غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

قلبِ پوسیده
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱
 


 

بی خبر
ازم گذشتی ساحلِ شب تاب

می
دونی آرومه قلبت تو دلِ مهـتاب

عاشقم
دردت به جونم ای سمیرامیس

تو سبا برات بخونم عشقِ من بلقیــس

تو
جزیره ی وجودم سبز زار عشــق

بی توهر گز من نبودم گل بهارِ عشــق

داد و
فریادم شنیدی تو شبستانــــــــی

اشکِ بارم
 رو ندیدی چشــــمِ گریانی

کوچه
ها پر پیچ و خم تاریک و نمدیده

من به
سویت اومدم با قلبِ پوسیــــــــــده

نی زدم
بر صخره های سختِ کوهستان

کاش
چوپانِ تو باشم شاد و دل خنــــدان

صبحدم فکر
و خیالم می رود صحرا

در
چراگاهِ نگاهت سبزه زارِ مـــــــــا

سفره
مُ با خار و خاشاک می گذرد روزی

آسمان
پوشیده ابرش رنگِ پیــــــروزی

با
غروبت سگِ گله پارس کرده زود

همرهِ
قافله ناگه ذره خـــاک و دود

عشقِ
من لیسیده آهش گوشِ کر داده

در
دیارِ زادگاهش توبه ســـر داده

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 11/12/1391

 

 


 
 
قانون حمورابی
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
 


 

بسِ
دیگه فوت کن شمعِ قمـــــــــار

دلم از
بازی مکرت خسته شــــــد

ساعتی
خوابش گرفته غم نـــــبار

رزق و
روزم با نفیرت بسته شد

***

موشکافی
کردی قلبم با نگــــــــاه

بی
گناهم در کویرت مانــــــــدم

این
زبانِ تشنه با اسمِ قســــــــم

رو به
درگاهِ مزارت خوانــدم

***

دوختی
لبای پوسیده به مهــــــــــــــر

با طمع
پوشیدی درهای بهشــــــــــت

با
طنینم اشک بسته رخنه هــــــــات

چنگِ
باریکت جنون در دل نوشت

***

تو
کجایی چاکرت بوده دلــــــــــم

تیز
کردی سر زبونت تیغ شــــد

تو
شکستی حرمتِ عشقم به تیر

توی
میدانِ دلم منجیق شــــــــــد

***

مثل
سایه در کنارت خیز رفـــــــــت

این دل
مرده تو خواب آخر شتافــت

توی
برگِ سرنوشتِ یاد تــــــــــو

کلبه ی
گلی برات در دل نبافـــت

***

زدی بر
سنگت حمورابی نوشـــــــــت

به چه
قانونی تو حک کردی عجیب

یا
اطاعت یا جدایی یا بمیــــــــــــــــر

چه کنم
عشق و پسندت شد فریــب

***

سوختم
در آتشت خاموش کـــــــــن

رو
سیاه گشته دلم فصلِ بهـــــــــــار

توی
باغِ غنچه ها م رقصیدی تـــو

خواهشم
بر سبزه هام سنگی نبـار

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 10/12/1391

 

 


 
 
تسلیّت (آقابابا) نوحه
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
 


 

