخواهی تحقیق حالات نمایی مثل اینکه فلان مطلب چطور باید بشود و چه باید کرد و فلان کس مرضش از چیست ؟ و معالجه چه باید کرد و فلان چیز معالجه می شود ، فلان بیمار به حال می آید ، فلان چیز در فلان مکان هست، فلان مال را که برده ؟ دزد کیست؟ و غیره...

   بعد از اینکه گوسفند را خوردند به بیمار بگویند که آنها را خوش آمد گفته ، بگوید فلان کس می گوید باذن فلان کس اگر فلان فلان مطلب را می داند بکویید.و اگر نمی دانید مشخص نمایید و بگو ید چه باید کرد و چه می شود ،آنچه بگویند راست خواهند گفت و خلاف نمی شود.(2)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع الدعوات کبیر ،ص44

(2)   مجمع الدعوات کبیر ،ص45

 

 پس از آن به ناخوش بگوید ای پادشاه تو پادشاه اسلام هستی به چه سبب و علت این مسلمان را اذیت می نمایید؟ اگر ناخوش بگوید می گویند اذیّت شده ،یا کشته دادیم به او بگو فلانی می گوید باذن فلان کس اگر اذیت یا کشته شما را به حال آورم دست از این بیچاره بر می دارید؟ اگر بگویند بلی به بیمار خوش نگاه کند .هر وقت اذیّت شده یا کشته بحال آید خبر کند و عزیمه که اشاره می شود تا بحال آید و بگوید: ای پادشاه حال ناخوش شما به حال آمده دست از این مسلمان بیچاره بر می دارید؟

 

   اگر بگویند بلی فبها و الّا بیاورند شیشه را سر او را در کنار ظرف آب گذارند و شروع در خواندن عزیمت یا (دعاء که اشاره می شود) بنمایند تا وقتی که بیمار بگوید همه داخل شیشه شدند ، آن وقت سر شیشه را به موم گرفته و این اعداد را در او نقش کن(5131462)شیشه را در جایی نگاه دار که تمام شود و اگر بیمار که جن به نظرش نمی آید و لکن ناخوش او را جن باشد در سه روز هر روزی عزایم آتیه بر او بخواند(1) اگر تا سه روز بحال نیامد زیادتر باید خواند و دیگر اینکه بر جن گرفته عزایم کند و بعد از عزایم ده مرتبه آیه از سوره ی قل اوحی ...(آیه ی یکم سوره جن) باید خواند و به بیمار بدمد و اگر بجهت زنیکه اولادش نمی شود یا نمی ماند ده آیه از سوره ی« کهیعص» بخواند و بدمد .

 

  امّا عزائم یا دعا یی که باید خواند بایستی به زبان عربی خوانده و در خواندن اشتباه نشود.

 [ «بسم الله الذّی سخر له الشیاطین اجیبونی اجیبونی الطالبین میرزا قریش ، میرزا قریش،جناهوش(2بار) ،کنوش،ملک الحجاب احضر تحت جیبک السن (2بار) تلسن(2بار) احضر(2بار) یا پادشاه بکتانوش یا مالک العرب و العجم یا صاحبی الجنّ و الانس اخوک (2بار)(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع الدعوات کبیر ،ص48

(2)   به نام خدایی که شیطانها به طاعت او در آمدند به دعای من اجابت کنید مستجاب دعای من باشید ، دوستداران میرزا قریش و حناهوش وکنوش و پادشاه حجاب ، حاضر شود به همراهی السن و تلسن ،حاضر شو ای پادشاه بکتانوش و ای پادشاه و ملک عربها و عجمها ، ای دوست جن ها و انسانها برادرت .اسمهایی که بعد ار آنها 2 آمده یعنی دو بار تکرار شود .

   تاج الملوک نجینا(2) ساعة(2) کهلا(2) مهلا(2) حتما(2) جثیا(2) بحق میمون حبشی و میمون زنگی و میمون بن میمون ها هیا(2) بقدومک (2) بخدومک(2) بیلا(2) کونی نجمی تشکری بر زنگی (2) ان کنتم یهودیاً او نصرانیاً او مجوسیاً او هندیاً او شرقیاً او غربیاً او یمیناً او یساراً یا احسن المجوس و المجوسیه  والنصرانی و النصرانیه فی قلوب بنی آدم و بنات حوا اعزم علیکم بتوراة موسی و انجیل عیسی و زبور داود (ع) و صحف ابراهیم و فرقان محمّد (ص) اطیعونی الی مجلسی هذا بحق انکوش و تنکوش ومحو بوش انّهُ لقسم لو تعلمون عظیم(1) اممتوهن فاجراً ، بانیاً،هلیکاً، ملیکاً،نقیطاً، طاوش،طورشاً،یا رحمن یا رحیم اجیبوا بهنّ ،اذهنّ،تعطی،بحرمة مشمشه طلع و بحرمة سلیمان بن داود (ع) و نقش الخاتم و ما فیه اقضوا حاجتی و الاّ سلطّ الله علیکم شواظٍ الملائکة من نارٍ و نحاسٍ فلا تنتصران یضربون وجوهکم و ایدیکم بإذن شیخ محمّد . (نام استادی را ببر). که اجازه به او داده و در وقت مرخّص کردن سه مرتبه باید بگوید «انصرفوا و ما محمّد الاّ رسولٌ قد خلت من قبله الرسل»(2) ](3)

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ای پادشاهان ،مرا نات بدبد ،در این ساعت ،با تمام قدرت و بدون مهلت و کار و مساعدت حتمی و با تمام قدرت به حق میمون حبشی و میمون زنگی و میمون فرزند میمون و حرکت کنید ما منتظر دیدارتان هستیم و خدمتکاران شما هستم ای بیلا و کونی نجمی تشکری بزنگی اگر یهودی یا نصرانی یا مجوسی و یا هندی و یا شرقی و یا غربی و یا راست گرا و یا چپ گرا ، ای بهترین مجوسان مذکر و مونث و مذکر و مونث نصرانی ای که در قلب فرزندان آدم و دختران حوات بر شما دعا می کنم با تورات موسی و انجیل عیسی و زبو ر داود(ع) و صحف حضرت ابراهیم و قرآن پیامبر (ص) مرا اطاعت کنید و به مجلس من تشریف بیاورید بحق انکوش و تنکوش و محوبوش این قسمی است بسیار عظیم و بزرگ آنها فاجر هستند از بین ببرید ،می سازند و از بین می برندو حکومت می کنند و از بین می برند ،ای طاوش و ای طورشا به منزلت سلیمان فرزند داود پیامبر (ع) و نقش انگشتر و هر چه در آن است ،حاجت مرا تمام به جا آورید و اگر نه خداوند بر شما شعله هایی از آتش و مس به وسیله ی ملائکه بر شما مسلط می کند و هر گز بر قدرت او پیروز نمی شوید و صورتهایتان را کبود می کنند و دستهایتان را می شکنند و نابود تان می کنند با اجازه شیخ محمّد.

(2)   متفرق شوید و از جسد بیمار خارج شوید و آیه را به زبان عربی تلاوت می کنید «محمّد(ص) کیست»: پیامبری است که بعد از او پیامبری نیست .

(3)   مجمع الدعوات کبیر ،ص49

 

تحقیقی پیرامون آفرینش جن

   «جن» چنانکه ازمفهوم لغوی این کلمه به دست می آید موجودی است ناپیدا که مشخصات زیادی در قرآن برای او ذکر شده ، از جمله اینکه :

1)   موجودی است که از  شعله ی آتش آفریده شده ، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است ( وَ خَلَق الجان مِنْ مارجٍ مِن نار ) (1)

2)    دارای علم و ادراک و تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است .(آیات مختلف سوره ی جن ).

3)   دارای تکلیف و مسئولیت است .(آیات سوره ی جن ،الرحمن).

4)    گروهی از آنها مؤمن ،صالح و گروهی کافرند.(وَ إ نّا منّا الصّالحونَ وَ منّا دون ذلک) (2)

5)    آنها دارای حشر و نشر و معادند .( وَ امّا القاسطون فَکانوا لجهنم حطبا) (3)

6)    آنها قدرت نفوذ در آسمانها و خبرگیری و استراق سمع داشتند ، وبعداً ممنوع شدند.

« وَإنّا کُنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد لهُ شهاباً رصداً»(5)

7)    آنها با بعضی انسانها ارتباط برقرار می کردند و با آگاهی محدودی که نسبت به بعضی از اسرار نهانی داشتند به اغوای انسانها می پرداختند.

«انّهُ کان رجالٌ من الانس یعوذون برجالٍ من الجن فزادوهم رهقاً» (6)

8)    در میان آنها افرادی یافت می شوند که از قدرت زیادی برخوردارند همانگونه که در میان انسانها نیز چنین است.

« و قال عفریت ٌ من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک » (7)

«یکی از گردنکشان جن به سلیمان (ع) گفت من تخت ملکه ی سبأ را پیش از آنکه از جای برخیزد از سر زمین او به اینجا می آورم» (8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   سوره ی الرحمن، آیه ی 15

(2)   سوره ی جن ،آیه ی 11

(3)    سوره ی جن ،آیه ی 15

(4)    تفسیر نمونه ،ج25،ص154

(5)    سوره ی جن، آیه ی 9

(6)    سوره ی جن،آیه ی 6

(7)   سوره ی نمل، آیه ی 39

(8)   تفسیر نمونه ، ج25،ص155

 

9)   آنها قدرت بر انجام بعضی کارها ی مورد نیاز انسان دارند.

 

( ومن الجن من یعمل بین یدیه بأذن ربّهِ......یعملون له ما یشاء من صحاریب و تماثیل و جفان کالجواب) (1) گروهی از جن پیش روی سلیمان به اذن پروردگار کار می کردند ، و برای او معبد ها و برای او تمثالها ،ظروف بزرگ غذا تهیه می کردند.

 

10)                    خلقت آنها در روی زمین قبل از خلقت انسان ها بوده است.(والجان خلقناهُ من قبل...) (2)

 

 و ویژگی های دیگر.....

 

  بعلاوه از آیات قران به خوبی استفاده می شود که بر خلاف آنچه در افواه مردم عام مشهور است  و آنها را « از ما بهتران » می دانند انسان نوعی برتر از آنهاست ،به دلیل اینکه تمام پیامبران الهی از انسانها برگزیده شدند، و آنها به پیامبر اسلام که از نوع بشر بود ایمان آوردند ، و از او تبعیت کردند ،و اصولاً واجب شدن سجده در برابر آدم بر شیطان که بنا به تصریح قرآن آن روز از (بزرگان) طایفه ی جن بود ( کهف آیه ی 50) دلیل بر فضیلت نوع انسان بر جن می باشد.( 3)

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   سوره ی سبأ ،آیات 12و13

(2)   سوره ی حجر ،آیه ی 27

(3)    تفسیر نمونه ،ج25،ص155

 

 

بحث روایتی

      در مجمع البیان گفته :واحدی از سعید بن جبر از عباس روایت کرده که گفت : رسول خدا (ص) برای خصوص جن قرآن نخوانده بود و اصلاً در این جریان جن را ندیده بود،بلکه به اتفاق طایفه ای از اصحاب خود راه افتاده بود تا به بازار عکاظ برود و این در ایامی بود که جنّیان و شیاطین از صعود به آسمان ممنوع شده بودند ،دیگر خبرهای آسمانی به ایشان نمی رسید ،و شیطانها یکدیگر را دیده بودند که چه پیش آمده ؟گفتند دیگر دست ما به خبرهای آسمانی نمی رسد ،هر کس از ما بخواهد بالا برود شهاب را به سرکوبش می فرستند ،و بعد از بگو مگو ها به این نتیجه رسیدند که حتماً در عالم حادثه ای رخ داده ،باید مشرق و مغرب عالم را بچرخید ،و علت این را پیدا کنید.(1)

    آن روز که رسول خدا (ص) به سوی بازار عکاظ روانه بود ،طایفه ای از جن برای جستجوی آن علت به سرزمینتهامه آمده بودند،واز جلو رسول خدا(ص) گذر کردند در حالی که آن جناب مشغول نماز صبح بود ،همینکه صوت قرآن را از آن جناب شنیدند،ایستادند تا خوب گوش دهند ،سپس گفتند حادثه همین است ،این است که بین ما و اخبار آسمانی حائل شده ،بدون درنگ نزد قوم خود برگشتند (2) و گفتند :«إنّا سَمعنا قراناً عَجَباً یَهدی إلی الرّشد فَامنّا بِهِ وَلَنْ نُشرک بِرَبّنا احداً»(3)

   خدای تعالی بعد از این جریان به رسول گرامی خود وحی کرد که بع امتت بگو که چنین و چنان شده «قُل أوحیِ إلی إنّهُ اإستَمَعَ نَفَرٌ مِن الجن....»(4)

  مؤلف :قمی در تفسیر خود نزدیک به این معنا را آورده ،روایت با تأکید را در سوره ی إحقاف در ذیل آیه «وَ اذ صَرّفنا الیک نَفَرٌ مِن الجن .....»(5)نقل کردیم

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع البیان ،ج10،ص372

(2)   مجمع البیان،ج10،ص376

(3)   سوره ی جن،آیات 1و2

(4)   سوره ی جن، آیه ی 1

(5)   سوره ی احقاف، آیه ی 46

 

 

 

    لیکن ظاهر روایت قمی این است که آن چند نفری که آیات سوره ی احقاف را در موردشان نازل شده ،همین چند نفری بودند که آیات سوره ی مورد بحث در باره شان نازل شده است، ظاهر آیات دو سوره با این معنا نمی سازد ،برای اینکه ظاهر کلام آنان در سوره ی إحقاف که گفتند :«إنّا سَمعنا کِتاباً اُنزلَ مِن بَعد موسی یَهدی الی الحق»(1) این است که به موسی و تورات آن جناب هم ایمان داشته بودند ،ظاهر آیات این سوره این است که قبل از شنیدن قرآن مشرک بوده ،و اصلاً معتقد به مسأله ی نبوت نبوده اند و لازمه ی این معنا دوگانگی آیات است ،مگر آنکه کسی ظهور این آیات را قبول نکند.(2)

     از علقمه بن قیس روایت آورده که گفت : از عبد الله بن مسعود پرسیدم: از شما چه کسانی در شب جن با رسول خدا(ص)بود؟ گفت احدی از ما در آن شب در حضور آن جناب نبود در شب جن ما رسول خدا (ص) را در مکه گم کردیم ودر به دردنبالش گشتیم (3) و در آخر گفتیم حتماً آن جناب را ربوده اند ،و یا به معراج رفته .در هنگامی که در دره ها به دنبالش می گشتیم ،دیدیم از ناحیه ی حِراء می آید .پرسیدیم یا رسول الله کجا بودید؟

   ما خیلی ناراحت شدیم ،وبر جان تو ترسیدیم ؟و نیز به وی گفتیم امشب از ساعتی که شما را گم کردیم تا این ساعت شبی را گذرانده ایم که هیچ قومی بدتر از آن را به سر نبرده است.

