غرش کرخه و کارون

‌ این وبلاگ حاوی فعالیت های ادبی و تحقیقی و داستانی به زبان فارسی و عربی از تالیف شاعر جاسم ثعلبی حسانی می باشد.استفاده از منابع این سایت با ذکر منبع و نام شاعر بلا مانع هست .

#هرم دردمندم
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ٥:٢٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٦
 

#هرم دردمندم

دردمندم

بی هدف با تو می خندم

صاعقه در آسمان دیوانه پندم

موذیانه تازی از دیوار تو آجر نکندم

در مصیبت های ظلمت آه شرمت صادقم خالی نبندم

اشکبارم

از خدادادی شدم دریا کنارم

موج می زد باغ عشقم در گلستان چون بهارم

گفتمانم از زبانم میوه گاهم از هنرها می درخشد سبزه زارم

خوش خبر تابیده بر دل شیک و خوشگل  لذّت و رنگِ شقایق ماندگارم

چون ثریّا

فالِ عشقم می درخشد خیلی زیبا

در دلم هی می نوازد بازتابِ رنگِ دریا

دشت و هور و برف و سرما آوازه خوانِ مزغِ مینا

با زبانِ بی زبانی عندلیبِ دیده بانی می نگارد قصّه هایم کوه و صحرا

ریزه میزه

در بلم هورالحویزه

گاهنش چون چشمِ عشقم خیلی تیزه

و الچبایش سایله اعلی المای و الرمای یتنطّر فریسه

و السمچ مشوی اعلی گصبه و الصوایید ابشبچ عدهم غریزه

شعری در قالب هرمی ابداع و سروده: جاسم ثعلبی(حسّانی) 15/01/1396

 

 


 
 
غزل تتحلّم عبث
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩٦
 

غزل تتحلّم عبث

بعد بسّک یگلبی لا تحن جوز

الهانوک ابغدر خلهم یولّون

تتحلّم عبث و العازه بالحیل

دریت اجناب صاروا ما ینشدون

خیانه امبرمجه او حیله او طرب لیل

اشمالک تقصد الهم من یعانون

شد ارسان خیلک طوف الوعود

اذا جرحک وسع لا ما یداوون

خلیهم ودی خلیهم ارماد

نار او عار داوی ما یطفّون

گوم اشبع فرح گوم اغرس احباب

غربه امدوحسه ابضلهم یگصّون

ایدک لا بلت دربک شته او فاض

الزهور امعطّره او حافظها مضمون

خلهم بالمذلّه خلهم اسبات

لباس الذل حلو خلهم یلبسون

کتمت السر علیهم عند الاجواد

نصحت اهوای ما قبلوا یتوبون

السبع ما ینتحر لو گطعوا اویاه

عزم یزداد لو رادوا یهجمون

الشمس تبغی الشمس لو بالسماء اجبال

یشع ضیها ابکرامه او شوف العیون

وین الزامطوا و اتنخوا ابحید

حدر الگاع بس تابع یموتون

الدرب واضح گمر یزهی ابالف طیف

عمت عینه الیسمّی ابروحه مجنون

 

جاسم ثعلبی (الحسّانی) 09/01/1396


 
 
غزل مادر
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ بهمن ۱۳٩٥
 

غزل مادر

روزگــاردر دشتِ قلبم خیمه زد

می نگــارد خاطراتِ خوب و بد

تند می بارد بـه دل سنگ و غبار

سیلِ جوشانش خروشان جزومد

گوشِ کر دارد زداد و آه و سوز

با ستم کاران گمـــان پوشیده قد

دور می بینم کنــــارش صلح باز

رویِ رودِ غـــم گسارم بسته سد

گفتمش تا کــــــی بمانی فتنه گاه

گفت تا ذلّت بنوشـــــی آبِ سرد

گفتمش لذّت نــــــــدارد زخم باز

گفت بازارم شــــــده داد و ستد

گفتمش امــــــــوال دلالان نسوز

گفت شمشیرم نـــــزن پایِ نبرد

گفتمش تـــک یاوری دارم و ناز

طول عمـــرم ناشنیدم حرف رد

کاش همدردش بمانم خــوشگوار

کاش تــــــا هستم ندارد آه و درد

گفت منظورت نفهمیدم که کیست

گفتمش مادر زمهرش کس نگرد

گفت آزاده بمـــــــان آسوده باش

زیرِ پایش جنّت و بـــ0گ/چی او نخند

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 27/11/1395


 
 