دلم می
خواد روح تو رو شاد ببینم

دلم می
خواد از باغِ تو گل بچیــنم

رفتی
سفر بی خبرم از رفتنــــــت

آقابابا
جایت تو قلبِ حزینـــــــــم

***

رفتی
دلم از رفتنت بی خــــــبر

بِهم
نگفتند عشقِ تو در سفــــر

غصّه و
غم آلوده کرده دلــــم

وقتی
شنیدم یارِ من محتضــَر

***

خدا
گویا پشت و پناهت باشـــــــــه

توی
سفر چشم به راهت باشـــــه

دلم می
دونه جای تو در بهشـــــت

دو
بیتی هات صفای راهت باشـــه

***

آقا
بابا دلم شکستی تو چــــــــرا

مثل
همه زخمم نبستی تو چرا

خالی
شده خونه زگلدونِ گلت

رو
تختِ  تنهایی نشستی تو چـرا

***

تو می خونی
دردم ولـــی راهِ دور

برام
چه سخته دیدنت توی گــور

صدام
نکردی واسه دیدنِ تـــــــو

خسته و
تشنم توی دریایی شور

***

بخشیدی
قلبم شنیدم رازِ تـــــو

تو شب
نشینی کشیدم نازِ تــــو

با
رفتنت این تک گلت پر زده

با اون
نوا  تو ذهنِ من سازِ تو

***

بی تو بیام
دلم شبیهِ صـــــــــــــــنم

تو
شهرِ غربت می  چشد درد و غم

مهر و
نوازش رفته از دیـــده ها

عشق و
محبّت گم شده خیلی کــم

***

بیام
رو خاکت چه کنم دیر نیســــت

دلم
زمهرت می دونی سیر نیســــــت

دوست
دارم روز و شبم پیشِ تـــــو

کلبه ی
قلبم بی تو رو نیر نیسـت

***

یادت
باشه عاشقتم شــــــــب و روز

یادت
باشه سوختم و دل نســــــــوز

سیّده
را تنها سپردی به غــــــــــم

جامه ی
عشقت با کفن تو نـــدوز

***

تو می
دونی تمامِ دنیای منــــــه

فرشته
ی دل پاک و زیبای منــه

شبا
بیا به خوابش ای رهگــذر

ماهِ و
ستاره در نمای منــــــه

***

دلت می
دونه سال ها من مریضــــم

روزِ
چهلمت بیام اشک بریـــــزم

باز
مانده ها تسلیت و طول عمر

خدا
کنه در شادیها دل بخیـزم

***

خدا
حافظ سلامم از راهـــــی دور

می
بینمت یه روزی در راه گــور

دلم
پره از نم نم های بـــــارون

آماده
بارم منتظر سوی نــــــــور

***

تقدیم
به روح مرحوم اسماعیل معتمـــــــــــدی

به
مناسبت چهلمین روز وفاتش و تسلـــــــیت

به باز
ماندگان این خانواده مطهر و معصوم

جاسم
ثعلبی (حسّانـــــــی) 08/12/1391

 

 


 
 
صیّادِ بی رحم
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
 

 

تو می خندی و من در حزن و اندوه

دلم صد پاره کردی با نگاهـــــت

نزن صیّاد تیرت در خطا رفـــت

نبخشیده خدا ظلم و گناهـــــت

***

یه سیمرغی تو جریانِ هوا رفـت

به دوربینِ حسادت کشتی سایه

پیامِ آشنایـــــت دل فرودش

پسندیده شکایت با گلایــــه

***

نشانت با هدف سر کج فرو رفت

تو با اسمِ رفاقت جا کشیــــدی

خیانت در دروغت آشکار شــــد

از آن روزِ ازل تو دل بریـــدی

***

نمی دانم دو دل داری و چنگــــال

به چنگِ پا و ناخونت نمـــــردم

دلم در آسمانت رفته پــــــرواز

از آن مزه ی بد پختت نخـوردم

***

بکش دارِ طنابت بر گلویـــــــــــم

منُ سالها تو آغوشت گرفتـــــــــی

تو مثلِ سرطان پیچیدی قلبـــــــم

نه شل کردی نه خیلی سفت سفتی

***

ببین دنیا موقت کار وبـــــارش

برو آینده بنگر آخـــــــرت را

بسوزد هر چراغِ ســـــازگاری

ولی خورشید فروزد دلبرت را

***

نه نقدی داشتم نه حرفی نو بود

ولی کشتی دلم با حرفِ ســــاده

اگر دوستم نداری آنچنـــان گو

دلت حرفِ نهایی را نــــــداده

***

ولم کن در جهانی بی ســر و پا

نه سر دارم نه پای راه رفتـــن

وداعت در دلم با رعدی غرّید

خدا خافظ ندارم وقتِ گفتــن

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/12/1391

 

 

 


 
 
صیّادِ بی رحم
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
 


 

تو می
خندی و من در حزن و اندوه

دلم صد
پاره کردی با نگاهـــــت

نزن
صیّاد تیرت در خطا رفـــت

نبخشیده خدا
ظلم و گناهـــــت

***

یه
سیمرغی تو جریانِ هوا رفـت

به
دوربینِ حسادت کشتی سایه

پیامِ
آشنایـــــت دل فرودش

پسندیده
شکایت با گلایــــه

***

نشانت با
هدف سر کج فرو رفت

تو با
اسمِ رفاقت جا کشیــــدی

خیانت در
دروغت آشکار شــــد

از آن
روزِ ازل تو دل بریـــدی

***

نمی دانم
دو دل داری و چنگــــال

به چنگِ
پا و ناخونت نمـــــردم

دلم در
آسمانت رفته پــــــرواز

از آن
مزه ی بد پختت نخـوردم

***

بکش دارِ
طنابت بر گلویـــــــــــم

منُ
سالها تو آغوشت گرفتـــــــــی

تو مثلِ
سرطان پیچیدی قلبـــــــم

نه شل
کردی نه خیلی سفت سفتی

***

ببین
دنیا موقت کار وبـــــارش

برو
آینده بنگر آخـــــــرت را

بسوزد هر
چراغِ ســـــازگاری

ولی
خورشید فروزد دلبرت را

***

نه نقدی
داشتم نه حرفی نو بود

ولی کشتی
دلم با حرفِ ســــاده

اگر
دوستم نداری آنچنـــان گو

دلت حرفِ
نهایی را نــــــداده

***

ولم کن
در جهانی بی ســر و پا

نه سر
دارم نه پای راه رفتـــن

وداعت در
دلم با رعدی غرّید

خدا خافظ
ندارم وقتِ گفتــن

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 06/12/1391

 