   حضرت در پاسخ ما فرمودند: امشب مُبلّغ ِ جنّیان نزدم آمد ،رفته بودم تا برایشان قرآن بخوانم .آنگاه ما را با خود برد و جای پای جنّیان را و جای آتش و اُجاقشان را به ما نشان داد و امّا کسی از ما با او بوده نه ،احدی نبوده است.(4) از ربیع بن إنس روایت آورده که حضرت گفت: خدای تعالی جَدّ(بهره مندی)ندارد و جن این سخن را از نادانی گفته اند ،و خدای تعالی هم عین گفتهی آنان را حکایت کرده .این معنا از امام باقر وامام صادق (علیهم السلام) نیز روایت شد.(5)

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده به سوی حق هدایت می کند،سوره ی إحقاف ،آیه ی 30

(2)   مجمع البیان ،ج10،ص376

(3)   تفسیر المیزان ،ج20،ص73

(4)   تفسیر المیزان،ج20،ص72

(5)   مجمع البیان ،ج10،ص368

 

      مراد از جَّدی که روایت آن را نفی کرده به معنای خط و بهره مندی و شانص است ،نه حّد به معنای عظمت.(1)

   و در احتجاج از علی (ع) روایت کرده که در حدیثی فرمود: جن وقتی به رسول خدا (ص) برخورد ه که آن جناب در بطن النخل بود ،و در آنجا عذر خواهی کردند که ما مثل مشرکین پنداشتیم خدای احدی را بعد از مردن زنده نمی کند ،و در آن هنگام از جنّان هفتاد و یک هزار نفر بودند، وبا رسول خدا (ص) بر این پیمان بیعت کردند که نماز و روزه و زکات و حج و جهاد را انجام دهند،و خیر خواه مسلمانان باشند،جنّیان پذیرفته و از اینکه قبلاً علیه خدا سخنان دور از حق گفته بودند ،عذر خواهی کردند .(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع البیان ،ج10،ص368

(2)   احتجاج،ج1،ص222

 

 

 

بیعت جنّیان با پیامبر(ص)

   بیعت جنّیان با پیامبر (ص( که نماز و روزه و سایر واجبات را بجای آورند مطلبی است که خدای تعالی آن را تصدیق فرموده:آنجا که در اوائل همین سوره سخن آنان را حکایت کرده که گفتند: «امنّا بِهِ» و نیز گفتند:«وَإنّا لَمّا سَمِعنا الهدی امنّا بِهِ»(1) و امّا عبادات جنّیان و مخصوصاً زکات و جهاد شان به چه نحو است ،برای ما مجهول است ،عذر خواهی اوّل آنان هم خیلی برای ما روشن نیست.(2)

   در تفسیر قمی به سند خود از زرارة روایت کرده که گفت : من از امام باقر (ع) از آیه ی «وَ إنّهُ کانَ رجالٌ .......رهقاً»(3) پرسیدم فرمود: رسم دوره ی جاهلیت این بود که مردی راه می افتاد تا به نزد کاهن برود ،و معتقد بود شیطان به کاهن وحی می کند(4) و از کاهن می خواست تا به شیطان بگوید فلان شخص به تو پناه برده و نیز در تفسیر آیه «فَمَن یُومِنْ بِرَبّهِ فَلا یخافُ بخساً ولا رهقاً(5) آمده است که فرمود: «بخس» به معنای نقصان و «رهق» به معنای عذاب است.(6)

  و از عالم سؤال شد آیا مومنین از جن داخل بهشت می شوند؟ فرمودند: نه ولیکن خدای تعالی بین بهشت و دوزخ خطیره ها و دشت هایی دارد که مومنین جن و فاسقان شیعه در آنجا منزل می کنند.(7)

   گویا منظور از این خطیره ها بعضی از درجات بهشت باشد،که پایین ترین و پایین تر از بهشت صالحان است . این را هم باید دانست که در بعضی از روایات از طریق إئمه اهل بیت علیهم السّلام هدی و طریقه بر ولایت علی علیه السلام تطبیق شده است.(8) که صرفاً همان تطبیق کلی بر مصداق است نه تفسیر.(9)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   سوره ی جن،آیه ی 13

(2)    مجمع البیان ،ج10،ص368

(3)    سوره ی جن ،آیه ی 6

(4)   تفسیر قمی ،ج2،ص389

(5)    سوره ی جن،آیه ی 13

(6)   تفسیر قمی ،ج2،ص389

(7)   تفسیر نور الثقلین ،ج5،ص437

(8)   اصول کافی ،ج1،ص359

(9)   تفسیر المیزان،ج20،ص74

 

 

                        فصل سوم

محتوای سوره ی جن

فضیلت تلاوت سوره ی جن

شأن نزول سوره ی جن

ارتباط جن ها با پیامبر (ص)

 

 

دعای بیرون راندن جن های ساکن در هر مکان

   بهترین دعاء،دعای زیر می باشدکه به صورت زجر(جدی) باید گفته شود ،قبل از خواندن باید محل و جا را با کندر و بخورات خوش بو دود شود و با وضو باشد ،و خود را معطر سازد ،و هشتاد و شش «بسم الله » بگوید، و یا حافظ و یا رقیب و یا وکیل زیاد بخواند و بر خود بدمد (حصن شخصی) و با کسی گفتگو نکند ،برای کار خیر شیرینی در دهان گذارد و شروع نماید.

   ابتداء سوره ی زلزله را تا (اشتاتاً) بخواند و کلمه ی «اشتاتاً» را 7بار تکرار کند و دنباله ی آن می گویی : ای جن موجود در این مکان از این محل بیرون بروید و متفرق شوید تا حاجتم را از ملائکه این دعاء طلب نمایم و با من همکاری کنید .بعد ار آن با عزّت و تکریم به جایتان برگردید ، خداوند برکتش را بر شما زیاد نماید .و بدانید در دعای من هیچ گونه عصیانی و فسادی نیست و بر خلاف احکام دینی هیچ امری مرتکب نمی شوم.(1)

   سوره ی زلزله را با این طریق و این دعاء را کلاً هفت بار خوانده وبه خود بدمیم تا جن های مزاحم از ما دور شوند و کارمان را تباه نسازند.

   بعد از بیرون راندن جن های محل نوبت حفاظت از کارهایی که به عهده گرفتیم ،می ماند . این دعا را همراه با بخورات خوش بو را به کثرت خوانده شود و دعا این است .« ایدوش(3) بیلموش(3) سیجلوش(3) به خداوند توکل کنید ای خدمتکاران این اسماء از این کار حفاظت کنیدو مواظب باشید تا جن های موذی این کار را فاسد و تباه نکنند به حق اهیّا،شراهیّا، ادونای ،اصباوث، آل شدای، و بحق آل شلع یعیوبیه ویاه وواه وبتکه وبتکفال و بصعی وکعی وممیال ،برای شما مطیع هستیم ای آل جل زریال . می سوزد آنکه عصیان اسماء خداوند می کند ،قسمتان می دهم ای خدمتکاران این اسماء برای من همیار باشید برای تمام کارهای من.

   کارهایی که در شب و روز انجام می دهم و کارهایی که صبح و بعد از ظهر ودر حال ایستادن و یا در حال نشستن باشد برای من معاون باشید مرا کمک کنید در تمام حرکاتم چه در داخل و چه در بیرون با هزار هزار هیچ قدرتی جزء او قابل قبول نیست. (2)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   خاتم سلیمان ، ص98 تا 106

(2)   تسخیر الشیاطین فی وصال العاشقین،ص59

   بعد از این دعاء باید قسم روز باید خوانده شود قبل از اینکه دعای هر روز هفته را شروع بکنیم باید یاد آوری نمایم که خداوند برای ایجاد نظم در کون از چهار فرشته مقرب (جبرائیل،میکائیل،اسرافیل،عزرائیل) استفاده می کند و برای اداره ی هر ستاره یا کوکب باز از یک فرشته مأمور می کند و کار ادامه پیدا می کند تا اینکه برای ایجاد نظم در گردش  روز وشب برای هر 12 ساعت یک فرشته را مامور می نماید که جمعاً هفت فرشته برای هفت روز و برای شبها هم هفت فرشته اداره می کنند (این فرشته ها مسؤل و رئیسند و هر کدام هزار ها فرشته کمکی دارد)

   سر پرستی این هفت فرشته باز بر عهده ی فرشته ای بزرگتر به نام:((طحیطمغیلیال) می باشد.

   و امّا هفت فرشته ای که قبلاً یاد کردیم و به روحانیت علیا و از جنس فرشتگان هستند به نامهای:(روقیائیل، جبرائیل، سمسمائیل،میکائیل، صرفیائیل،عنیائیل،کسفیائیل)

که از روز یکشنبه شروع و تا روز شنبه خاتمه پیدا می کنند و اوقات آنها از طلوع آفتاب تا غروب است.

   امّا خدمه ی آنها در زمین  و از جنس جن هستند به ترتیب عبارتند از:(المذهب،ابیض (ابا مرة)،احمر،برقان،شمهورش،زوبعه،میمون ابانوخ) می باشند.

    محل استقرار ملوک علیا به ترتیب:(الشمس،القمر،المریخ،عطارد،المشتری،الزهرة، زحل) می باشد.

   معدنهای ایّام هفته به ترتیب بالا عبارتند از (ذهب،فضه،حدید،نحاس،قزدیر،زیبق،رصاص)

   بخورات مخصوص ایّام به ترتیب بالا:( سندروس،لبان،صندل احمر،جاوی،مصطکی،قرنفل،لادن عنبری) می باشد.

   خدمه ایام هفته در شب به ترتیب بالا:) دعوان،فراش، خنصر، همعیل، شمردل، منیائیل،شمعون) می باشند.

  اسماء مقدّ سه ی ایام هفته به ترتیب بالا:( فرد، جبار، شکور، ثابت، ظهیر، خبیر، زکی) است. (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   منبع اصول الحکمة ،ص12و13

      لذا باید بدانیم که هر سال را دوازده ماه است که در علم نجومی از حمل شروع می شود و تا برج یا ماه حوت خاتمه می یابد ،بر حسب کارهایی که این هفت فرشته انجام می دهند این دوازده برج را بین هفت فرشته تقسیم می کند این تقسیم بر حسب طبایع ماه ها صورت می گیرد و می گویند که اولّین روز دنیا روز یکشنبه شروع می شود و بعلت افعال و طبایع فرشته روز یکشنبه را  به برج حمل تعلق می گیرد که به عنوان مثال ( طبیعت برج حمل گرم و خشک و به سوی اعتدال ) متمایل می شود و این حالات اوا بهار است که به ترتیب بروج از اوّل بها شروع و تا خاتمه ی سال ادامه می یابد.

     در دعای روزها علاوه بر استمداد از ملوک علیا برای امر به ملوک سفلی که زمینی هستند و ذکر کردیم و شرحشان داده شد و دانستن اینکه در هر روز به کدام برج تعلق دارد باید حروف و طبیعت را باید دانست طبائع بطور کلی چهار قسمند:( آتشی،خاکی،آبی، هوایی) که اگر حروف ابجد را در جدول طبایع گنجانده شود به خوبی مشخص می گردد.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   منبع اصول الحکمة،ص10تا14

 

 

دعای طرد جن های موذی

   این دعاء از ادعیه های معتبر و مهمی در طرد جنیّان موذی بشمار می آید بیشتر اساتید با استفاده از ای حرز جن های موذی را در داخل یک شیشه (قاروره) زندانی می کنند و دعاء این است:«اخذتک و ربطتک مثل اخذ سلیمان بن داود (ع) الشیاطین و الجن بالعذاب و القیود .اعزم علیکم بالّذی سخّر محمّدٍ (ص) ان تروح من هذه القاروره الّا باذن فلان( نام استاد را ببرد که او را اجازه داده) اعلموا ان الله علی کل شیء قدیر اجب یا مطنجوطاش بحق بقطش»(2و1)

   سپس سه بار الوحاء و سه بار الساعه بخواند.

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1)   شما را اسیر کردم و دست و پاهایت و تمام بدنت را بستم مثل سلیمان بن داود (ع) پیامبر موقعی که جن ها و شیاطین را که عاصی او می شوند اذیّت می نماید شماها را با عذابی سخت گرفتار می کنم . دعا می کنم و از کسی که پیامبر رسول اوست از داخل شیشه خارج نشوید مگر با اجازه استاد فلانی و بدانید خداوند بر هر کاری داناست و تواناست و اجابت کن ای مطنجو طاش به حق بقطش.

 

(2)   لازم به ذکر استکه طرد اجنه از بیمار با دعاء و عزائم جنبه ی تجربی دارند یعنی دعا نویس با تکرار و تمرکز به جن زده تا سه روز نتیجه ی خوب می گیرد.

 

 

شأن نزول سوره ی جن

   در تفسیر آیات بیست و نه تا سی ودو سوره ی احقاف شأن نزولهایی آمده بود که با مطالب سوره مورد بحث (سوره ی جن) کاملاً هماهنگ است ،و نشان می دهد که هر دو مربوط به یک حادثه است شأن نزولها بطور فشرده چنین است.

1)   پیامبر (ص) از مکه به سوی بازار «عکاظ» در «طائف» آمد تا مردم را در آن مرکز اجتماع بزرگ به سوی اسلام دعوت کند ،امّا کسی به دعوت او پاسخ مثبت نگفت ،در بازگشت به محلی رسید که آن را وادی «جن» می گفتند ،شب را در همانجا ماند و تلاوت آیات قرآن می فرمود ،گروهی از جن شنیدند و ایمان آوردند ،و برای تبلیغ به سوی قوم خود بازگشتند.(1)

2)    ابن عباس می گوید: پیامبر (ص) مشغول نماز صبح بود و در آن تلاوت قرآن می کرد ،گروهی از جن در صدد تحقیق از علت قطع اخبار آسمانها از خود بودند، صدای تلاوت قرآن محمد (ص) را شنیدند و گفتند: علّت قطع اخبار آسمان از ما همین است ،به سوی قوم خود باز گشتند و آنها را به سوی اسلام دعوت کردند.(2)

3)    بعد از وفات «ابو طالب» کار بر رسول خدا سخت شده ، به سوی «طائف» عزیمت فرمود : تا یارانی پیدا کند ،اشراف«طائف» شدیداً او را تکذیب کردند ،و آنقدر از پشت سر سنگ به پیامبر (ص) زدند که خون از پاهای مبارکش جاری شد ، خسته و ناراحت به کنار باغی آمد ،و سرانجام غلام صاحبان آن باغ ،که نامش «عدّاس» بود، به حضرت ایمان آورد ،پیامبر (ص) به سوی مکه باز می گشت ،شبانه به نزدیکی نخلی رسیر ، مشغول نماز شد و در اینجا بود که گروهی از «جن» از اهل « لعیبیس » یا یمن  از آنجا می گذشتند صدای تلاوت قرآن حضرت را در نماز صبح شنیدند و ایمان آوردند.(3)

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)    تفسیر علی بن ابراهیم ،طبق نقل نور الثقلین،ج5،ص19

(2)     صحیح بخاری و مسلم و مسند احمد مطابق نقل فی ظلال،ج7،ص429

(3)     مجمع البیان ،ج9،ص92 و سیرة بن هشام ،ج2،ص62و63

 

 

 

               

               

ارتباط جن ها با پیامبر(ص)

 

 

  تعبیر «اوحی الّی......» (به من وحی شده)  نشان می دهد که پیامبر (ص) در این ماجرا شخصاً افراد جن را مشاهده نکرده ،بلکه از طریق وحی به استماع آنها نسبت به قرآن مجید آگاه شده است .

