غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

شوف الویل / عذاب ببین(ترانه ی فارسی و عربی)


 

 

عاتب
گلبک ، شوف الحبک ، بلقلب الجاک او ضرّیتــــــــه

خاف امن
الرب ، یکشف سرک ، امسافر من ضافک طردیته

***

انت او
ربّک ، بسّک تهلک ، حبیتک لو آخر مــــــــره

اتعنیتک
و الحب بعیونی ، اتحدیت البر شاطی او بحره

***

شوف
الویل اکثر یا ظالم ، ما غمضت عینک بلیــــــــل

اتذّکر
عبراتی الّی اتودعک ، سالت عل خد شبه السیل

***

الله
ایهلکک شوف الحوبه ،  من دمع الیجری او ضمّیته

ما
نامت عینی امن افراقک ، اسمک بگلیبی دفنیـــــته

***

ناری
مشعوله ابسد گلبی ، کتمیت السر من صدقانــــی

یفرک
گلبی خاف ایعوفک ، و ابنسمت ریحک دلانی

***

یهلال
الحب یا معبودی ، چا لیش الودک عادیتـــه

سهّرت
اعیونی ابکلماتک ، والعاداک ابحب ماشیته

***

الله
ایهلکک شوف الحوبه ، من دمع الیجری او ضمّیته

ما
نامت عینی او سهّرنی  ، ذکرک بگلیبی دفنیــــــته

***

معنی :

عذابُ
ببین

تو دلت
وفا نبوده ، تهمت و ضرر رسونـــــــدی

ترست
از خدایی باشه ، سفرم بی خود کشوندی

***

بی خدا
رو که هلاکی ، اومدم آخرین دیـــــــدار

چشمِ
عشقم خسته خسته ، ساحلم دریاتو بردار

***

با
عذاب وعده هایت ، چشم من هر گز نخفته

تو
وداعِ آخر غم ، سیلی بر قلبم نهفـــــــــــته

***

تو
هلاکی عاقبت رو ، اشکِ ریزانِ تو خامـــــــوش

توی بی
خوابی سفر کرد ، ذکر و دیدارت تو آغوش

***

آتشی تو
پشتِ عشقم ، خوابّ ناباور کشیدم

دلم
جوش اومده از تو ، تو نسیم دل بریــدم

***

با
توام ای ماه تابان ،دلت با من دشمنی کرد

با
صدای دلفریبی ، حاسدان رو مسکنی کرد

***

تو
هلاکی عاقبت رو ، اشکِ ریزانِ تو خامــــــوش

توی بی
خوابی سفر کرد ، ذکر و دیدارت تو آغوش

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی ) 20/06/1391