غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

فاطمه ام ابیها

 

فاطمه ام
ابیها ، فاطمه حور الجنان

فاطمه
نجمة علیها ، فاطمه نور و زمان

نورشع
برض الرساله زالت ارکان الضلام

ثبّتت
اصل الامامه ، فاطمه ایصح بلکلام

آه یا
ثمره الجنه یا رطب نخل ابسمایی

حب الچ بل گلب نائم یا عذب مایی اوهوایی

نبذه
بل معراج تنطق نطفة الحق بل ورید

سفره
من مرسل ضماها سهرت الرب الوحید

انتِ
شمعه او نور یضوی کالشمس و انجومه حوله

انتِ
ورده ابقصن نابع عطّرت ارضه او سهوله

انتِ
عامود الامامه انتِ بدر ابسماء ماطر

انتِ
گلب السهر لیله ، انتِ ام الغد الزاهر

فاطمه
نجمه ابسمانه ، فاطمه نطق و بیان

فاطمه
حب و حنانه ، فاطمه صوت او اذان

فاطمه
عشق و غرامه ، فاطمه نار و لهب

فاطمه
عیش اوسلامه ، فاطمه ستر و غضب

بل عزا
و الشیعه تحزن یوم غادرتی الحنان

حسن و
حسین او خواته الکربلا عدتی الزمان

آه
گلبی دم نزف من فگد اولادچ یسور

ابکربلا
و حسین شاهد قدم الروح ابسرور

 

معنی:

فاطمه ام
ابیها

فاطمه ام
ابیها ، ای فرشته ای بهشت

فاطمه
نورِ ستاره ، فاطمه عشق و سرشت

تابشش ارضِ
حجاز و دشمنِ ظلم و ستم

سرور
اصلِ امامت ، داور شادی و غم

آه ای
میوه بهشتی ، ای رطب نخلِ امامت

در
درونِ روحِ عشقت دل پاک آمد، پیامت

کن
خلاصه درد هجرت در کلامِ حق نوشته

سفرِ
معراج مُرسل ، یادمانی ای فرشته

تو یه
شمعی نور پاشی ، آفتابی با ستاره

تو یه
گل در ساقه عطری ، ماهتابی شد دوباره

تو
ستونِ هر امامی ، تو یه ماهی تو یه باران

تو که
بی خوابی کشیدی ، مادرِ امروزِ یاران

فاطمه
نور آسمانی ، فاطمه نطق و بیانی

فاطمه حُب
و عدالت ، فاطمه صوتِ  اذانی

فاطمه
عشق و کرامت ، فاطمه آتش و دود

فاطمه
عیش و سلامت ، فاطمه صبر و سرود

در عزا
شیعه نشسته ، روزِ پروازِ کمالت

 آن دو فرزند رشیدت کربلا جسته جمالت

آه
قلبم خون بارید ، اشک و باران حسینت

کربلا
شاهد نشسته قطع دستان نور عینت

جاسم
ثعلبی 05/02/1391