 

  در ضمن این آیه نشان می دهد که طایفه ی «جن» دارای عقل و شعور و فهم و درک ،با تکلیف و مسئولیت ،آشنایی به لغت ،و توجّه به فرق بین کلام اعجاز آمیز دارند همچنین خود را موظف به تبلیغ حق می دانند ، و مخاطب خطابهای قرآن نیز هستند.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع البیان ،ج9،ص92

 

 

نظر عوام در مورد جن

  تا اینجا سخد از مطلبی بود که از قرآن مجید در باره ی این موجودات ناپیدا استفاده می شود که خالی از هرگونه خرافه و مسائل غیر علمی است ، ولی می دانیم مردم عوام و ناآگاه خرافات زیادی در باره ی این موجود ساخته اند که با عقل و منطق جور در نمی آید ، و به همین جهت یک چهره خرافی و غیر منطقی به این موجود داده که وقتی کلمه ی جن گفته می شود مشتی خرافات نیز با آن تداعی می شود از جمله اینکه آنها را با اشکال غریب و عجیب و وحشتناک ،و موجوداتی دم دار و سم دار ، موذی و پر آزار ،کینه توز و بدرفتار که ممکن است از ریختن یک ظرف آب داغ در یک نقطه ی خالی ،خانه هایی را به آتش کشند و موهومات دیگری از این قبیل در حالی که اگر موضوع وجود دارد ،جن از این خرافات پیراسته شود، اصل مطلب کاملاً قابل قبول است چرا که هیچ دلیلی بر انحصار موجودات زنده به آنچه ما می بینیم ، نداریم بلکه علماء و دانشمندان علوم طبیعی می گویند موجوداتی را که انسان با حواس خود می تواند درک کند ، در برابر موجوداتی که با حواس قابل درک نیستند ناچیز است.(1)

     این نکته نیز قابل توجه است که جن گاهی بر یک مفهوم وسیعتر اطلاق می شود که انواع موجودات ناپیدا را شامل می گردد ، اعم از آنها  که دارای عقل و درکند و آنهایی که عقل و درک ندارند ، حتی گروهی از حیوانات که با چشم دیده می شوند و معمولاً در لانه ها پنهانند ، نیز در این معنی وسیع وارد است.(2)

    شاهد این سخن روایاتی است که از پیامبر (ص) نقل شده است که فرموده: « خلق الله الجن خمسة اصناف: صنفٌ کالریح فی الهواء و صنفٌ حیّات و صنفٌ عقارب و صنفٌ حشرات الارض و صنفٌ کبنی ادم علیهم الحساب و العقاب» (3)

  « خداوند جن را پنج صنف آفریده است . صنفی مانند باد در هوا (ناپیدا) و صنفی به صورت مارها ،و صنفی به صورت عقرب ها و صنفی حشرات زمینند ، و صنفی ار آنها مانند انسانند که بر آنها حساب و عقاب است» (3)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تفسیر نمونه ج25،ص156

(2)   تفسیر نمونه ، ج25،ص156

(3)   سفینة البحار ،ج1،ص186 (ماده ی جن)

 

 

 

 

 

 با توجه به این روایت و مفهوم گسترده آن ، بسیاری از مشکلاتی که در روایات و داستانها در مورد جن گفته می شود ، حل خواهد شد . مثلاً در بعضی از روایات از امیر مؤمنان علی (علیه السلام) می خوانیم که فرموده: ( لا تشرب الماء من ثلمة الاناء و لا من عروته فأن الشیطان یقعد علی العروة و الثلمة» (1)

    از قسمت شکسته ی ظروف و طرف دستگیره ی آن آب نخورید زیرا شیطان ، روی دستگیره ، و قسمت شکسته می نشیند.

 

    با توجه به اینکه «شیطان» از «جن» است و با توجه به اینکه جای شکسته ی ظرف ، و همچنین دسته ی آن محل اجتماع انواع میکروبهاست .(2)

 

    بعید به نظر می رسد که «جن و شیطان» به «مفهوم عام» این گونه موجودات را نیز شامل می شود هر چند معنی خاصی دارد که به موجودی است که دارای فهم و شعور و مسئولیت و تکلیف است.

 

  روایت در این زمبنه بسیار است.(3)

 

   پروردگارا : در آن روز که جن و انس در دادگاه عدل تو حاضر می شوند و بدکاران همگی از کرده ی خود پشیمانند ما را در سایه لطفت قرار ده .

   خداوندا : دامنه ی ملک تو وسیع و گسترده است و معلومات و معرفت ما محدود ما را از لغزشها و خطاها و داوری به غیر حق مصون و محفوظ دار

   با الها : مقام پیامبرت آنقدر والاست که دعوت او را علاوه بر انسانها پریان نیز اجابت کردند ما را در زمره ی مؤمنان به دعوت او را راهنمایی ده .(4)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)    کتاب کافی ،ج6،ص385،حدیث 5

(2)    کتاب کافی ،ج6،ص385،حدیث 5

(3)    کتاب کافی ،ج6،ص385،حدیث 5

(4)    تفسیر نمونه ،ج25،ص157

 

شرایط دعا نویس

      به دوستداران  این فن شرایطی است که باید این شرایط را مد نظر قرار بدهند و در غیر این صورت کارکردن و نوشتن ادعیه بی نتیجه و بی تأثیر می باشد.

   در دعانویسی با استفاده از آیات قرآن و یا طلاسم که بعضی از آنها عددی و بعضی حروفی و بعضی اشکال  می باشند که هر سه معانی اسماء حسنی خداوند متعال است که به زبانها و ادیان مختلف نوشته شده اند و دعا نویس با استفاده از آنها از روحانیت (ملائکه) این اسماء یا آیات استمداد می طلبد که کارش را تمام کند.

    بعضی از طلاسم به حروف سریانی یا زبان های دیگر نوشته که با هر نوعی که باشد اسماء خداوند است . لذا دعا نویس باید حاوی این شرایط باشد تا بتواند از دعا نوشتن خویش نتیجه بگیرد و چنانچه دعایی را نوشته و روحانیت جواب نداده اند ضعف از دعا نویس است که در یک جایی ضعف دارد.(1)

 

اهمّ شرایط دعانویس

(1)            راستگویی ظاهری و باطنی.

(2)            کسب معیشت حلال.

(3)            نصیحت کننده و راهنمایی مومنین باشد.

(4)            اجتناب از کارهاو اعمال حرام طبق موازین قرآن وپیامبر(ص).

(5)            عمل کردن بر طبق موازین قران و سنت پیامبر و اهل بیت .

(6)            ظاهر و باطنش پاک باشد.

(7)            لباسش پاک و تمیز و خوش بو باشد.

(8)            کم خوری و کم خوابی موجب وصال به هدف می شود.

(9)            خداپرست باشد و برای خداوند شریکی قائل نشود.

(10)      احکام دین مبین اسلام را به نحو احسن اداء نماید.

(11)      در عبادتش خالص باشد.

(12)      کتمان راز کند و از ملوک با احترام خطاب نماید .

(13)      اگر کارهایش جواب ندادند بر آنها قسم نخواند (شاید خواست خدا باعث تاخیر است).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع اصول الحکمه، ص7تا12 (با تلخیص)

(14)      متقی باشد و حد وسط و اعتدال را رعایت نماید.

(15)      باید احکام شرعیه ی دین مبین اسلام را بداند  تا براحتی بتواند جوابگوی جن های متمرد باشد و اگر این علم را آموخته بمنزله ی پادشاهی کردن بر مردم است.

(16)      بر او واجب است حرمت کتاب خدا را رعایت کند و همچنین نام های خداوند ،نباید آیاتی را بنویسد و در جاهای نامناسب قرار دهد.

(17)      موقع نوشتن روبه قبله بنشیند و در جاهای پاک جلوس کند.

(18)      باید مواظب باشد که در جایی که باشد زن حائضه و بچه ی کوچک و سگ و صورت حیوان نباشد.

(19)      نفس خود را از پلیدیها منزه نماید.

(20)      خود را خوار و کوچک نشمارد.

(21)      در همه احوال رعایت ادب کند.

(22)      به زبان عربی آشنایی کامل داشته باشد و ادعیه ها را به زبان عربی بخواند و معنی آنها را بداند.

(23)      باید بداند که هیچ جا از جن ها خالی نیست و ساکنان هر یک اجازه نمی دهند که دیگران در جایشان وارد شوند ،مگر اینکه ساکنان محل را از محل با دعای (اصراف عمار) که قبلاً گقته شد خارج کنیم و بعد از اتمام هر عملی آنها را به عودت دعوت می نماییم.

(24)      از خوردن گوشت هر حیوان اجتناب ورزید.

(25)      عدم شرکت مجالس .

(26)      عدم رفتن به بازارها .

(27)      ترک شهوات نفسانی.

(28)      کمتر حرف زدن.

(29)      صبور باشد.

(30)      عدم همنشینی با سفیهان.

(31)      کمتر با نزدیکان رفت و آمد داشته باشد در حد نیاز عاطفی.

(32)      اظهار طاعت و بندگی.

(33)      روزه و محافظت از آن.

(34)      الریاضه(در اوقات فراغت تلاوت قرآن و ذکر و ورد خواندن)

(35)      دانستن رصد فلکی(ساعات خوب از نحس ،و جهت رجال الغیب که مانع دعاء می شوند ،ومایحتاج بخورات هر دعاء در روزهای هفته)

(36)      جنب نماندن و همان لحظه غسل کردن.

(37)      دوری از هر نجاست ظاهری و باطنی.

(38)      اطلاع کامل از روحانیت وملوک الایام والدعاء.(1)

(39)      نترس باشد و بتواند در خلوت کار کند.

(40)      نداری را تحمل کند.

(41)      به کارش اطمینان و اعتماد داشته باشد.

(42)      مهربان و خوش خلق باشد.

(43)      طمعکار نباشد.

(44)      از مهمان جن و انس خود مهمان نوازی کند.

(45)      به کسی زور نگوید.

(46)      نیتش با خدا باشد .

(47)      به حرف هر کسی گوش ندهد.

(48)      برای نابودی کسی دعاء نکند و ننویسد آن جزایش با خداست.

(49)      نوشتن برای کارهای خیر ثواب دارد ،در کارهای خیر بی تابی نکند.

(50)      بداند آخرتی در پیش است مثل یک قاضی و حاکم قضاوت نماید . (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   منبع اصول الحکمه،ص93

(2)    بعضی از شرایط نگفته  که تاثیردر دعا دارد،پژوهنده و محقق

 

 

 

بحثی در مورد طلسم

 

      طلسم مجموعه ی اعداد یا ارقام و یا اشکال و یا حروفی هستند که به صورت های

گوناگونی دیده می شود .قسمتی از آنها که به صورت مربع و مثلث و مستطیل و  غیره 

گذاشته شده وفق و یا خاتم می گویند . وقسمتی دیگر را به شکل   این  طلاسم   که  در

 توضیحات قبلی ذکر کردم هستند . یاد آوری می کنم  که اعدادی که در داخل   طلسم و

به صورت مختلف آمده باشد اینها نامهای مختلف اسماء حسنی خداوند بلند مرتبه است

و بعضی هم می گویند این نام اعظم پروردگار است که به صورت عدد (حروف  ابجد یا

 حروف بهجی یا زبان سریانی) وحتی به زبان و حروف قدیمی و میخی  دیده  شده  و

بعضی از طلاسم حامل رموز آیات قرانی است و برکسی هم پوشیده نیست که بعضی از

اسرار قرآن هنوز ناشناخته می باشند از جمله حروف مقطعه و  خو د قرآن  معجزه ی

 پیامبر گرامی ماست و بهترین دلیل می باشد.(1)

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   الفیض المتولی ،استاد غزالی،با تلخیص از کل کتاب

 

خواندن طلاسم

  اگر طلسمی را بخواهیم آن را بخوانیم در کتابی به نام (فک الطلاسم استاد طوخی) انواع و اقسام طلاسم وجود دارد خط آن از زمان حضرت آد م (ع) تا زمان ائمه تمام زبانهای دنیا را در کتاب جمع آوری شده نمونه ای از حروف در ذیل می بینید.(1)

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   السحر الاحمر ،ص92

 

جدول شماره ی 2 (1)

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   سحر الاحمر ،ص93

 

              

پادشاهان جن

  [در بین جنیان سازمان و حکومتی و پیامبری وجود نداشت و با پیامبران مخالفت می کردند و طغیان نموده و در زمین فسادهای بسیاری به راه انداختند. شرارت و فساد جنیان به تدریج به آن حد رسید که مشیت خداوند ی اقتضاء نمود تا لشکری از فرشتگان را به جنگ با آنان فرستاد .فرشتگان سرزمینهای آنان را گرفتند و جنیان را به اطراف و اکناف و جزایر دریاها راندند و جمعی را نیز اسیر کردند . از جمله اسیران یکی عزرائیل نام داشت که در آن روزگار هنوز کودکی بیش نبود و به تدریج به دست فرشتگان پرورش یافته و بزرگ شد .عزرائیل همان است که بعد ها به شیطان معروف و مشهور گردید .

    همه جنها زیر دست و در اطاعت رؤسای خود هستند ؛ چنانکه هر گز نافرمانی نمی کنند .در هر یک از روزها ی هفته یکی از جن ها بر تمامی جنیان دیگر حکومت و پادشاهی می کند و حکومت و زمامداری این هفت تن با سایرین ثابت است.و منحصر به هفت تن است زیرا طول عمر جنیان بسیار زیاد است و طبق آنچه ما از اشخاص موثق شنیده ایم از حدود پانصد سال تا حتی سه هزار سال نیز عمر می کنند.

     شیطان که از جن هاست اقسام گوناگونی دارد.که معروفترین آنان ؛*غول*نام دارد.گفته می شود مسافری که در بیابان تنها باشد غول برای او ظاهر می شود و اراده می کند تا آن مسافر را بکشد.

     شیرین یربوع نوعی از جن است که به شکل زنان است و در بیشه زارها ی بیابانها از این نوع جن بسیار بسر می برند .این نوع از جن اگر بر کسی از انسانها دست یابند ؛با او به بازی می پردازد ؛همانطوری که گربه با موش بازی می کند و به تدریج او را می کشد و اگر ببیند که کسی زیبا و خوبرو ست ؛مفتون و شیفته ی او شده و به ایذاء و اذیت او می پردازد.

    شیرین یربوع تا مدت زمانی طولانی با سعلات همراه و همدم بود تا اینکه در شبی از شبها سعلات برقی را دید و قصد آن کرد و رفت .

   فرزندان سعلات را که از شیرین یربوع متولد شده بودند «بنی سعلات » می گویند.

     نوعی دیگر از جن وجود دارد که به نام الزلاب معروف است و در سرزمین یمن بسر می برند و گاهی در اطراف مصر دیده شده است.

    نوعی دیگر از جن به نام الغدار وجود دارد که در جزایر دریاها زندگی می کنند شکل این جن مانند آدمی است که چنین به نظر می رسد که بر موجودی چون شتر مرغ سوار است و اگر به کسی دست یابد هلاکش می کند.

    گفته شده که قومی در سفر با او به جنگ پرداختند و همگی با وی درگیر شدند که ناگهان جن بانگی بر آورد و همگی را هلاک نمود.

   از نوع دیگر جن که از او نام می بریم جنی است که وشق نام دارد و شکل او مثل یک نیمه ی آدمی است و می گویند که «نسناس» از این نوع جن به وجود آمده است.

    «نسناس» طایفه ای بودند که به انسان شباهت داشتند و پیش از خلقت بشر در زمین می زیستند و سپس منقرض شدند.

   اگر وشق کسی را در بیابانها و جنگل ها و مناطقی نظیر اینها مشاهده کند به شخص حمله ور می گردد.

    در یکی از سفر ها ؛علقمة بن سفیان ؛/وشق / را دید هر دو بجانب هم دیگر حمله ور شدند و علقمه ضربتی بر شمشیر او وارد ساخت وشق نیز هم زمان با ضربت علقمه ضربتی بر علقمه وارد ساخته بود که در نتیجه ی آن هر دو به هلاکت رسیدند.

    علاوه بر جن های نامبرده در فوق از جنی به نام «منها» یاد می کنیم که کارش فریب و گمراه کردن زاهدان و عابدان می باشد .این جن مسائلی عجیب را از خود بروز می دهد تا عابدان چنین پندارند که صاحب کرامت شده اند و آنچه از آنها صادر می شود ،واقعاً از خودشان است و بدین نحو بتدریج دچار غرور  شده تا از صراط مستقیم گمراه گردند و در گمراهی بمیرند.

    طبق شواهد و معلوماتی که در دست است ؛شرارتها و گناهان جنیان از انسانها بیشتر است و در رأس تمام اشرار شیطان از جنیان محسوب می شود.

    در تفسیر منهج الصادقین از تالیفات ملا فتح الله کاشانی آمده است: میان خلقت جان (پدر جنیان) و حضرت آدم (پدر آدمیان) شصت هزار سال فاصله بود.