ابوذیّات للخوان / دوبیتی برادری
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٥
 

ابوذیّات للخوان / دوبیتی برادری

احبّک و احــــب ضحکاتک وشم بیک

لان ریحت هلــــــی ابخدّک و شم بیک

ابحنانک شفت ابو ابطبعک و شم بیک

ابوجودک مـــــــــــــا اهم تزهی الدنیّه

***

برادر تو بِه از عطر و عبیری

چقدر دوست دارم شاید نگیری

تو تنها یادگارِ مــــــانده بر جا

دعای مــن خدا بی غم بمیری

***

انعجد گلبی ابغرامـــــــک لیل و انهار

او علی العاداک اصیرن فشگ وانهار

عبرت الشوفتک کــــــــم بحر وانهار

ولا لحظــــــــــه ابحلم و اتمر علیّه

***

شب و روزم به یادت می نوازم

درونِ دل بـــــه جان کلبه بسازم

نگو هر گـــز چرا دوستم نداری

بجز خالق تویــــی راز و نیازم

***

الدهر مـــا علمّانی انساک و اهلاک

ولا طاوعنی نجمه انعاک و اهلاک

جمع ضیمه علی وابلاک واهلاک

طلبت المــــــــــوت واتاخّر علیّه

***

زمانه بــــــــــــی خبر غم آفریده

مصیبت هـــــــای درد آور نچیده

هم و غصّه چنان آتش فشان کرد

کمر از بـــــــــارِ سنگینم بریده

***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 17/11/1395


 
 
دوبیتی آخر خط
نویسنده : جاسم ثعلبی - ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٥
 

دوبیتی آخر خط

زصد مخبر زصد آیه زدم فال

برای زندگــــــــانی گشتم آمال

به هـر در می زنم گویا بد آمد

فقط درد دلم می پرسد احوال

***

دل وجانم جدایـــــــــــــــی ها کشیده

طنابِ وصــــــــــــــلِ دیداری بریده

طبیب الضمّذ اجروحی نداء او ماع

من  هو الّـــــــــی الشفاء قلبی یعیده

***

نمـــــــــی دانم چرا قلبم گرفته

بهــــــــای دیدنت در دل نخفته

که نیشت زهر دار و عقربی تو

درون رازِ دیـــــــدارت نهفته

***

برو هر گــز نمی خواهم تو باشی

صلاحی نیست در دل گرده پاشی

دلـــــــــم صد بار دردت آزموده

تو هر وعده دهن سوزی تو آشی

***

کلامِ حق گل و خـــارش چه زیباست

تو غمخواری چو ساحل پایِ دریاست

غروبِ زندگــــــــــــی در دیده اش باز

تو ذوقِ عاشقان چون شهد و حلواست

***

نمــی خواهم ببینم دل کنارت

تنم زنجیر بسته درد و زارت

برو در زندگانی عبرت آموز

فقط رنگِ سرت آید بکارت

***

زمانی زرگرم در جنگ و میدان

دلم آزرده شــــــــد از درد پریان

در آغوشِ خطر حسرت کشیدم

تو بودی دل کشیدی پایِ زندان

***

خودت می دانی در عشقم امینم

نمی خواهم دگــــر شکلت ببینم

چرا چون در دلم زخـم آفریدی

کنارت چــون گلِ زیبا حزینم

***

دلم در عشقِ ســــردت می زند ساز

همه دار و نــــــــدارم در رهت باز

خوشامد گویمت هــــــر لحظه آیی

تومیهمانی،خوشی سر کرده پرواز

***

پشیمانی،خدایــــــــــــــی آمدی دیر

دلم از کـــــــوهِ قدرت شد سرازیر

نمـــــــــی دانم چرا عمرم فنا شد

خوشی ها در مزارت مانده دلگیر

***

چو مرغی دلبر و خوش روی جانت

پرو بالم تو کنــــــــــــــــدی با خیانت

نه چون دیوانـــــه می گردم نه پرواز

همه جــــــــــا بویِ بد سم زد زبانت

***

خدا شاهد صداقت ســـر زبانم

درونِ قلبِ تـــــــــــو زیبا بیانم

برو بنگر کتــــــــــابِ دیدگانت

و تک گل خوانده یِ زیبا نهانم

***

جاسم ثعلبی(حسّانی) 12/10/1395

 

 


 
 
← صفحه بعد