غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

فریادِ امامت

 

 

خواندم در شعر نو ، پیغام داده ســـــــــروری

عطر خوش بوی نقی را ، شاد کرده دلبــــــری

ای امامِ شیعیان ، ای یاورِ دینِ  خـــــــــــــدا

ای سفیر عاشقان ، ای جنتِ عشق و صفــــــــا

از پیامبر تا علی ، و فاطمه تا عصرِ مــــــــــــا

همچو زنجیری خجسته ، حلقه زد در دینِ مــا

در اصول و در فروع و در نماز و در زکــــــات

راویِ مشتاقِ شیعه ، در تمامِ معضلـــــــــــات

ای سفیرِ عشق ِ فردا ،  حامیِ مستضعفـــــــــان

درامامت اصلِ ثابت ،  یاورِ کلّ ِ جهـــــــــــــان

نقی در کلّ ِ صفاتت ، پاک و دل پاکیـــــــزه ای

در قلوبِ عاشقانت ، همچو گل آویــــــــزه ای

شیعه با نامِ امامت ، سر به بالایی نهـــــــــــاد

با رقیبانِ علی را ،  جنگِ اعلایی فتـــــــــــــــاد

شیعه با مُهرِ امامت ، بسته چشمی در ممــــــــات

مرتضی و خاندانش ، واسطه شد در صـــــــــلات

ای نقی ما را نظر کن ، در دیارِ عاشقـــــــــــان

دست همکاری نما را ، در مزارِ یـــــــــــــاوران

دشمنانِ دینِ جدّت ، زندگی را خوار کــــــرد

شیر مردانِ ولایت ، همه را بیدار کـــــــــــرد

بویِ اجدادِ شما ، زیور شده در هر زمــــــــان

از کربلا تا نجف رفته ، زایرانش شادمــــــــان

حرفِ حق عشقِ امامت ، ریشه زد در هر مکان

معتصم ، مامون خوانده ، دیدگاهِ مومنـــــــان

ظلم و زندانی ، شکنجه ، کُشت و کُشتار و دمــار

سَم و سرها را بریدن ، در دیارت ماندگـــــــار

هر که را این ها پسندد ، جایِ پایش چون یزید

سروری کرده زمانش ، قصرِ زیبایش ندیــــــد

افتخار ما همین است ، با ستم جنگیده ایــــد

نامِ زیبایِ امامت ، در جهان کوبیده ایــــــــد

 

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) 
20/03/1391

خوزستان / اهواز