    در حدیثی دیگر ؛علامه مجلسی در سماء العالم بحار الانوار از حضرت امیر المومنین (ع) روایت کرده که : هفت هزار سال قبل از خلقت آدم (ع) ،بر روی زمین دو طایفه مسکن داشتند و می زیستند : طایفه ی جن و طایفه ی نسناس  .

 

    نسناس طایفه ای بودند که به انسان شباهت داشتند ،اما زمره بنی آدم نبودند و مشخصات ظاهری آنان این بود که دارای یک دست و چهار پا بودند و به جای دهان ،منقار داشتند و مانند چهارپایان می چریدند.

    در کتاب نثر طوبی یا دایرة المعارف لغات قرآن آمده است: بقایای اجساد نسناس ها توسط دانشمندان از زیر خاک ها بدست آمده است که وجود آنها را در روزگاران بسیار کهن به ثبوت می رساند. اغلب اوقات این دو طایفه با هم در جنگ و نزاع بسر می برند اما فساد و سرکشی جنیان بیشتر بود.

    خداوند عالم جمعی از فرشتگان را به جنگ با آنان گسیل داشت که در نتیجه این جنگ ؛ جنیان شکست خورده و جمع کثیری به هلاکت رسیده و جمعی اسیر و بسیاری نیز به جنگل ها و صحرا ها گریختند .کودکان و خردسالان جنیان به اذن خدای تعالی امان داده شدند.

    شیطان یکی از اسیران جنیان بود که برای تربیت و پرورش توسط فرشتگان به آسمان برده شد و از کثرت عبادت و ترقی و تکامل به درجه و مقامی رسید که همچون فرشتگان گردید و همیشه قرین و همراه آنان بود و مورد تکریم و احترام فرشتگان قرار می گرفت اما هنگامی که آدم خلق شد و خطاب الهی مبنی بر سجده بر آدم به فرشتگان در رسید ،تمامی فرشتگان که شیطان هم در بین آنان و همراهانشان بود سجده کردند ؛اما شیطان خود از امر خداوند سرپیچیده و سجده بجای نیاورد.

عقایدی از مردم بلوچستان در باره ی جن

    در کتاب روحهای تسخیر شده آمده است : مردم در منطقه ی بلوچستان جن ها را شبیه انسان ولی با کالبد های کوتاهتر و پوشیده از موههای زرد و ظریف می دانند که شیار چشمهای آنان عمودی و پاهای آنان مثل  چهار پایان سم دار  است.

    این موجودات ،بسیار شبیه انسانها هستند و در همه جا وجود دارند ،ولی در دل شبها فعالیت آنان بیشتر شده و مجالس عروسی و بزم خود را در حمام ها ،سرداب ها،مخروبه ها،گورستانها،زیر زمین ها،آب انبارها و غیره بر پا می کنند .مزید بر آنها مکانهایی چون صحرا ها،کنار چشمه ها ،زیر درختان بی خار نیز وجود دارند و یا شبها در خانه هایی به بازی و گشت و گذار مشغول هستند و چه بسا بارها از روی رختخواب انسانها بخواب رفته نیز عبور کنند.

    جنیان می توانند خوب یا بد باشند اما در بلوچستان بیشتر جنیان مردم آزارند.ریختن نجاسات یا آب داغ بر روی زمین و یا لگد مال شدن نا آگاهانه ی بچه های جنیان توسط آدمیان ، ممکن است که والدین آنان را به انتقام جویی وادارد.

   جنیان در مجموع ترسو هستند و بخصوص از سلاح سرد می ترسند و حتی وجود شمشیری در خانه ،سبب فراری شدن آنان می شود.

   در جهان جنیان آن اندازه که اشرار و شیاطین جن از شخصیت امیر المومنین(ع) ،در ترس و وحشتند ،از سلیمان نبی در ترس نیستند.و حتی از شنیدن نام امیر المومنین(ع) به وحشت می افتند.

حکومت جن ها

    در کتاب اسفار حضرت آدم (ع) آمده است:که اسم پدر جنی ها،«طارنوش» بود و روزگاری که فرزندان ونسل های او بر زمین زیاد شدند ،خداوند دینی را برای آنان قرار داد و همه ی جن ها را به اطاعت و عبادت خود مامور و مکلف کرد.

    طارنوش و فرزندان و پیروانش احکام شریعت را قبول کردند و به آسودگی و خوشی روزگار می گذراندند و مدتی بدین منوال گذشت تا اینکه بنای عصیان و نافرمانی خداوند را پی انداختند و گناهکاری و خودبینی را در پیش گرفتند.

    خداوند پس از اتمام حجت بر آنان ؛همه را به عذاب دردناک گرفتار نموده و هلاک گردانید ،بجز مومنان و ضعیفان که همچنان بر طریق راست و درستی بودند .سپس خداوند از آنان شخصی به نام «حلیا یش» را والی گردانید و شریعتی جدید عطا کرد . وقتی که یک دوره دیگری را طی کردند ،چون اساس فکری جنیان بر شر بود ،دوباره راه نافرمانی را در پیش گرفتند و به همین دلیل دچار خشم الهی سدند ؛و جز آن عده ای که به راه راست مانده بودند ،بقیه به هلاکت رسیدند.

     پس از آن شخصی از جنیان به نام «ملیقا» حاکم آنان شد اما آنان نیز پس از گذشت روزگاری راه ناراستان را در پیش گرفتند و از این رو عذاب الهی بر آنان نازل شد و جزء قلیلی از آنان که صالحان و کودکان جنیان بودند ؛همگی منقرض شدند.

    کم کم از بقایای جنیان نسلهایی زیاد گردید و «هاموس» که به زیور فضل و دانش و سداد آراسته بود حاکم جنیان شد و در طول عمرش با امر به معروف و نهی از منکر و اجرای احکام شریعت مشغول بود .پس از وفات هاموس اشرار جنیان کفران نموده و نافرمانی کردند .خداوند رسولانی نزد آنان فرستاد (نبی یاقوت در یکی از نسخه های کتاب السحر الاسود دیده شده .نویسنده)ولی هر چه تلاش کردند ؛جنیان همچنان نافرمانی کرده و هدایت نپذیرفتند و حکمت الهی اقتضا کرد که آنان را عذاب کند و در جنگی که با فرشتگان که توضیح آن در صفحات قبل نقل گردیده گفته شد.

خصوصیات دیگر جن ها

   جنیان دارای اجسامی لطیف ،شفاف و هوایی هستند ؛یعنی زندگی در هوا نیز برای آنان امکان پذیر است ؛زیرا عنصر آنان از آتش است ؛همانگونه که عنصر انسانها از خاک می باشد.

   جنیان قادر هستند کارهای طاقت فرسایی را انجام دهند که آدمی قادر به انجام دادن آن کارها نیست .جنیان با وجود اینکه در حالات کلی نامرئی هستند اما چنانچه خود بخواهند می توانند در انظار آشکار شوند که در این صورت حتماً ظهورشان برای آدمی بنا به مصالحی خواهد بود.

  خلقت جن از سه عنصرآب ،باد،اتش ترکیب یافته است ؛اما خلقت انسان و حیوانات دیگر از چهار عنصر که علاوه بر سه عنصر فوق شامل خاک نیز می شود نظر به اینکه جنیان عنصر خاک را ندارند به همین علت قوه ی سنگینی و جاذبه زمین روی آنان اثر ندارد.

  آل ،مرد آزما؛بختک؛نیز تیره هایی دیگر از جنیان به حساب می آیند که هیکل و قامتشون تقریباً به اندازهی انسان است .شکلهای کلی آنان مثل انسان است .دو چشم ؛دو گوش؛ بینی؛دهان؛و...دارند  جنیان مثل آتش سرخ رنگ هستند و در این نوع رنگ ؛شدت و ضعف دارند؛یعنی سرخ تیره و سرخ روشن .چشم هایشان عمودی و پاهایشان کوتاه و گرد است و چیزی مانند سم می باشند ؛نه اینکه سم وافعی باشد.

   نوعی از جن ها ؛خاکستری رنگ هستند و طبیعتی خشن دارند و معمولاً تعرضات و حملاتی که از سوی جنیان در مواضعی چون جنگل ها و بیابانها و کوهستانها به انسانها صورت می گیرد ؛از این تیره از جن ها می باشد.

   نوع دیگری از جن ها ؛سفید رنگ و بسیار زیبا هستند ؛مانند انسلن سفید پوست و چشم هایشان نیز مثل چشم انسان افقی است.

  همه ی جنیان مو دارند و مثل بشر رمگ های مختلف دارند سفید؛سیاه،سرخ و.... هیچکدام از جنیان دم و شاخ ندارند،صدا دارند و بیشتر از پنج حس ما را دارا هستند.برخلاف انسان ؛دستگاه گوارش ندارند ؛چون عنصر خاک در آنان وجود ندارد .مایعات جزء غذاهای آنان نیست و از هوا تغذیه می کنند ؛علاوه بر این از بوی غذاهای انسانها نیز می توانند استفاده کنند.

  ار یکی از اشخاص بزرگوار و موثق شنیدم که گفت: برای سیاحت و تفریح به یکی از مناطق سر سبز و خوش شمال رفتیم که شبانگاه به پخت غذا مشغول بودیم .

   ناگهان سنگ هایی به سوی ما پرتاب شد .من دانستم که این سنگ ها از سوی جنیان پرتاب می شود و به خاطر این است که بوی غذا های ما به آنان رسیده است ؛فوراً مقداری از غذا را برداشتیم و به سمت و سویی که سنگها پرتاب می شد بردم و در آن قسمت  هایی که حدس می زدم سنگها از آنجا پرتاب می شوند ؛نهادم و برگشتم  فوری پرتاب سنگها متوقف شد ؛چرا که جنیان از بوی غذاها استفاده می کنند.](1)

نتیجه گیری بحث:

اجنه موجوداتی ماوراءتصور ما هستند اما هر گز تصور نکنید آنان از ما برترند ،انسان اشرف مخلوقات است ،طی چندین هزار سال توانسته علم خود را افزایش دهد ،آسمانها و زمین را جستجو کند ،از خودش و موجودات دیگر شبیه سازی نماید ،اتم مواد را شکاف دهد و... اما دیگر موجودات ذره ای جهش هوشی از خود بروز نکردند با توجه به بحث و تفاسیری که از منابع مختلف در این مورد ذکر شده و با تعریفی که از سایت ها گرفته شد در اکثر جا ها تناقض دارد بنده نه جادو گرم و نه دعا نویسم و نه متخصص علوم ماورا الطبیعه هستم ولی دانشجویی هستم که در یک بحث کلاسی در مورد سوره جن متاسفانه بعضی از دوستان منکر وجود این مخلوقاتند  و آنها را قدیمی یاد کردند و اظهار می دارند که دیگر اثری از آنها وجود ندارد آتش درونی ام مشتعل و به دنبال منابع یک سال گشته ام تا اینکه این اثر به نظر حقیر گرانبها را تقد یم خوانندگان خواهم کرد اما لازم به ذکر است در طول دوره اکثر موارد ذکر شده را عملاً انجام دادم و نتیجه گرفتم  و از موارد گفته شده به نقل از کاربران اینترنت هر کدام از اساتید جن را با دیدی مشاهده کرده  است ساکنان هر منطقه اداب وسنن بخصوصی دارند و شامل جنها هم می شود مورد نفی غذا خوردن جن ها در هیچ منبعی دیده نشده اما غذای جن ها بخورات و دود آنها و بخار انواع غذاهاست درست است .(2)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/boospook/topicid/..

(2) نظر پژوهنده

 

 

دانستن طالع شخص

   برای دانستن طالع شخص که از کدام برج و به کدام ستاره تعلق دارد  باید حروف ابجد را بدانیم حروف ابجد بد دو قسمند:

   الف: ابجد صغیر : که اعداد منسوب به حروف بیشتر از ده نمی باشد. و در محاسبه طالع هیچ فرقی با ابجد کبیر ندارد اکثر برای سهولت جمع و تقسیم اعداد بکار برده می شود.

   ب: ابجد کبیر : که از یک شروع می شود یعنی «الف که اوّل این حروف است با عدد یک خوانده می شود» و تا «یا»که ده می شود و حروف بعد از «ی» ده تا ده تا پیش می روند که تا حرف «ق» می باشد و 9 حرف بعد از قاف را صد تا صد تا می شمارند(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع الدعوات کبیر،ص107 تا 111

 

 

 

جدول ابجد کبیر و صغیر

صغیر

آ

1

ب

2

ج

3

د

4

ه

5

و

6

ز

7

کبیر

آ

1

ب

2

ج

3

د

4

ه

5

و

6

ز

7

صغیر

ح

8

ط

9

ی

10

ک

8

ل

6

م

4

ن

2

کبیر

ح

8

ط

9

ی

10

ک

20

ل

30

م

40

ن

50

صغیر

س

----

ع

10

ف

8

ص

6

ق

4

ر

8

ش

-----

کبیر

س

60

ع

70

ف

80

ص

90

ق

100

ر

200

ش

300

صغیر

ت

4

ث

8

خ

----

ذ

4

ض

8

ظ

----

غ

4

کبیر

ت

400

ث

500

خ

600

ذ

700

ض

800

ظ

900

غ

1000

 

  لازم به ذکر است در حروف ابجد صغیر حرفهای «سین ،شین،خاء،ظاد» عددی ذکر نشده در محاسبه ی طالع آنها را نادیده بگیریم و حساب نکنیم .(1)

1-الحمل

2الثور

3-الجوزا

4-السرطان

5-الاسد

6-السنبله

7-المیزان

8-العقرب

9-القوس

10-الجدی

11-الدالی

12-الحوت

ایام منحوسه ماهای عربی

1-محرّم  =11و14

2-صفر=1و3

3-ربیع الاول=10و20

4-ربیع الثانی=1و18

5-جمادی الاول=2و11

6- جمادی الثانی=2و4

7- رجب=13و15

8-شعبان=3و4و20

9-رمضان=9و20

10-شوال=6و7

11-ذیعقده=3و5

12-ذیحجه=2و7

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع الدعوات ،ص221

 

طالع یابی شخص

 برای یافتن طالع شخص باید دانست که انسان ها از نظر خلق و خویی که دارند بر چهار قسم هستند :

 1)بعضی از مردم طبیعتی سرد و خشک دارند که در علم نجومی آنها را خاکی (ترابی) می نامند .

2) بعضی دیگر طبیعتی و اخلاقی گرم و مرطوب دارند که آنها را قسم هوایی  می نامند.

3) برخی دیگر گرم وخشک هستند که آنها را آتشی(ناری) می گویند.

4) و بقیه را که سرد و مرطوبند آنها را آبی(مایی) می نامند.

      اگر نام و نام مادر کسی اگر اکثر حروفش از حروف هر یک از قسمت (خاکی،آبی،هوایی،آتشی)بیشتر باشد آن را همان طبیعت دارد.(به جدول برجها ارجاع کنید)

     راه دیگر برای تشخیص هست ،ابتدا نام و نام مادر شخص را به حساب ابجد کبیر یا صغیر در آورده و جمع را بر 12 تقسیم کنیم ،باقیمانده برج شخص است.

     چون طبایع انسانها همان چهار قسم فوق است ،پس اگر باقیمانده (1یا5یا9) باشد آتشی است،و دعای مربوط به آن رادر ساعت مشخص سوزانید .

    واگر باقیمانده را(2یا6یا10) باشد طالع این شخص خاکی است و باید نسخه ی مربوط به این طالع را دفن کرد.

     و اگر باقیمانده طالع (4یا8یا12) باشد طالع آبی است که باید به شخص خورانید و یا در کنار نهر آب دفن کرد.(1)

     واگر باقیمانده طالع (3یا7یا11) بماند در هوا معلق شود.

        قابل ذکر است که تمام اعمال دعا نویسی احتیاج به ترتیب و نظم دارد همانطور ی که گفته شد و به محک تجربه باید سنجید وبه خاطر همین دعانویسی را تعویذات گویند .(تعویذ یعنی تحصین کسی و دفع شر از او)(2)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع الدعوات ،ص167

(2)    نظرپژوهنده و تحقیق کننده.