 

 


 
 
مومیایی دل
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
 


 

مومیایی
نکن دلم با این خندهـــات

نمی پوسه
دلم با این همه گفته هات

خونِ من
مکیدی ای زالوی پر خطر

ولم کن
بمیرم بازم میگم دل فدات

***

خبر از
جدایی دلم شنیده از تـــــــو

یه کلامِ
زیبا هر گز ندیده از تــــــو

عمری از
محبت به قهر تو شد فـــنا

زخمِ
قلبِ منُ دردش کشیده از تــو

***

یادته یه
روزی ، همسفرِ من شـــدی

یادته تو
شهرم ، در به درِ من شــدی

اشکِ تو
نشونه با بارشِ گریه هــات

ای درخت
گیلاس بی ثمرِ من شدی

***

می دونم
تو هم شدی عشقِ خیالـــــی

می دونم
تو دل شدی یه طبلِ خالـــی

غم و
تنهایی شده درد و اذیّـــــــت

روز و شب
چه شد گلم فقط می نالی

***

دلت آرزو
نداره با من می مونـه

قلبت
آوازِ سفر با من می خونـه

باز
برگرد به دیارِ آشنایــــــی

حرفِ
ناشکری نزن زخمِ زبونه

***

تو خودت
با پای سردت اومدی

با گلت
باغِ شقایق ســـــر زدی

چپ نشو
جاده پر از پیچ و خمه

توی
آسمونِ صافم پـــر زدی

***

می دونم
تو بی جهت حرفت پریده

می دونم
تو عاشقی خاری ندیـده

دور شدی
از من و از آشفتگی ها

غربتت
تنهایی را بیخود خریـده

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 07/12/1391


 
 
کابوسِ غربت
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
 


 

واسه
دیدنِ تو ، چه درد و غم کشیـدم

توخسته
کردی قلبم نمی دونی بریدم

***

راهِ دور
وتنها ، مسافرم پیـــــــــاده

عابرم از
دلِ کوه ، ببین دلم چه ساده

***

تشنه ی
دیدنِ تو ، عطش لبم شکستـــه

دلت
کویری خشکِ ، جوی حیاتُ  بسته

***

ای گلِ
نو بهارم ، دیر اومدی به ساحل

دریای دل
پریشون ، از آدمای جاهـل

***

با مشکلِ زندگیم ، دلت چه راهـــــی داره

آتش زدی
به جونم ، قلبِ خودت چه کاره

***

گریه نکن
می میرم ، صبرِ دلم تمومـــــه

می دونی
من اسیرم ، این عاشقی چه شومه

***

بغض تو گلوم گرفته ، درونِ دل چه غمگیـــن

ظاهرش
خنده رو هست ، با غصه های شیرین

***

تو ابرِ
پاره پاره ، چشمک نزن ستــــاره

نم نمِ
بارون میاد ، تو خیس نشو دوباره

***

دلم پرپر
شد امروز ، بیاد پیشت همیشه

ولی
کابوسِ غربت ، تو دل نوشته میشه

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 05/12/1391

 


 
 
لذّتِ عشق
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
 

 

دود کن اسپند و عنبر در هوای عاشقونــــــــه

اشکِ چشمت چکه کرده روی دردم دل می دونه

***

عطر دودی تو مشامم تو همون عطسه و آهی

بار سنگینِ دلم رو پرت کردی در سه راهــی

***

اخه راحت تو نشستی با خیالت آرمیــدی

مثل ماه و مثل حوری مزه ی غمُ ندیدی

***

اومدی خوش اومدی تا بی نهایت در دیارم

اومدی با غمگساری باغ و بستانِ  بهــارم

***

فکر نمی کردم تو بودی با صدایت جان پریده

دل حسودان صد شراره مهرِ  من با تو ندیده

***

جمع کردم غصه هامُ دوختم فتقِ کـــلام

در کنارت بی زبانم چه عجب دادی سلام

***

تو می دونی شهدِ عشقت در دلم قصری بنا کرد

خوشا بر زنبورِ گلهات بوستانی را صفا کـــــرد

***

مک زدی قوتِ قلبم قدرتم کم کم بریدی

رفتی و با رفتنت رو عقلمُ از سر کشیــدی

***

چه کنم دیوونه وارم پشتِ سایه هات دویدم

با تبسّمت یه لحظه لذتِ عشقُ چشیـــدم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 03/12/1391