در حدیثی از پیامبر آمده که می فرماید:« کان رسول الله صلی الله علیه و سلّم یعوذُ الحسن و الحسین و یقول اُعیذکما بکلمات الله» و در آخر حدیث فرموده:«هکذا کان ابراهیم یعوذُ اسحق و اسماعیل»(1)

 

ساعت های دعا نویسی

 

     باید بدانی ای خواننده عزیز که ساعات را چگونه تشخیص می دهی م چه نوع دعایی را در چه ساعتی باید نوشت که در اصطلاح علمی« رصد فلکی» گویند.

   برای دانستن ساعات روز و شب بایستی از طلوع آفتاب ساعت به ساعت طبق جدول و در شب از غروب آفتاب باید شمرد و دوازده ساعت را مشخص کرد .در کتب موجود هر کتابی جدولی را تعیین کرده و ساعات آن را مشخص نموده ،امّا طبق تجربه ای که بنده کسب کرده بودم بهترین جدول نتیجه دهی در کتاب تسخیر الشیاطین فی وصال العاشقین آمده که در پیش می خوانین و همانند آن در کتاب مجمع الدعوات کبیر و الجفر الجامع می توان یافت.(2)

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   یعنی پیامبر (ص) پناه می داد امام حسن و امام حسین علیهما السلام را ومی گفت پناه می دهم شما را بسخنان پروردگار ......و همچنین ابراهیم (ع) پناه می داد اسحق و اسماعیل را .مجربات انوریه،ص8

(2)   مجمع الدعوات کبیر،ص168

 

 

 

سخنی با خوانندگان

      با حول و قوه ّی الهی ای کتاب را در مورخه 30/03/1389 جمع بندی کردم چنانچه خطایی هست پوزش می طلبم چون انسان جایز الخطاست از تمام دوستانی که در جمع آوری کتب و مطالب همکاری کردند تشکر می نمایم .

 

      عزیزانی که به مطالب این کتاب علاقه مند شدند شما ها را به خداوند خالق کل مخلوقات قسمتان می دهم کاری که انجام می دهید طبق دستورات دین مبین اسلام و خلاف کتاب مقدّس قرآن نباشد.و کاری نکنید که خلق الله ناراحت شوند ،بلکه قیامتی در پیش است و حساب و کتابی در کار است ،در صورت تخلف شما دوست عزیز گرفتار عذاب دنیوی و اوخروی خواهید شد.

 

     همه ما در روز حساب باید خوابگوی اعمال و افعال خودمان باشیم و اگر کار غیر منطقی را انجام بدهیم به نتیجه نمی رسد و وبال آن به شخص شما و خانواده ات باز خواهد گشت و وضعیت خانوادگی شما متزلزل خواهد کرد.

 

     اینجانب در قسمت ادعیه روش کار و ساعات و روزها و بخورات را مشخص کردم با رعایت این اصول با هر نسخه ی از هر کتابی در هر کاری که باشد می توانید کار کنید.

 

    قبل از شروع کارتان از استاد معروفی مجوز کتبی با دادن تعهد شفاهی یا کتبی و قسم معروف باید داشته باشید .

 

    از خوانندگان و دوست داران این علم خواهشمندم اگر به نتیجه ای رسیدید راز نگه دار باشید چنانکه رازتان را فاش کردید دیگر اجابتی از نسخه ی مستعمل نخواهید گرفت.

 

بعضی از کلید های نتایج شما در خواب می بینید آن رموز را حفظ کنید.

 

     در هنگام انجام عزیمت یا کاری اگر بدنتان به لرزش در آمد نتیجه ی حضور روحانیت آن نسخه می باشد نترسید و با خوشرویی طلبتان را از آنها بخواهید.

 

   در اول کار صرف عمار و در پایان کار صرف روحانیت و دعوت عمار به باز گشت در محل یادتان نرود. دعا گوی ما باشید در دنیا و آخرت .

                   

    خداوندا من انسانم و ممکن است در مطا لب این کتاب کوتاهی کمی یا زیادی از حد بکار بردم از شما تقاضای مغفرت را دارم .  خداوندا راه رستگاری را به همه مسلمانان جهان عنایت فرما .

با آرزوی موفقّیّت برای همه دوستان و خوانندگان .

     جاسم ثعلبی (سواری) رشته کارشناسی دینی و عربی آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز .(پایان نامه ی دوره ی کارشناسی)

 

 

 

علائم سحر زده و عملیات دفع سحر

 

     علائم سحر زده این است که روز به روز لاغر تر  و ناتوان می گردد و از زن و فرزند و شراب و از همنشینان خود نفرت می کند ،خاموشی را دوست دارد ،در استخوانهایش تشنج پیدا می شود ،خواب کم رود، اگر بیدار شود خوف زده باشد و بعضی از آنها را درد سر و اسهال می گیرند.

 

    و ساحر یعنی سحر کننده مثل دیوانگان می باشد و خاموش است. پس هر کسی که او را سحر کردند این آیه کریمه را بر کاغذ باریک با خون هدهد یا ماکیان سیاه یا مشک وزعفران و گلاب نوشته بر گلوی سحر زده ببندند و بر هفت پارچه کاغذ با بسم الله نوشته تا هفت روز یکایک در آب شسته و سحر زده بخورد که مجرب است و یکی را بنویسد و در گلوبندد .و آیه این است «سیبطله انَّ الله لا یضیع عمل المفسدین انّما سحروا کید ساحرٍ ولا یفلح الساحری حیثُ اتی بحق اهیا شراهیّا.(1)

 

    برای ابطال سحر مجرب است .این آیه را در کاغذ نوشته و در گلو بیاویزد ویا بر کاشی و یا ظرف چینی در موقع مناسب نوشته وبه مسحور سه شبانه روز اوّل صبح  بخوراند سحر باطل می شود.

    «فلما القوا قال یا موسی ما جئتم به السحر انّ الله سیبطله انّ الله لا یصلح عمل المفسدین»

   برای ابطال سحر سوره ی ناس و سوره ی فلق و آیات سوره ی بقره یعنی آیة الکرسی را نوشته بشوید و بخورد مجرب است.(2)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   نقش سلیمانی ،ص43و44

(2)   مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه،ص68

 

 

فهرست منابع

 

1)  ابن سینا ،عبد الفتاح السید الطوخی ،مکتبةالثقافیه ،بیروت.

 

2)  اسرار قاسمی،ملا حسین الکاشفی،کتابفروشی و چاپخانه ی محمد حسین علمی.

 

3)  الاوفاق،امام محمد غزالی ،مکتبةالقاهره،دار الثقافة المحمدیه بالازهر.

 

4)  تسخیر الشیاطین فی وصال العاشقین،عبد الفتاح السی طوخی،قاهره،مصر.

 

5)  تفسیر المیزان ،ج20،علامه طباطبایی،دفتر انتشارات اسلامی قم.

 

6)  تفسیر نمونه ،مکارم شیرازی ،مدرسه ی امیر المومنین (ع) ،ج25،قم.

 

7)  تقویم نجومی ،منصور نجومی،کتابفروشی اسلامیه ،قم.

 

8)  الجفر الجامع والنور الامع ،امام علی (ع) دار المکتبه القمصریه ،بیروت.

 

9)  رسائل ابن سینا و ابن العربی،عبد الفتاح السید الطوخی،مکتبه الثقافیه ،بیروت.

 

10)                    سحر الاحمر،السید الطوخی،دار العلوم الفلکیه ،بیروت.

 

11)                    سحر بارنوخ السودانی،السید الطوخی،مکتبه الثقافیه ،بیروت.

 

12)                    سحر العجیب فی جلب الحبیب،الید الطوخی،مکتبه القاهره ،مصر.

 

13)                    سحر العشاق فی جلب المشتاق ،استاد بونی،بیروت ،لبنان.

 

14)                    فیض الربانی،احمد الجزایریابن حمدان ،مکتبه القاهره ،مصر.

 

15)                    فیض المتولی،محمد الغزالی،دار العلم لل جمیع،بیروت ،لبنان.

 

16)                    قرآن مجید،سوره ی جن،اعراف،احقاف.

 

17)                    کنز الحسینی،هندی،مترجم نامعلوم،مکتبة العربیه،پاکستان.

 

18)                    مجربات الدیربی الکبیر،حاج بهادر خان محمد زکریا ،کتابفروشی کابل.

 

19)                    مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،جلد ده ،طبرسی.

 

20)                    مجمع الدعوات کبیر،شیخ بهایی،انتشارات مروی.

 

21)                    مجموعة ابن سینا،مکتبةالقاهره،مصر.

 

22)                    مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه،نقش بندی،مکتبة الحبیبیه ،کویته ،پاکستان.

 

23)                    منبع اصول الحکمه،علامه بونی،مکتبةالثقافیه ،بیروت ،لبنان.

 

24)                    نقش سلیمانی در علوم غریبه و اذکار ،ترجمه سیروس قمری و شیخ بهایی.

 

25)                    http://jenzade.blogsky.com

 

 

26)                    http://forum.

 

27)                    http://www.cloob.com

 

28)                    http://www.ashoora.ir

 

ماه های عربی و بروج و طوالع

   علمای متقدمین و غرّه ماه محّرم را روز نو می گویند کیفیت سال عربی از همین ماه و می گویند که در اوّل این ماه پیغمبر (ص) هجرت کرد.(1)

محرّم الحرام منسوب به برج حمل طالع آتشی و نر است

صفر المظفر منسوب به برج ثور طالع خاکی و ماده است

ربیع الاول به برج جوزاء طالع بادی و نر است

ربیع الثانی منسوب به برج سرطان طالع آبی و ماده است

جمادی الاول منسوب به برج اسد طالع آتشی و نر است

جمادی الثانی منسوب به برج سنبله طالع خاکی و ماده است

رجب منسوب به برج میزان طالع بادی و نر است

شعبان المعظم منسوب به برج عقرب طالع آبی و ماده است

رمضان مبارک منسوب به برج قوس طالع آتشی و نر است

شوال المکرم منسوب به برج جدی طالع خاکی و ماده است

ذیقعده الحرام منسوب به برج دلو و طالع بادی و نر است

ذیحجه الحرام منسوب به برج حوت طالع آبی و ماده است

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   کنز الحسینی ،ص226

 

 

فرشتگان و کواکب آنها

   در اوّل توضیحات در مورد هفت فرشته بحث کردیم حال باید بدانیم که هر کدام از این فرشته مالک کدام ستاره است .برای کمک گرفتن از این هفت فرشته ابتدا باید نام و نام مادر شخص را با حروف ابجد در آورده و بر هفت تقسیم نماییم و آنچه باقی می ماند آن شخص به ترتیب کواکب ایّام به فلان فرشته و فلان ستاره یا کوکب تعلق دارد.

    اگر یک باقی بماند به شمس تعلق دارد و روز یکشنبه باید نوشت واگر دو باقی بماند به قمر (ماه) تعلق دارد و روز دوشنبه باید نوشت و اگر سه باقی بماند به مریخ تعلق دارد و روز سه شنبه باید نوشت و اگر چهار باقی بماند به عطارد تعلق دارد و روز چهارشنبه باید نوشت و اگر پنج باقی بماند مشتری و روز پنج شنبه باید نوشت واگر شش باقی بماند به زهره و روز جمعه باید نوشت واگر هفت باقی بماند به زحل تعلق دارد و روز شنبه باید نوشت.(1)

 

ساعت دعا نویسی

 

  در بحث قبلی در مورد روز دعا نوشتن بود وقتی که روز دعاء مشخص گردید نوبت به ساعت دعاء نوشتن می رسید (دعای خیر) ابتدا باید نام و نام مادر شخص را به حساب ابجد در آورده جمع کرده بر هفت تقسیم گردد نام کوکب مشخص می شود با روز دعا نوشتن ،امّا شما می دانید که هر روز یا شب دارای دوازده ساعت است و هر ساعتی را به ستاره ای تعلق دارد یعنی هر ساعت یک فرشته مسئول دارد در جدول صفحه ی بعد مشخص می شود که حروف یعنی نام و نام مادر در شخص در کدام قسمت قرار گرفته ،اگر در قسمت آتشی بیشتر است آتشی مزاج است و به همان عنصر تعلق دارد باید ادعیه وی را سوزانید طبق دستورات قبلی که گفته شده است. حال اگر تعداد حروف در طبقات افقی بیشتر باشد تشخیص داد در کدام طبقه ی افقی بیشتر است ،در همان ساعت باید عمل نمود.(2)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   منبع اصول الحکمه،ص5 مقدمه

(2)   منبع اصول الحکمه،ص5 مقدمه

جدول طبایع طبقات

عناصر

آتشی

خاکی

هوایی

آبی

مرتبه ها

آ

ب

ج

د

درجه ها

ه

و

ز

ح

دقائق

ط

ی

ک

ل

ثانیه ها

م

ن

س

ع

سه تایی ها

ف

ص

ق

ر

چهار تایی ها

ش

ت

ث

خ

پنج تایی ها

ذ

ض

ظ

غ

طبیعت ها

گرم وخشک

سرد و خشک

گرم و مرطوب

سرد و مرطوب

                                                                                  (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منبع اصول الحکمه ،ص5

 

 

نکاتی در باره ی زندگی جن ها

      [1)  جنیّان غذا می خورند استخوان و ضایعات، غذا ی جنی‍ّان است و ممکن است خوردنیها و آشامیدنیهای دیگر هم استفاده نمایند،ازدواج هم دارند و به صورت خانوادگی زندگی میکنند و جا و مکان برایشان مطرح نیست ،نر و ماده دارند ،جفت گیری می کنند و مدت بارداری کمتر از انسان دارند و معمولاً از هر شکم بیشتر از یک بچه متولد نمی شود.

    2) وضع حمل آنها آسا نتر از بشر است رشد بچه ها سریعتر و بلوغ هم دارند و ولد شان مثل انسان زیاد نیست طول عمرشان بیشتر از آدمی است مرگ دارند ،جسمشان فنا می شود و ا حتیاج به قبر ستان ندارند.

   3) سرما و گرما و درد ندارند امّا لذّت و خوشی و ناخوشی دارند،الفت خانوادگی و خارجی با هم دارند ،کار و شغل ندارند.

   4) اکثر حیوانات و جانوران آنها را می بینند و برایشان عا دی است از این رو به آنها حمله نمی کنند و می توانند خود را به صورت انسان و غیر انسان در آورند ،آنها پدیده های بسیار لطیفی هستند و توان انبساط و انقباض خویش را دارند و در حالت عادی در حال انبساطند لذا دیده نمی شوند ولی اگر منقبض شوند می توان آنها را دید از آنها می شود عکس گرفت به شرطی که این کار راضی باشند.

   5) جنیان می توانند از در و پنجره بسته عبور کنند هر جا هوا بتواند عبور کند جن ها هم می توانند عبور کنند آنها مثل امواج رادیو می توانند از شکاف درهای بسته و از هر منفذی بگذرند.

   6) به علت نداشتن عنصر خاکی قوه ی طی الارض دارند و در آن واحد می توانند از یک طرف زمین به طرف دیگر بروند چون همیشه با ما در ارتباط و تماس هستند به همه زبانهای ما آشنایی دارند معایبی دارند بدتر از بشر ولی معایبی که انسان دارد آنها ندارند روزی که خداوند انسان را خلق کرد فاصله ای بین جنیان وبشر قرار داد که جنیان بدون اذن خدا اجازه ی نزدیک شدن و آسیب رساندن به آدمیان را ندارند و اصولاً اعمال زشت انسان سبب صدمه به خود آنها می شود و جنیان از طرف خداوند اجازه

واذن اذیت کردن می یابند.

    7) هوششان بسیار زیاد است و می توانند افکار را بخوانند ولی آینده و گذشته انسان را نمی دانند و قوه خلاقه ندارند و هر چه ذاتی و همان است که در خلقشان گذاشته شده است . تا به حال چیزی اختراع نکرده اند.

انواع جن ها

   الف) پری:

     این نام یک لغب پهلوی و به معنای موجود ماورایی است که به شکل زنی بسیار زیبا نمایان می شود .در این گونه که امکان ازدواج با انسان نیز مطرح شده است ،از دیر باز در ادبیات ما نقش مهمی داشته است. اکثر این موجودات شبیه به زنان زیبا رو و فوق العاده جذاب ظاهر می شوند.

  ب) دیو:

    این عنوان به تیره ای تنومند ،بد چهره و بدکار اجنه اطلاق می شود در تاویر باستانی نیز می توان نقشی از دیوان یافت.

  ج) زار:

    در جنوب ایران معتقد ند که این تیره از جن در بادهای وزان صحرا وجود دارند و موجوداتی بسیار خبیث و ناپاکند و اگر کسی آنها را حتی ناخواسته مورد آزار و اذیت قرار بدهد ،روح و روان وی توسط ایشان تسخیر شده و دیوانه می گردد. برای درمان این جن زدگی از یک جن گیر یاری می گیرند و با برپایی رقص و آوازی ویژه ،زار را به خروج از جسم بیمار ترغیب می کنند و در صورت شکست در درمان ،بیمار را در بیابان رها می کنند تا او را به شکلی با زار کنار بیابد .

 د)آل:

    زنی بد هیبت و خبیثات که زنان تازه زا و باردار را مورد آزار و اذیت قرار می دهد و نوزاد او را می رباید.این مورد علاوه بر آن که می تواند توجیهی خرافی برای مرگ و میر زایمان باشد ،ممکن است به ربودن نوزاد آدمی توسط اجنه نیز اشاره داشته باشد.

  ه) بختک:

    گقته می شود که این تیره ی جن هنگام بیدار شدن از خواب و وقتی که فرد نیمه هوشیار است ،بر روی او افتاده و توان هر گونه حرکتی ،حتی فریاد زدن را از او می گیرد .شاید این مورد،ارتباطی با توانایی اجنه در مصادره ی انرژی درونی انسانی داشته باشد.

 

  و) همزاد:

     اعتقاد بر آن است که همزمان با تولد هر انسان ،در دنیای اجنه نیز جنی متولد می شود که سرنوشت این دو ،به نوعی با هم ارتباط می یابند، گفته می شود که این همزاد به اشکال مختلف سعی می کنند که در کنار جفت خود بماند و در این راه حتی از این که به صورت حیوان خانگی مانند سگ، گربه ، کبوتر، و...در بیاید نیز پروا ندارد،بارها دیده شده است که با تولد نوزادی ،یک کبوتر یا حتی مار کوچک بی مقدمه وارد خانه شده است و با آزردن یا راندن آن از خانه وضع کودک نیز ناخوش و دگرگون شده است.

  ز) گورزاد:

    این تیره ،انسان گونه ها کوچک و ریز هستند که در درون زمین خانه دارند و علیرغم جثه کوچکی که دارند قیافه ای شبیه ما دارند ،که به آنها آدم کوچلو نیز می گویند .هر از گاهی گزارشهایی از مشاهده ی آنها از گوشه و کنار می رسد .چنان که در سال 1382 در پی عملیات حفاری در کرج (شهرستان تابع تهران –موسسه ی رازی حصارک کرج) بیل مکانیکی ناخواسته کاشانه ای آدم کوچلو را در اعماق زمین در هم کوبید و آدم کوچلو ها از ترس به هر سو روان شدند .چنین اتفاقاتی در دیگر کشورها نیز مشاهده شده است اما هر بار ار سوی مسئولین تکذیب شده است.در دسامبر 1920 مجله ی استراند گزارشی منتشر کرد که دیگر قابل تکذیب نبود چرا این دفعه از آدم کوچولوها عکس گرفته شده بود .وقتی این عکسها ی باور نکردنی چاپ شد بسیاری آن را ساختگی دانستند ولی نویسنده نامدار انگلیسی (دویل) نگاتیو این عکسها را به برجسته ترین کارشناسان عکاسی تحویل داد و ایشان اعلام کردند که هیچ گونه دستکاری بر  روی نگاتیوها انجام مگرفته است.جالب اینجاست که این آدم کوچولوها  در حال حرکت بودند ،دو دختر جوانی که این عکس را گرفته اند گفته اند که این آدم کوچولوها در شیار تخته سنگها سکونت داشتند ،بررسی ها نتوانست حقیقت این عکسها را خدشه دار کند.] (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) www.http://forum./t89125/

 

  

بخور تعویذات

   دعاء نوشتن بر دو قسم است.

الف:برای کارهای خیر نظیر محبت،الفت،قبول،رزق و روزی،....

 

ب:برای کارهای شر نظیر عداوت و دشمنی و بیماری وزبان بندی و...

 

شرایط نوشتن دعای خیر

 

     علاوه بر دستورات قبلی این نکات را باید رعایت کرد.

1)  بخور باید از بخورات خوشبو باشد.

2)   

3)  رو به قبله بنشیند و لباس تمیز بپوشد.

4)   

5)  رنگ خودنویس باید رنگ شاد باشد اگر سفید باشد بهتر است و دوات باید رنگ زعفرانی و با آن گل آب و مشک و عنبر فخلوط باشد.

6)   

7)  استاد متنجس نباشد و اتاقش باید تمیز و ساده باشد و مجسمه ی حیوانات نداشته باشد.

8)   

9)  کارش عمل خیر باشد وحرامی در کار نیست، چون اگر کار حرام یا شبه آن انجام دهد عقاب آن به نویسنده بر می گردد.

10)                     

11)                    نسخه را طبق طالع شخص عمل نماید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   منبع اصول الحکمه ةبا تلخیص،ص98تا103

 

 

 

شرایط نوشتن دعای شَر

 

  علاوه بر رعایت دستورات قبلی به این نکات توجه داشته باشید.

 

1)   باید بخور شر (بخوری که رائحه ناخوشی دارد) را دود کند.

 

2)   نجس باشد و لباس مشکی بپوشد.

 

3)   طبق دستور طالع عمل نماید.

 

4)   دعانوشتن باید در ساعت زحل (اولیّن ساعت روز شنبه و هشتمین ساعت )و

 

 آخر ماه عربی باید نوشت.

 

5)   خودنویس سیاه باشد و از دوات سیاه وبر آن آب پیاز و آب سیر وسرکه و هر

 چه بد بوست مخلوط باشد.

 

 

6)   سعی شود برای کسی دعای شر نوشته نشود  و ظالم را به خدا بسپارد ،و به

 

 قصد آزار و اذیّت مسلمان بی گناه نباشد،وبه ناحق هم نباشد.

 

7)   اگر به بی گناهی و به ناحقی دعای شر نوشته شود شّر آن به دعانویس و استاد

 

بر می گردد.(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   

(1)   منبع اصول الحکمه،(با تلخیص)ص98تا103

 

                   

روزهای منحوسه در سال

 

   موسی علیه السلام  فرمود: در سال بیست و چهار روز نحس است .اگر بچه ای در

این روزها متولد شود زنده نمی ماند.و اگر کسی در این ایّام مریض شود شفاء نمی

یابد ،و اگر زراعت کند رشد نمی نماید،اگر خارج شدی امان بازگشت نداری ،واگر دنبال

حاجتی روی تمام نمی شود .و اگر آرزوی چیزی کردی به آن نمی رسی.(1)

 

محرم    14و20

صفر       10و11

ربیع الاول   10و20

ربیع الثانی   1و5

جمادی الاول    10و11

جمادی الاخر    2و4

رجب    11و13

شعبان    4و20

رمضان   20و30

 شوال  6و11

ذوالقعده   2و3

دی الحجه   3و20

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   الجفر الجامع و النور الامع،ص2

 

جن از دیدگاه کاربران اینترنت

 

   [این مطالب بر گرفته از سایت اینتر نتی  که از زبان نویسنده ی آن می خوانیم:«نیک آیین هستم و از تجربیاتم با جنها می نویسم نه جادوگر م ،و نه دعا نویس ،و نه استاد علوم خفیه،تمام مطالب نوشته خودم هستند و تنها منبعشان تجربیاتم می باشد ...»

1)  امکان وجود جن:

     الف: ما انسانها دارای چند حس محدود هستیم و تمام طبیعت و هستی رو با همین چند حس ناقص می شناسیم . چشم ما با تمام ظرافت و پیچیدگی های ساختمانی سلولهایش فقط طول موجهای خاصی در محدوده ای معین رو درک می کنه و اگر طول موجها کمی کوتاهتر یا بلند تر از محدوده ی تحمل چشم ما باشه .اونها رو نمی بینیم و از نظر ما نامرئی هستند ما شا ا..،چشم بد به دور ما هم اونقدر اندیشمندیم که هر چیزی رو نبینیم میگیم وجود نداره .این مشئله تعمیم به تمام حواس ماست.

  ب) درک ما از هر چیزی بستگی به تعبیر مغز ما داره .مغز سیگنالها رو از حواس دریافت می کنه و در خودش تجزیه و تحلیل می کنه ،بخشهایی از سیگنالها رو حذف می کنه و در نهایت چیزی که تحویل ما میده ،تعبیر خودش از اون واقعیته ،پس این ذهن ماست که تصمیم می گیره اطراف مون رو چطور درک کنیم . در واقع در همین محدوده قابل تحمل برای حواسمان هم چندان واقع بین نیستیم و اطراف رو طوری می بینیم که ذهن و درکمون خواسته ،گاهی خودمون حتی با تلقین ،روی واقعیات تأثیر می ذاریم ،یعنی مغزمون رو تربیت می کنیم تا چیز ها رو طوری که می خواییم ببینه.خوب حالا مورد 1و2 رو کنار هم بگذارید و خودتون نتیجه بگیرید که ما چقدر از واقعیت و حقیقت رو درک می کنیم؟ ما چیزی  رو می بینیم که حواس محدود و ذهن تربیت شده مون برامون آماده می کنند و نه چیزی که واقعاً هست.شکی نیست که در این محدودیت حکمتی هست واگر غیر از این می بود تعادل بهم می خورد.امّا نباید باعث بشه که ما خودمان هم به تاریکی که توش هستیم اضافه کنیم و فکرمون رو از این که هست محدودتر کنیم ،بعد از اینکه فهمیدیم اون چیزی که می بینیم و درک می کنیم ،تمام حقیقت نیست ،عقلانیه که ما امکان وجود موجودات نامرئی رو با صراحت و قاطعیت رد کنیم ؟ یعنی ممکن نیست در خارج از محدوده ی درک و حواس ما موجودی خلق بشه؟ ممکن نیست در همین سیاره و در سایر سیارات و کرات و کهکشانها موجودات دیگری هم باشند ؟ چطور ممکنه تحصیلکرده ای از این واقعیات علمی ساده آگاه باشه و در ضمن بگه من چیزی که نبینم باور نمی کنم ،این مسئله حتی ارتباطی به مذهب و قبول داشتن خدا هم ندارد.من با افرادی که میگن تا چیزی رو نبینند باور نمی کنند ،حرفی ندارم ،چون متفکر نیستند با دانشی به اندازه ی علوم راهنمایی و اندکی فکر کردن میشه به احتمال نزدیک به یقین وجود موجودات نامرئی رسید .

   2) غذای جن:

    اکثر اطلاعاتی که انسانها از جن دارند محدود به همون چیزهایی است که در قرآن اومده ،اینکه از آتش ساخته شدند ،زاد و ولد دارند .جن ها علاوه بر باقی مونده ی گوشت روی استخوان ،غذاهای دیگه رو هم می خورند ،پلو ،گوشت،شیرینی،ترشی،تنقلات،و...می تونند حتی از داخل بدن آدم غذا رو بردارند ،من گاهی با جنی ها جایی می رفتم ،اونجا نمی شد که خودش غذا رو برداره چون غیب شدن غذا باعث ترس می شد ،مجبور می شد از گلوی من بخوره ،من غذا رو کمی می جوم و قورت می دم ،غذا تا یکی دو سانت از گلویم پایین تر می ره وبعد ناپدید می شه .البته این مناسبه مهمونی های شلوغه که کسی متوجه نشه سه چهار پرس غذا خوردم و هنوز گرسنه ام ،این روش به دلیل مشخص برای جنها چندان دلپذیر نیست ،فقط در صورت اجبار چنین کاری می کنند ،این روش با روشنی که جن بدون اجازه غذا رو بعد از وارد شدن به معده یا روده بر می داره فرق می کنه ،در روش اول ضرری وجود نداره اما در روش دوم بدن صدمه می بینه .

    غذایی که جن ها عالقه ی بسیار زیادی به خوردنش دارند جگره ،معمولاً به عنوان پاداش کار آیی که انجام میدن در کنار خواسته هاشون چند دست دل و جگر هم می خوان .

   در مورد پاداش خواستن جن ها ی کافر از خون افرادی که مشروب نوشیده باشند ،مصرف می کنند و با این کار آسیب زیادی به سلامت عقل انسان می زنند.

    اگر دوست ندارید احیاناً جنّی از غذایی که شما می خورید استفاده کنه با بسم الله بخوریدش ،در این صورت نه از گلو ،نه از داخل بدنتون نمی تونه برداره،در مورد آب هم صدق می کنه ،یک روش بسیار خوب در مورد آب خوردن اینه که آب رو حد اقل در سه مرحله سر بکشید ،برای شروع هر مر حله بسم الله و در پایان هر مرحله الحمد ا...بگید ،یکی از نتایج این آب که منو شیفته کرده اینه که تا حدود دو روز (یعنی 48 ساعت) جن های کافر نزدیک نمی شن ،کلاً هر چیزی  رو که جایی می ذارید اگر بسم ا... همراه کنید ،جن ها بهش دست نمی زنند.

 

 

    ممکنه این سؤال براتون پیش بیاد که اگر جن ها غذایی که ما بدون بسم ا.. می ذاریم داخل یخچال می خورند چرا غذا هامون سر جاشه ،چرا غیب نمی شه؟

دلیلش اینه که : در موقعی که غیب شدن غذا تابلو باشه ،اولاً جن ها تمام غذا رو نمی خورند کمی باقی می ذارند و برای اینکه کم شدنش معلوم نباشه جن های کافر یک کار زشت که به نظر خودشان جالبه می کنند یعنی داخل غذا استفراغ می کنند تا مقدار غذا به اندازه ی اولش بر گرده ،اینکه چطور کاری می کنند تا این استفراغ به شکل غذا بیاد و حتی مزه اش عوض نشه من اطلاعات ندارم ولی اصل قضیه را با تجربه دیدم.

3) عمر جن:

    اگر میانگین عمر انسانها رو80 سال در نظر بگیریم ،میانگین عمر جن 1000 ساله امبا مثل انسانها ممکنه از میانگین بیشتر یا کمتر هم زندگی می کنند ،فکر می کنید موجوداتی که تا الان مثلاً 500 تا 600 سال زندگی کردن حتماً پیر و فرسوده هستن ،نه ؟ امب اینطور نیست ، نکته جالبی که در مورد عمر جن ها وجود داره ،روند رشد جسمی شونه.

     جن ها از نظر فیزیکی بسیار کند رشد می کنند ،جسمشون تقریباً 11 برابر کند تر از انسان رشد می کنه ، یعنی اونا 11 برابر دیر تر از ما پیر می شن.

   یک مثال : فرض کنید همین امروز یه نوزاد انسان و یه نوزاد جن همزمان به دنیا اومده باشند ،11سال دیگه اون نوزاد انسان چه شکلی می شه؟ یه بچه ی مدرسه ای کلاس پنجم دبستان در نظرتون میاد ،درسته ؟ حالا نوزاد جن چی؟ ..اون بعد از 11 سال تازه اندازه ی یه بچه ی یکساله شده ،برعکس این جریان ،جن ها از نظر رشد عقلی و احساسی خیلی خیلی سریع تر از انسان هستند، یعنی یک جن هر روزی که از عمرش می گذره به اندازه ی 5تا 6 سال آگاهی و شعورش بیشتر می شه .موری که نوزاد جن 3هفته بعد از تولدش تمام آگاهی هایی که یه انسان عادی در طول زندگیش می تونه بدست بیاره ،در ذهنش داره . البته مقیاس ها و اعدادی که من استفاده کردم ،تقریبی بودند و یه چیز حدودی گفتم که بتونید تصّور کنید و گر نه محاسبات دقیق نیست.

   4)صدا و زبان جن:

   جنها زبانهای مختلف دارند؟ زبان انسان ها رو می فهمند ؟ چرا ما صداشون نمی شنویم؟

     صدا و زبان جنها رو باید جدا از هم در نظر بگیریم ،اول در مورد صدای جهنا توضیح می دم .می دونید که ما صداهایی در محدوده ی معین رو می شنویم واگر ارتعاشات امواج صوتی بالاتر یا پایین تر از محدوده ی شنوایی ما باشه اون رو نمی شنویم ،جن ها هم اصواتی می کنند که در حد شنوایی گوش معمولی نیست ولی گوش ما –خودم و خانواده ام –احتمالاً مقداری از امواج یا ارتعاشات بالاتر و یا پایین تر رو هم دریافت می کنه برای همین صدای جنها رو می شنویم.

   با این حال صداشون رو مثل صدای معمولی نمی شنویم ،من مثل صدای نواری که دورش کند شده باشه می شنوم ،بم و کشدار ،و خواهرم شبیه همهمه .

   یک نکته جالب اینکه: اونها قادرند صداشون رو طوری تغییر بدن که من نشنوم ولی نمی تونن کاری کنند که گوش انساتهای عادی صداشون رو بشنوه.حالا اگر با دستگاه های گیرنده قوی بتونم صدای چند جن که به زبان خودشون صحبت می کنند دریافت کنیم،چی می شنویم ؟ اصوات درهم برهمی که نمی فهمیم چون ما زبان جنها رو بلد نیستیم .

   جن ها برای لرتباط با هم از 3 زبان مختلف استفاده می کنند که هیچکدام شکل نوشتاری ندارند و فقط مکالمه میشن .این زبانها ارتباطی به محل زندگی یا نژادشان نداره برای خودم جالب بود که فهمیدم زبان جنها بر اساس اعتقادشون طبقه بندی می شه ،مسلمانها ،گروه های خداپرست غیر مسلمان ،گروه های کافر.

بعلاوه چون نژاد های جن از نظر ساختمان فیزیکی با هم متفاوت هستند ممکنه طرز تلفظشون با هم متفاوت باشه ،مثلاً به خاطر نوع خاص آرواره ،تارهای صوتی و لب و دندان و حنجره شون. با اینحال همه جنها سه زبان خودشون و تمام زبانهای انسانها و حیوانات رو می فهمند و می تونند صحبت کنند .دلیلش هم ارتباط ذهنی ست .وقتی بخوان مفهومی رو انتقال بدن ،براحتی قادر هستند و براحتی هم به فکر مفهومی که پشت اصوات و کلمات هستند ،یا حتی بیان نمی شن پی می برن.

   برای همین هم به نظر من استفاده از زبان برای جنها چندان لزومی نداره .انسانها به خاطر اینکه نمی تونن چیزی که در ذهن دارند به  هم القا کنند ،از زبان به عنوان واسطه و نشانه ی این فکرها استفاده می کنند .

   یکی از دوستان در مورد زبان شیطان پرست ها پرسیده بود که آیا زبان جن هاست ؟ نه این زبان اختراع انسان و شاید سایر مخلوقاته اما زبان جن ها نیست ،زبان جنها فقط بین جنها تکلم میشه و از اون برای ارتباط با انسانها یا سایر مخلوقات استفاده نمی کنند.

5) جن های هم خانه:

     جن ها در کنار ما زندگی می کنند ،در اکثر خانه های ما (بالای 90درصد)جنها هم زندگی می کنند که طبیعی و قانون دنیاست ،وقتی جنها می خوان خانه ای رو براب سکونت انتخاب کنند ،به مسائل مختلفی توجه دارند که یکی از مهمترین های اونها اعتقاد افراد اون خانه ست ،جنها دوست دارند کنار انسانهایی زندگی کنند که هم اعتقاد با اونها باشند .مثلاً جنهای مسلمان دوست دارند کنار انسانهایی با قلب پاک و پایبند به اصول اخلاقی زندگی کنند ،انسانهایی که متوجه و معتقد به خدا هستند و به خاطر این اعتقاد هر رفتاری ازشون سر نمی زنه و از قدرت و اختیارشون بی پروا و بی احتیاط استفاده نمی کنند ،جنهای مسلمان خودشون این خصوصیات رو دارند و جذب انسانهایی با همین ویژگی ها می شن.

   و برعکس جن های کافری که از قدرت و اختیارشون هر طور که دوست داشته باشند بی پروا استفاده می کنند ،برای صدمه زدن به دیگران ملاحظه ای ندارند و از شرارت و ایجاد مشکل و انحراف لذت می برند .دوست دارند کنار انسانهایی مثل خودشون زندگی کنند .کنار انسانها که توجهی به حضور خدا ندارند و هر طور دوست دارند افراط و تفریط می کنند.

با این توضیح باید تونسته باشید حدس بزنید چه نوع جنهایی با چه اعتقادی ممکنه جذب شما بشن و در کنار شما زندگی کنند ،یکی از راحت ترین راه های استفاده از دوستی جن ها ،جلب محبت جنهای هم خونه ست که نیازی به ارتباط با دنیای جن نداره ،استاد لازم نیست و زندگی عادی رو مختل نمی کنه ،جن های هم خونه انسان ،به دلیل اینکه موقع انتخواب خانه ،به اعتقاد ساکنینش توجه می کنند ،معمولاًی با آنها پیدا نمی کنند و با هاشون راحت و نزدیک هستند و در مواردی روی اونها حتی تعصب و محبت دارند ،به خصوص جنهای خداپرست و به خصوص جنهای مسلمان .محبت این جنها به شکلهای مختلفی شامل حال انسانهای خانه میشه.

 6) همزاد جن ها:

   همزاد از نظر لغوی یعنی همسن ،به دو بچه ای که در یک آن متولد شده باشند .همزادها نه ظاهری یکسان دارند و نه رفتار یکسان و نه سرنوشت یکسان وو نه زندگی مشابه ،این عقیده رایجه که همزاد جنی ،در دنیای جنها داره همون اتفاقات و زندگی ای که ما تجربه می کنیم ،پشت سر می گذاره و سرنوشت های ما بهم شبیه یا وابسته ست. این عقیده غلطه زندگی و سرنوشت هر کسی از جن و انس و .. متفاوته و مستقل نوشته شده و شرایط زندگی همزادها یکسان نیست.حتی احساسها و شرایط زندگی برای خواهر و برادرهای دوقلو هو یکسان نیست چه برسه به جن ها.

7)ازدواج انسان با جن خالص:

   جن خالص یعنی جنی که نسلش قبلاً هر گز با انسانها آمیخته نشده باشه و تمام اجدادش جن بوده باشند ،آیا ازدواج انسان با جن خالص ممکن است؟بله ازدواج جن وانسان عملی و ممکنه ،بارها اتفاق افتاده و امکان بچه دار شدن در این ازدواج هست.و از نظر نویسنده بصلاح نیست.بچه های حاصل از این ازدواج دورگه هستند و بستگی به نسلشان دارد به انسان رفته یا به جن قدرت هاشون متغیره.مزیت های جنی در ازدواج با انس این است.

الف) اجازه نمی ده هیچ انسان دیگه ای به قصد ازدواج به شخص نزدیک بشه.

ب) از اینکه خواسته های انسان رو بر آورده کنه خوشحاله.

ج)رائم در اطراف اون انسان و همراه و کمک حالش هست.

د) به نحوی با انسان تماس برقرار می کنه و علاقه  اش رو ابراز می کنه .

   نظر و دید مردم در مورد این ازدواج ها:

   ممکنه اطرافیان هر گز نفهمند که شخص ازدواج کرده.معمولاً تصور می شه که بخت طرف بسته شده و برای همین تمام شانصهای ازدواجش از بین می ره .از نظر غذا و لباس و رفاه مالی انسان تامینه ،اما اینکه این پولها از کجا بدست میاد خدا داند.

8) بسم الله برای محافظت انسان:

  وقتی که لفظ بسم الله الرحمن الرحیم به زبان بیاورید جن ها از شما دور میشن فرار نمی کنند ولی چند نتری اونطرف تر می رن.وقتی کلامتان تمام شد دوباره بر می گردند و مدت محافظت فقط لحظه ی تلفظ بسم الله است.

این الفاظ فقط به لفظ عربی روی جن ها تاثیر دارد و تلفظ با بقیه ی زبانها بی تاثیر است.پس خواندن آیه الکرسی جهت حفظ بشر جای خود دارد

9) پیش گویی و پیش بینی ا:

    فقط خداوند است از آینده و سرنوشت همه مطلع است .جن ها و انسانها از آینده بیخبرند اما علم پیشگویی و قدرت پیش بینی حقیقت دترد.

    به اعتقاد ما مسلمانان خداوند از عالم غیب و هر چیز پنهان مطلع است و عالم غیب رو برای هر کس که بخواد می تونه روشن کنه.

    بعضی انسانها قدرتهای فراطبیعی دارند .مثل پیشگویی .یعنی بطورمحدود از اتفاقات آینها یا طالع و سرنوشت دیگران با خبر هستند.اگر این قدرت حقیقی است چرا به ندرت پیشگویی ها به حقیقت می پیوندد.

    به این دلیل که سرنوشت و اتفاقات آینده برای هر کس دائم در حال تغییره .مثلاًممکنه یک روشن بین در سرنوشت شما موفقیت شغلی ببینه . ولی هفته ی دیگه این موفقیت از طالعتون محو شده باشه.دلیلش به کارهای خود شما در این هفته بر می گرده که به نحوی زمینه ی رسیدن به این موفقیت رو از بین بردید.

   نتیجه می گیریم پس اعمال ما هر لحظه در حال تغییر دادن سرنوشت و آینده مونه .به همین دلیل حتی ماهر ترین پیشگوها هم مطمئن نیستند چیزی که در طالع افراد می بینید حتما به حقیقت می پیونده.

    در بین جن ها هم افرادی هستند که قدرت پیشگویی دارند و اونها هم دقیقاً مثل انسانها پیشگونمی دونند اتفاقاتی که می بینند حتماً رخ میده یا بعداً سر نوشت تغییر می کنمه.در خاتمه خداوند است که از سرنوشت همه مخلوقاتش با خبر است و جزء او کسی کامل نمی داند فقط او علم غیب دارد و در قرآن هم گفته شده (صدق الله و کذب المنجمین) فقط خداوند است راستگوست و ستاره شناسان راست نمی گویند.  

 

 

  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1) www.jenzade .blogsky.com/category/cat-19

ساعت و روز ادعیّه متفرقه

    باید دانست که روز و شب هر کدام دوازده ساعت است و طریقه ی شمردن آن از طلوع آفتاب برای روز و از لحظه ی غروب آفتاب برای شب باید شمرد .طبق شرایط فبلی و معادن مذکور در هر صورت امکان آن دعا را روی همان معدن (فلز) باید نوشت.

  روز شنبه و شب چهار شنبه: برج ها(دلو،جدی) حاکم زمینی میمون و معدن آن سرب و طالع آن با ید نوشت.

1)   زحل : برای محبت و قبول.

2)   مشتری : برای صلح کردن فی ما بین مبغوضین .

3)   مریخ : برای اعمال شر و بیماری .

4)   شمس: برای مقبول شدن نزد بزرگان .

5)   زهره : نحس است نباید چیزی نوشت به جز عداوت

6)   عطارد: برای صید کردن ماهی و طیور .

7)   قمر: برای خونریزی زنان مفسده و زن و مرد زانی.

8)   زحل برای اعمال شر

9)   مشتری : برای اعمال خوب مفید است.

10)                    مریخ : برای اعمال شر مفید است.

11)                    شمس : برای آوردن حاجتی نزد بزرگان .

12)                    زهره: برای صلح کردن و اعمال خیر خوب و منا سب است.

 

  روز جمعه و شب سه شنبه: برجها (ثور و میزان) ،حاکم زمینی زوبعه است،و فلز آن آهن و بخور آن مشک است.

1)   زهره : برای ایجاد محبت و عشق به زنان.

2)   عطارد: برای نوشتن طلاسم خوب است.

3)   قمر : نحس است.

4)   زحل: برای فوران شدن آب چاه مناسب است.

5)   مشتری: برای مقبول شدن نزد مردم .

6)   قمر:برای مسافرت به دریا و خشکی و هر عمل نیک.

7)   زحل: از رفتن به دادگاه باید منصرف شد.

8)   مشتری : برای هر عمل نیک است.

9)   مریخ: برای مقابله با بازرگانان و کارهای زنان مفید است.

10)                      شمس: درخواست خود از پادشاهان و وزیران طلب کردن.

11)                      زهره: برای محبت و مقبول شدن نزد دیگران مناسب است.

12)                      عطارد: در این ساعت هیچ کاری را نباید انجام داد.

روز چهار شنبه و شب یکشنبه:برج ها (سنبله و جوزاء) پادشاهان برقان و فلز آن جیوه است.

1)    عطارد: برای محبت و مقبولیت نزد دیگران خوب است.

2)   قمر: نحس است.

3)   زحل: برای مکروهات خوب است.

4)   مشتری :برای اعمال خوب مفید است.

5)   عطارد : برای عقد کردن آلت مرد وزن زانیه مفید است.

6)   قمر: برای مسافرت به دریا و خشکی و هر عمل نیک مفید است.

7)   زحل: از رفتن به دادگاه باید منصرف شد.

8)   مشتری:برای هر عمل نیک است.

9)   مریخ: برای مقابله با بزرگان و کارهای زنان مفید است.

10)                      شمس: در خواست خود از پادشاهان و وزیران طلب کردن.

11)                      زهره: برای محبت و مقبول شدن نزد دیگران مناسب است.

12)                      عطارد: در این ساعت هیچ کاری را نباید انجام داد.

روز سه شنبه و شب شنبه:برجها (حمل و عقرب ) و پادشاه  زمینی آن احمر است فلز آن قلع است.

1)   مریخ: برای عداوت و خونریزی افراد ظالم و دزد مفید است.

2)   شمس: نحس است.

3)   زهره: برای محبت و ازدواج .

4)   عطارد: برای رزق و ادعیه خرید و فروش مناسب است.

5)   قمر : نحس است.

6)   زحل: نحس است.

7)   مشتری: برای محبت و عطف کردن.

8)   مریخ : برای عقد الت مرد ظالم و خونریزی .

9)   شمس: برای زبان بندی و عشق زنان مفید است.

10)                      زهره: نحس است.

11)                      عطارد: برای معطل شدن از سفر و برهم زدن عقد زنان و مردان مفید است.

12)                      قمر : برای عداوت و تفریق چند نفر.

روز دوشنبه و شب جمعه : برجها فقط سرطان وپادشاه آن ابیض است فلز آن نقره و بخور آن کافور است.

1)   قمر : نحس است.

2)   زحل: برای مسافرت و خرید بنده و صید کردن.

3)   مشتری: حاجات خود را در این ساعت از حکما خواستن.

4)   مریخ: برای عداوت و بیماری.

5)   شمس: برای قضای حاجات .

6)   زهره: برای انجام کار های نیک.

7)   عطارد: برای طلسم نویسی.

8)   قمر: برای ازدواج و صلح.

9)   زحل: برای تفریق و عداوت.

10)                      مشتری: برای مقبولیت و عطف کردن.

11)                      مریخ: برای عداوت وانتقام از ظالم .

12)                      شمس: برای هر کاری مفید است.

روز یکشنبه و شب پنج شنبه:برج آن اسد است و پادشاه آن مذهب و آتشی است و معدن آن طلا است.

1)   شمس: برای مقبولیت و رفتن نزد بزرگان.

2)   زهره: نحس است.

3)   عطارد: برای مسافرت و عطف خوب است.

4)   قمر: خرید و فروش .

5)   زحل: برای عداوت و تفریق و خونریزی.

6)   مشتری: طلب حاجات از بزرگان.

7)   مریخ: نحس است.

8)   شمس: برای تمام کارها نیک است.

9)   زهره: برای عطف کردن خوب است.

10)                      عطارد: برای نوشتن طلاسم.

11)                      زحل: برای هر کار .

12)                      قمر: برای ادعیه و کارهای مکروه.(1)

بروج ذ وجسدین:جوزا وسنبله و قوس برای حب و تسخیر مطلوب اگر عمل کنند در این ماه ها است.(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تسخیر شیاطین،ص79

(2) کنز الحسینی،ص299

 

 

قاعده دانستن رجال الغیب

      قابل توجّه علاقه مندان علم نجومی می رساند که رجال الغیب به معنی مجموعه هایی از روحانیة (فرشتگان) که در ایّام مخصوصی و در جهت خاصی قرار می گیرند استاد جهت موفقّیّت در انجام کارش باید جهت آنها را بداند تا  نتیجه ی سریعی بگیرد .

 

جنوب شرقی: هر ماه روزهای (1-9-16-24)

مشرق: هر ماه  روزهای (7-14-24-29)

شمال شرقی: هر ماه روزهای (6-21-28)

جنوب: هر ماه روز های (11-13-18-26)

 

شمال: هر ماه روز های (15-18-23-30)

جنوب غربی : هر ماه روزهای (10-17-25) سگ سوار برای محبت

غرب: هر ماه روزهای (12-14-19-27)گاو سوار برای محبّت و تسخیر

شمال غربی: هر ماه  همه روز های آن تخت سوار برای علو درجات

                                                                                    (1)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کنز الحسینی،ص230

 

 

قاعده ی دوستی و دشمنی برج ها

      بدانید که بعضی بروج با بعضی دوستی دارند و با بضی دشمنی و برخی از بروج با هم مساویند. برای اجتماع دو برج دو شخص اگر طالعشان یکی نباشد اسمهای دو شخص را به حساب آورده و بر دوازده تقسیم کنید هر چه باقی بماند در جدول نگاه کنید.

حمل و اسد

با هم دوست به درجه ی مبالغه

ثور و عقرب

با هم دوست به درجه ی

 اوسط

جوزا و قوس و دلو

هر سه با هم وسط

بسیار

سنبله و حوت

با هم

دوست

میزان و حمل

با هم دوست

به درجه ی اوسط

ثور و سنبله

دوست به درجه ی

مبالغه

جوزا و میزان

با هم دوست

به درجه ی وسط

سرطان و عقرب

با هم دوستند

به درجه ی وسط

اسد و قوس

با هم دوستند

به درجه ی مبالغه

سنبله و جدی

با هم دوست

به درجه ی وسط

اسد و حوت

با هم دوست

به درجه ی وسط

حمل و سنبله

با هم دوست

به درجه ی وسط

حمل و عقرب

با هم دشمن

به درجه ی وسط

ثور و میزان

با هم دشمن

به درجه وسط

حمل و ثور

با هم دشمن

به درجه ی وسط

                                                                                               (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کنز الحسینی،ص222

دوستی و دشمنی هفت کوکب

    در بحث قبل در مورد فرشتگان سبعه آسمانی توضیح دادیم اینک اگر بخواهیم بدانیم که ستارگان دو شخص نسبت به همدیگر دوست یا دشمن هستند (از نظر خلق و خوی ومزاج این دو شخص با هم می سازند یا خیر)  نام و نام مادر هر دو را به حساب ابجد جمع کرده و ستاره هر یک را در آورده و در جدول بجویید.

شمس و مریخ

با هم

بسیار دوست

زهره و زحل

با هم

بسیار دوست

عطارد و شمس

با هم

بسیار دوست

عطارد و مریخ

با هم  دوست

به درجه ی وسط

قمر و مریخ

با هم دوست

به درجه ی وسط

شمس و زحل

با هم دشمن

بدرجه ی متوسط

مشتری و قمر

با هم

بسیار دشمن

عطارد و زحل

با هم دشمن

به درجه ی وسط

عطارد و زحل

با هم دشمن

به درجه ی وسط

 

                                                                                                                                (1)

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کنز الحسینی، ص223

نوع لباس و مزه ی دهان در موقع نوشتن ادعیّه

   وقتی که طالع و یا برج شخصی را طبق حساب ابجد در آورده و روز و ساعت آن را مشخص گردید هر برجی که در آمده به جدول نگاه کن و نوع لباس و مزه ی دهان و جهت نوشتن را رعایت کن تا به نتیجه ی سریع برسید.

1:حمل/رنگ زرد و سرخ و شیرین طبع جهت مشرق

2: ثور/رنگ سیاه و سبز و تلخ و تیز طبع جهت جنوب

3:جوزاء/رنگ سفید به زدی تلخ و شور طبع جهت مغرب

4:سرطان/رنگ سفید مطلق شیرین طبع جهت شمال

5:اسد/رنگ زرد و سرخ و شیرین طبع جهت مشرق

6:سنبله/رنگ سیاه و سبز و تلخ مطلق جهت جنوب

7: میزان/رنگ سفید و سبز و شور و تلخ طبع جهت مغرب

8:عقرب/رنگ سفید مطلق شیرین طبع جهت شمال

9: قوس/ رنگ زرد و سرخ و شیرین طبع جهت مشرق

10:جدی/ رنگ سیاه و سبز و تلخ مطلق تیز طبع جهت جنوب

11:دلو/رنگ سفید و سبز و شور وتلخ طبع جهت مغرب

12:حوت/رنگ سفید و مطلق و شیرین طبع جهت شمال

                                                                                                                        (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کنز الحسینی،ص223

 

 

فالنامه

       چون کسی راکاردشواردرپیش درآید ونداند که انجام این امرچه خواهد گشت،پس اورالازم است که فاتحه بر روح پرفتوح حضرت غوث پاک روح بخواند ونیّت کارکرده طفل نا بالغ رابگویدکه انگشت برجدول نهاده ومطابق  شماره مطلبش در ذیل نوشته شده و اگر طفل نا بالغ نباشد خود فاتحه خوانده و بصدق نیّت نموده و چشم بر بسته وانگشت بر جدول گذارده و عددی که بدست می آید به جدول نگاه کند .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

                                                                                                                             (1)     

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کنز الحسینی ص250    

 

 

1)   به هر نیّتی که در دل داری نظر به کریم کارساز است چند روز صبر کن مراد خاطر خواه توست .

2)   فال نیک است مراد خواهی یافت مطلب تو بدلخواه بر آید.

3)   این کار که در دل داری پرهیز کن اگر بکنی پشیمان خواهی شد.

4)   کاری که در دل اندیشیده بر آورده خواهد شد خاطر جمع دار.

5)   هر چه می خواهی یافت مقصود حاصل خواهد شد خاطر جمع دار بکرم فیاض.

6)   در این کار خلل خواهد افتاد چند روز صبر کن ،آخر خوب خواهد شد.

7)   هر امیدی که در دل داری راحت نخواهی یافت ،صبر کن ،آخر خوب گردد و اضطرابی در کار است.

8)   نیّت خوب است ،کوشش کن تا به مراد دل برسی.

9)   حاجتی که داری خوبست وبرآورده شود ،انشا الله مراد حاصل شود.

10)                      کاری که در دل اندیشه می کنی میسّر خواهد آمد و امیدیکه بر آید بفضل خدا.

11)                      این کار بسیار نیک است ،خاطر خود جمع دار.

12)                      آنچه در دل داری پرهیز کن و گرنه پشیمان خواهی شد.

13)                      احتیاط کن خطر دارد.

14)                      کار بسیار مبارک است ،و نیک است ،کار انجام خواهد یافت بکرم الهی.

15)                      کاری که در دل داری خواهد شد لیکن دشمن بر هم خواهد زد صبر کن.

16)                      بکرم ایزد منان کار تو در اندک سعی سر انجام خواهد یافت.

17)                      هر مطابی که داری اگر بسته بماند حق تعالی سر انجام خواهد کرد.

18)                      این کار شدنی نیست از این قصد پرهیز باید کرد.

19)                      هر گز این کار نخواهد شد و اگر نکنی خوب نیست .صبر کن.

20)                      در این کار پرهیز باید کرد ،چند روز کوشش کن .

21)                      این کار سر انجام خواهد یافت البته.

22)                      فال می گوید روزی و رزق خواهی یافت ،اندیشه مکن خوب خواهد شد.

23)                      چیزی که از او می طلبی خواهی یافت وسواس در دل راه مده.

24)                      آنچه از کسی سوال می کنی آخر بکرم الهی بدست می آید.

25)                      این کار را هر گز نباید کرد پشیمان خواهی شد.

26)                      ایزد کریم ساز بود به احسن انجام خواهد رسانید سعی کن تا کار بر آید.

27)                      نیتی که در دل داری حسب المراد خواهد شد.

28)                      حاجتی که قادری هر گز شدنی نیست محنت و درد ضایع خواهد شد.

29)                      کاری که اندیشه می کنی سر انجام خواهد شد لیکن چند روزی صبر کن.

30)                      این فال تو نیک است امّا خیاّ ل خوب نیست چند روزی صبر باید کرد.

31)                      در کار تو معطلی است و دشمنان در کمین هستند .هر کاری بکنی خلل دارد.

32)                      از جد و جهد تو این کار شدنی نیست ،پرهیز کن.

33)                      توکل بر خدا ی تعالی کن کار انجام خواهد گرفت.

34)                      فال تو نیک است ،هر چه نیت می کنی حاصل خواهد شد.

35)                      در این کار تندرستی نیست پرهیز کن.

36)                      کار بوجه نیک سر انجام خواهد یافت.

37)                      کاری که در نظر است تعلق به چند کس دارد خواهد شد.

38)                      فال تو نیک است ولی ضرورت اعتقاد است.

39)                      نظر بر ایزد منان داشته باش ،صبر کن.

40)                      کار بوجه نیک سر انجام شود و مطلب بر آورده می شود.

41)                      این فال تو خوب است.

42)                      این کار تو شدنی است و در آینده در هر امر وسواس مکن.

43)                      مطلبی که داری خوب است کریم کار ساز است آسان خواهد کرد.

44)                      فال منع می کند و این کار درست نخواهد شد.

45)                      حاجتی که داری پرهیز کن.

46)                      حاجت تو انشا ا.. بر آید.

47)                      این کار خواهد شد.

48)                      مطلبی که داری از خرج کردن خواهد شد.

49)                      آنچه نیت داری حاصل خواهد شد.

50)                      این کار به خیر انجام پذیر خواهد شد.

51)                      کار تو در تاریکی افتاده است صبر کن.

52)                      نیتی که داری نخواهد شد ترک اولی است.

53)                      فال بهتر است .اضطرابی در کار نیست.

54)                      این نیت تو خوب است.

55)                      فال تو را منع می کند .ضرر رسان است.

56)                      این کار شدنی نیست.

57)                      هر کاری که داری در آن محنت و مشقّت نیست.

58)                      کار تو بر آورده خواهد شد.

59)                      هر چه می خواهی خواهی یافت.

60)                      آنچه امید داری بر آورده خواهد شد.

61)                      نیتی که در دل داری حاصل است.

62)                      این کار خوب است .امّا چند روزی در انجام آن دیر خواهد شد .امورت به خیر است.

63)                      این فال مبارک است .

64)                      این کار خوب نیست.

65)                      نیتی که در دل داری سر انجام می گیرد.

66)                      امیدی که در دل است انجام پذیر است .به خاطر یقین.

67)                      این کار خواهد شد لیکن اندکی صبر باید نمود.

68)                      هر چه می خواهی خواهی یافت انجام خوب است وفال مبارک است.

69)                      کاری که در دل داری خواهد شد وسواس مکن.

70)                      کاری که می خواهی مکن،ترکش بهتر است.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کنز الحسینی ،از ص251تا253

 

 

مسجد جن

    [ مسجد جن یکی از مساجد مهم و تاریخی مکه است که بر خلاف بسیاری از آثار تاریخی همچنان باقی مانده ؛ سوره ی جن در این مکان بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است.

     حضرت محمد(ص) در حال بازگشت از طائف ،پس از طی مسیری طولانی با قلبی شکسته و ناامید در مکان این مسجد که به نخله معروف بود ، کنار نخل خرمایی نشست و نیمه شب به عبادت و تلاوت قرآن پرداخت .در این حال هفت نفر از جنیان با شنیدن صدای قرآن متوقف شده وآیات آن را به گوش سایر جنیان رساندند .

    پیامبر بعدها نیز چندین بار همراه عبد الله بن مسعود به این مکان آمد و آیات قرآن را بر جنیان خواند .در شبی سوره جن بر پیامبر نازل شد و خداوند آن حضرت را از اسلام آوردن جنیان با خبر کرد .آیات سوره جن به این موضوع یعنی ایمان آوردن جنیّان اشاره شده است .

    «قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآناً عجبا یهدی الی الرشد فامنا و لم نشرک بربنا احداً» (سوره ی جن آیه ی 1و2)«ای رسول ما بگو به من وحی رسیده است که گروهی از جنیان آیات قرآن را شنیدند وگفتند که ما از قرآن آیات عجیبی می شنویم ،این قرآن خلق را به راه و صلاح هدایت می کند بدین سبب ما به آن ایمان آورده و هر گز به خدای خود شرک نخواهیم ورزید».

    این مکان در حجون و دانه ی شعب ابی دب قرار داشت بعدها به یاد آن حادثه بزرگ ،مسجدی ساخته وآن را «مسجد جن» نامیدند .نام دیگر این مسجد حرس است به این دلیل که در گذشته پاسداران مناطق مختلف مکه هنگام گشت شبانه در نزدیکی مسجد جن با یکدیگر ملاقات و پس از تبادل اطلاعات به محل ماموریت خود باز می گشتند .همچنین به آن مسجد بیعت نیز می گویند ،به این علت که بیعت طایفه جن با رسول خدا(ص) در این نقطه بوده است.

    این مسجد در شهر مکه در 200 متری قبرستان ابوطالب به سمت حرم قرار و حدود 50 متر بعد از پل حجون در داخل خیابان است. مساحت این مسجد 600 متر مربع و در آن همیشه باز است و کسی که از قبرستان ابو طالب به سمت مسجد الحرام حرکت می کند ، پس از گذشتن از پل ،مسجد در سمت راست او قرار دارد.

    خیابان کوچکی در کنار مسجد با نام شارع مسجد جن است که هنوز تابلوی قدیمی آن بر دیوار وجود دارد،مسجد نیز با شماره ای مشخص شده است .در شرق مسجد ،خیابان مسجد الحرام و در غرب آن ،خیابان جن قرار دارد و مسجد تقریباً در محل تلاقی این دو خیابان قرار گرفته است . بنای مسجد محکم و مناره ای در رکن شمال شرقی آن قرار دارد.

    از تاریخ بنای این مسجد ،اطلاعی در دست نیست ،اما مسجد در قرن دوم وپس از آن ،به همین نام بوده و مورخان در طول قرون مختلف از آن یاد کرده اند.

    گفته می شود مه در گذشته نام مسجد جن بر آن دیده می شود ولی حکومت آل سعود به دلیل عدم توجه به اماکن تاریخی و اسلامی ،نام این مسجد و سایر مساجد تاریخی را برداشته و آنها را شماره گذاری کرده است](1)

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  http://www.ashoora.ir/index.php?view=article&catid=58%3asafar...

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق: جاسم ثعلبی حسانی